Hiereus inscription of [Damylas Myonidou and Demetrios Myonidou]; 2m; found at Lagina: Petersen & von Luschau, Reisen I 155-156, no. 134.a; Wilhelm, Akadschr. II 428; Laumonier, BCH 61, 1937, p. 252 no. 56 and p. 282 no. 115; Laumonier, BCH 62, 1938, 173 no. 115bis and 272; *IStratonikeia 674 (PH).  
[ ] IStr 674
1 [— πατ]ρίδος πε̣-
[․c.5․ τ]ὰ̣ς ἀμφισβ̣η[τ]ήσ[εις]
πρὸς Ῥοδίους, μετὰ ἀ[ρ]-
χιερωσύνην καὶ ἔργου κ[α]-
5 τασκευὴν μεγαλοπρε-
ποῦς, μετὰ στεφανη-
φορίαν θεοῦ Ἀπόλλων[ος,]
ἐν πᾶσιν συνευσεβοῦν-
τος, ἐπικοσμοῦντος, μυ-
10 σταγωγοῦντος τοῦ ἀδελ-
φοῦ Δημητρίου ἐν παντὶ
καιρῷ· τὰ εἰς εὐσέβειαν τῶν
θεῶν καὶ τῇ πατρίδι κεχαρισ-
μένα καὶ τοῖς πολείταις
15 μετὰ εὐφροσύνης γυμνα-
σιαρχίας καὶ ἑστιάσεις
πλεονάκις ἐπιτελέσαντε[ς,]
συνφιλοτιμουμένων τῶν ὑῶν
Αὐρ(ηλίου) Δαμύλα καὶ Μενεκλέους καὶ
20 κλειδοφόρου, θυγατρὸς Κλ(αυδίου) Ἀρι-
στέου ἀσιάρχου, Κλ(αυδίας) Λεοντίδος.
Search Help