Decree [of Chrysaoreis,] occasioned by command of Basileus Ptolemy (II), granting immunity and regulating economic questions at Labraunda, on part of reused (statue-)block; 267 BC?; found at Labraunda: *ILabraunda 44 (PH); BE 1973:409; Piejko, OAth 18:9, 1990, 143-145; SEG 37, 869.  
[ ] ILabr 44
1 [․․․․․․․c.18․․․․․․․]․Ο̣ΥΜ̣․ΝΟΣ̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣οῦ ἀ̣πε̣[․․c.7․․]
[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ ἱ]ερὸν ․[․c.5․] Π̣αναμαρα̣[․c.5․]
[—]
[—]
5 [—]
μνᾶς π[․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․] β̣ασιλεὺς Πτολεμαῖος [․c.3․]
Διῒ [Λ]α̣β̣ρ̣α̣[ύ]ν̣[δωι ․․․c.9․․․ τὸν] βα[σ]ι̣[λ]έ̣α, ἅτε δὴ πάντ[ω]ν εἰς τὸ̣ν̣ [․]
απ[․․․․․․c.17․․․․․․․  εἰσήγγει]λ̣α̣ν̣? πρότερον ε̣ἰ̣ς̣ β̣ο̣[υ]λ̣ὴ̣ν τ[․]ν [․]
[․․c.8․․․]λης [․c.6․․]α̣ ὅ̣π̣[ω]ς τα̣ῦ̣τα γίνηται κατὰ̣ [τ]ὴ̣ν ․[․c.6․․]
10 [․]ετ[․․․․․․․c.19․․․․․․․․]ε̣ν ἀ̣τ̣έλ̣ε̣ι̣α̣ ἀπὸ του[․․․․c.12․․․․]
Search Help
Contact Us