[ ] Phryg. — Hierapolis (Pamukkale)
1 ἡ σορὸς καὶ περὶ [α]ὐτ[ὴ]ν ὁ τόπος σὺν τῷ λιθείνῳ ὑποκη-
[πίῳ — — — Ἡρακλ(?)]είδου, ἐν ᾗ ἐκηδεύθη ὁ [πατὴρ(?)] καὶ ὁ ἀ-
δελφὸς αὐτοῦ ὁ Ἀμμιανὸς ἐξε— — — τῇ ἐξουσίᾳ τοα
                               [— — —] αὐτῆς·
5         ἑτέρῳ δὲ οὐδενὶ ἐξέστα[ι] κηδεῦσαί [τινα]·
[εἰ δὲ μή, ὁ ὑπεναντίον ποιήσας(?)] ἀποτείσι τῷ ταμίῳ (δην.) φʹ καὶ τῇ ἐργασίᾳ
[τῶν — — — ἀ]ρ̣γ̣υρ(ίου)(?) (δην.) τʹ. [τῆς] ἐπιγραφῆς τὸ ἀ[ν]τίγραφον ἀπόκειται
εἰς τὰ ἀρχεῖα.
Search Help