[ ] Gal., N. — Ankyra (Ankara) — 253-260 AD or later — OGI 2.549; IGR 3.179
1 τὸν κράτ(ιστον) Καικίλ(ιον) Ἑρμιανὸν
τὸν πρῶτον τῆς ἐπαρχείου, βουλογραφ(ήσαντα)
τὸ βʹ, πολειτογραφ(ήσαντα)
τὸ ιʹ, γαλατάρχην
5 κ[τί]στην, [π]ᾶσαν [π]ολε[ιτ]είαν ἐνδόξως
καὶ μεγαλοπρεπῶς πολειτ[ευ]σάμενον,
προστάτην τῆς μητροπόλ(εως) βʹ νεωκόρ[ου]
Ἀνκύρας, πατέρα καὶ πάππον συνκλ<ητ>ι[κῶν],
[δ]ουκινά[ριο]ν ἐπὶ συμβουλίου τοῦ Σεβ(αστοῦ),
10 φυλὴ αʹ
τὸν πάτρωνα.
Search Help
Contact Us