[ ] Car. — Aphrodisias — 2nd-3rd c. AD — CIG 2813
1 [? ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος]
καὶ ἡ γερουσία
ἐτείμησαν
Μᾶρκον Οὐαλέριον
5 Ἐπαφρόδειτον
γένει καὶ παι-
δείᾳ διαφέρον-
τα κιθαρῳδὸν ἱ-
ερονείκην πλει-
10 στονείκην παρά-
δοξον υἱὸν Μάρ-
κου Οὐαλερίου
Ναρκίσσου πο-
λείτου καὶ βου
15 λευτοῦ ἀπὸ προ-
γόνων καὶ ἐν̣
πολλοῖς τὴν πα-
τρίδα εὐεργε
 τοῦντος
20 τὴν δὲ ἀνάστασ-
ιν τοῦ ἀνδριάν-
τος πεποιῆσθαι
Οὐαλέριον Νάρκισ-
σον τὸν πατέρα stop leaf
Search Help
Contact Us