List of choregic donations under stephanephoros Apollo for fourth year after Menippos; prob. 188/178 BC; found at Iasos: LW 257; Brinck 227-228 no. 112; Michel 910; *IIasos 165.  
[ ] IIasos 165
1 ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀπόλλωνος τοῦ τετάρτου μετὰ [Μέ]-
ν̣ιππον, ἀγωνοθέτου δέ Μοσχίωνος τοῦ Ἀντιφῶντ[ος·]
[οἵ]δ̣ε̣ ἐπέδωκαν τῶν ἐπινευσάντων πρότερον· Θεαί[τη]-
τος Μελανίωνος ἀγωνοθετήσας Ἀθηνόδωρον Ἡρακλ[εί]-
5 δου κωμωιδὸν ἡμέρα[ν μί]αν, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος δραχμή[ν,]
ἡ δὲ θέα ἐγέν[ετο δωρεάν·] Θεαίτητος Μελανίωνος
χορηγήσας [Ἀθηνόδωρο]ν κωμωιδὸν ἡμέραν μίαν, καὶ
εὗρεν ἡ πάρο[δος δραχμήν,] ἡ δὲ θέα ἐγένετο δωρεάν·
Ἱπποκράτη[ς Μητρ]οδώρου χορηγήσας πρότερο[ν]
10 Ἀθηνόδωρον Ἡρακλείδου κωμωιδὸν ἡμέραν μίαν,
καὶ εὗρεν ἡ πάροδος δραχμήν, ἡ δὲ θέα ἐγένετο δωρεάν·
Μάνδρων Φανοκρίτου χορηγήσας Ἀθηόδωρον Ἡρακλεί-
δου κωμωιδὸν ἡμέραν μίαν, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
δραχμήν, ἡ δὲ θέα ἐγένετο δωρεάν· Δημήτριος
15 Ἀπολλοδώρου χορηγήσας Ἀθηνόδωρον Ἡρακλ̣είδου κω-
μωιδὸν ἡμέραν μίαν, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος δραχμήν, ἡ δὲ θέ-
α ἐγένετο δωρεάν· Ἀγαθοκλῆς Ἱεροκλείους χορηγή-
σας μετοίκων Ἀθηνόδωρον Ἡρακλείδου κωμωιδὸν
ἡμέραν μίαν, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος δραχμήν, ἡ δὲ θέα ἐγέ-
20 νετο δωρεάν· καὶ τῶν ἐπ’ ἐμοῦ ἐπινευσάντων ἐπέδωκαν·
Πύθων Σκύλακος χορηγήσας Κλεινοῦν Εὐάνδρου χορ[ο]-
ψάλτριαν ἡμέρας δύο, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος δραχμήν,
ἡ δὲ θέα ἐγέ<νε>το δωρεάν· Ἀπολλώνιος Βίωνος χορηγήσας
μετοίκων Κλεινοῦν Εὐάνδρου χοροψάλτριαν ἡμ[έ]-
25 ραν μίαν, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος δραχμήν, ἡ δὲ θέα ἐγένε-
το δωρεάν.
Search Help