List of choregic donations under stephanephoros Kydias Hierokleious; prob. IIIe/IIb; found at Iasos: LW 254; Brinck 224-225, no. 109; *IIasos 162.  
[ ] IIasos 162
1 ἐπὶ στεφανηφόρου Κυδίου τοῦ Ἱεροκλεί̣[ους,]
ἀγων<ο>θέτου δὲ Μελανίωνος τοῦ Ἐπικράτο[υς·]
οἵδε ἐπέδωκαν τῶν ἐπινευσάντων καὶ ἐπαγ-
γειλαμένων· στεφανηφόρος Κυδίας
5 Ἱεροκλείους κιθαριστὴν Πυθίωνα, καὶ ἡ πάροδος
εὗ[ρεν δ]ραχμήν, ἡ δὲ θέα ἐγένετο δωρεάν·
κα[ὶ αὐλ]ητὴν Νικοκλῆν, καὶ ἡ πάροδος εὗρεν
δ[ραχμ]ή̣ν, ἡ δὲ θέα ἐγένετο δωρεάν·
κ[αὶ χορη]γ̣οί· Ἄδμητος Ἑκαταίου αὐλητὴν Νικοκλῆν,
10 [καὶ εὗρ]εν ἡ πάροδος δραχμήν, ἡ δὲ θέ[α ἐγέν]ετο
δωρεάν· Μενεκλῆς [Ἱεροκ]λείο[υς αὐ]λωιδὸν
Με<τ>άνειρον ἐφ’ [ἡμέρας δ]ύο, καὶ εὗρεν ἡ πάροδος
δραχμ<ή>[ν,] ἡ δὲ θ[έα ἐγέ]νετο δωρεάν.
Search Help