Honorary inscription [by demos and boul]ai for [Menandros (?)] Apollodotou K(ora)z(eus); no date; found at Lagina: Hatzfeld, BCH 44, 1920, 77, no. 7; *IStratonikeia 526.  
[ ] IStr 526
1 [ὁ δῆμος καὶ αἱ βουλ]αὶ αἱ βουλεύσα-
[σαι ἐπὶ στεφανηφό]ρου Λέοντος
[τοῦ — καθ’ υἱο]θεσίαν δὲ Ἀρισ-
[τ— Μένανδρον?] Ἀπολλοδότου Κ(ωρα)ζ(έα)
5 [ἱερατεύσαντα εὐ]σεβῶς καὶ μεγαλομερῶς
[— ἀν]εστηκυίας τῆς πόλε-
[ως τὸν βωμὸν τῆς Ἑ]κάτης.
Search Help