Magnesia 197
   Honorary inscription for [Dr]us[i]lla, [n]ea thea Aphrodeite by boule and demos (of Magnesia Mai.), on base; AD 37/41; found at Magnesia Mai.: *IMagnesia 156.  
[ ] IMagn 156
1 [Δρ]ο[ύ]σ[ι]λλαν
[ν]έαν θεὰν Ἀφροδεί-
την
[․c.3․]αδηαν․․ Γαΐου Καίσα-
5 [ρο]ς Γερμανικοῦ υἱοῦ Σε-
[β]αστοῦ τοῦ αὐτοκράτο-
[ρ]ος ἀδελφήν, Γερμανικοῦ Καί-
[σα]ρος καὶ Ἀγριππείνης θυγατέρα
ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἀπογραψαμένου
10 τοῦ δήμου ἐν Ῥώμῃ διὰ Εὐφήμου τοῦ Εὐφή-
μου εὐσεβοῦς φιλοκαίσαρος φιλοσεβάσ-
[του φιλο]π̣ά̣[τριδ]ος υἱοῦ πόλεως νεωκόρου Ἀρτέμι-
[δος Λευκοφρ]υηνῆς τοῦ ἀρχιπρεσβευτοῦ,
[τοῦ ἐπιμελ]ηθέντος τῆς κατασκευῆς
15 [τῆς εἰκόνος καὶ τῆς ἀνα]στάσεως.
Search Help