[ ] Car. — Aphrodisias — 2nd-3rd c. AD — Paris & Holleaux 1; MAMA VIII 521
1 [ e.g. ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ γερουσία καὶ οἱ νέοι]
[ἐτείμη]σαν Μᾶρ(κον) Αὐρ(ήλιον)
[․․․]ΟΝ Τειμοκλέους̣ [τοῦ]
[Ἀγ]α̣θόποδος τοῦ Ἀρτε[μι]-
5 [δώ]ρου Ἀφροδεισιέα stop καὶ
[Ν]ε̣ι̣κομηδέα καὶ Ἀνκυρ[α]-
[ν]ὸν, βουλευτὴν, δολιχοδ[ρό]-
μ̣ον ἱερονείκην, πυθιον[εί]-
κην, Ἀκτιονείκην, παράδ̣[ο]-
10 [ξ]ον, νεικήσαντα δὲ κα̣[ὶ]
ἄλλους ἀγῶνας τοὺς ὑ-
πογεγραμμένους vac. ἐν Ἀ[ν]-
κ̣ύρᾳ τῆς Γαλατίας ΕΙΣ[․]
[Ἀ]σκλήπειον παίδων δόλιχο[ν]·
15 ν Ἁδριανήᾳ τῆς Βειθυνία[ς ἱερ]-
ν Ἁδριάνειον Ἀντινόειο[ν]
παίδων δόλιχον· ἐν Ἡρακλε[ί]-
τῇ πρὸς τῷ Πόντῳ Ἁδρι(ά)νηο[ν]
Ἡράκλειον ἰσάκτ(ι)ον πα[ί]-
20 δων δόλιχον· ἐν Χαλκηδ̣[ό]-
νι παίδων δόλιχον, κατὰ
[τ]ὸ ἑ̣ξῆ̣ς ἀνδρῶν δόλιχον·
ἐν Νεικομηδείᾳ Αὐγούστ[ει]-
α Σεβήρεια ἀνδρῶν δόλ[ι]-
25 χον, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ δία[υ]-
λον, ὅπλον· ἐν Νεικέᾳ Α[ὐ]-
γούστειον ἀνδρῶν δόλ[ι]-
χον· ἐν {ν} Ἡρακλείᾳ τῇ πρὸ[ς]
τῷ Πόντῳ Ἁδριάνειον -
30 ράκλειον ἰσάκτιον ἀν-
δρῶν δόλιχον, τῇ αὐτῇ ἡμέ-
[ρ]ᾳ ὅπλον· ἐν Νεικέᾳ Αὐ-
γούστειον ἀνδρῶν δόλ[ι]-
χον, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ δίαυλον,
35 ὅπλον· ἐν Φιλαδελφείᾳ κο[ι]-
ν̣ὸν Ἀσίας ἀνδρῶν δόλ[ι]-
%⁸¹χον vacat
προνοησαμένου τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ ἀνδριάντος
40 Ἀντιδωρίδου τοῦ ἱεροῦ
{ἱεροῦ} θεᾶς Ἀφροδείτης
τοῦ συντρόφου αὐτοῦ.
Search Help
Contact Us