Fragment of decree of phy[le of O]to[r]kondeis concerning sale of land to Diodotos; II2/I1; found at Mylasa: CIG 2694.a; *IMylasa 205.  
[ ] IMyl 205
1 [— Μέν]ανδρος Μενίππου τοῦ [Φ]α̣ινίου·
[ἐπὶ στεφανηφόρου —]χου, μη[νὸ]ς Αὐδναίου τετρά[δι·]
[περὶ ὧν ἐπελθόντες οἱ αἱρεθέντες κτηματῶναι ὑ]πὸ τῆς [Ὀ]τω[ρ]κονδέων φυ[λῆς]
[— Λ]έων, Ἀπολλωνίδης Μέλα[νος,]
5 [— Εὐ]φήμου? Ταρκονδαρεῖς, Παρμε-
[ν—] τοῦ Κόρριδος, Ἀριστέας Ἀπολ̣-
[λωνι— Μαυννῖται — πα]ρὰ Διο̣δότου τοῦ Δημητρίο[υ]
[— τὴν] <α>ὐλὴν κατὰ πόλιν τὴν ὑ<π>άρ[χουσαν]
[— Διοδότωι σὺν ταῖς ἐνούσαις] οἰκίαις πάσαις καὶ ὑπερώιοις [καὶ]
10 [— στοαῖς καὶ προστώιωι καὶ] τὸ πατ̣ητήριον σὺν τοῖς ἐνοῦ[σιν]
[— ἀρμένοις καὶ τὰς προσούσας στ]άσεις σὺν εἰσόδωι καὶ ἐξόδωι [—]
[— Ὑβ]ρέου ἱερέα Ἀπόλλωνος καὶ [Ἀρτέ]-
[μιδος — τὸ δεύ]τερον ὄντος Δημητρίου τοῦ [—]
[—] Ὑβρέου ἱερέα Ἀπόλλωνος [καὶ]
15 [Ἀρτέμιδος — Δι]ογένης Ξενομένου, ἀφ’ ὧν ΗΝΕ[—]
[—] καὶ Διογένης υἱὸς Διογένου [—]
[— κατὰ δὲ υἱ]οθεσίαν Λιμναίου, Λιμναῖος [—]
[— τιμῆς ἀργυρίου Ῥοδίου λεπτοῦ δραχμ]ῶν τετρακισχιλίων βεβαι[ωτὰς]
[διδούς —]υ τοῦ Μενίππου ΛΑΛΑ[—]
Search Help