Letter of Olympichos [to Mylasa] giving to Mylasa rights to Labraunda; 220 BC, copied 1; found at Mylasa, text identical with that of Labraunda 41: LW 389.b; ILabraunda 4; BE 1965:368 (p. 160), 369; Labraunda 41; BE 1970:556; *IMylasa 23.  
[ ] IMyl 23
0 [— ἀποκα]-
τ̣αστῆσαι [ὑμῖν καὶ τὸν τόπον καὶ τὰ λοιπὰ]
τὰ προγεγρα[μμένα πάντα, δηλοῦντές μοι, ὅτι ὁ δῆ]-
μος τυχὼν τ̣[ῶν ἀξιουμένων ἁπάντων τιμήσει ἐμὲ]
καὶ τὴν γυνα̣[ῖκα Νίκαιαν καὶ τὰ τέκνα ταῖς προσ]-
5 ηκούσαις [τιμαῖς· ἐγὼ δὲ καὶ πρότερον, τοῦ]
Κόρριδος γ[ράψαντος τῶι βασιλεῖ Σελεύκωι,]
διότι ἀδικ[εῖται ὑφ’ ἡμῶν, καὶ ἐκείνου ἐπιστεί]-
λαντός μ[οι περὶ τούτων καὶ ὑμῶν ἀποστει]-
λάντων π̣[ρός με πρεσβευτάς, διαλεγέντων δὲ]
10 τούτων τῆ[ι πάτραι τοῦ Κόρριδος, ἔγραψα τῶι]
βασιλεῖ Σε[λεύκωι ἐπιστολήν, ἧς καὶ ὑμῖν κα-
τεχώρισα [τὸ ἀντίγραφον, καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῖν]
συνδιατηρ[ήσω τῆι πόλει, καθότι ἠξιοῦτε· ἀπο]-
καθίστημι [δὲ ὑμῖν καὶ τὸν τόπον καὶ τὴν χώ]-
15 ραν καὶ τὰ[ς προσόδους τὰς κατὰ Λάβραυνδα]
Search Help