Honorary decree for Olymp[ichos Oly]mpicho[u], giving him proxeny and citizenship; IIIe; found at Bargylia, presumably from Iasos: Cousin & Diehl, BCH 13, 1889, 23-32, no. 1, ll. 1-20; BE 1889:202; BE 1970:559; *IIasos 35; Laviosa, BA 31-32, 1985 Suppl. 47-54 (non vidi); SEG 36, 981.  
[ ] IIasos 35
1 [—]οκράτης Κ[—]
[— τ]οῦ Χαβρίου, Μ[—]τα
[—]τος τοῦ Ἀν[—]ατο
[—]ντου Σκύμνο[υ —]ατου
5 [—]ου τοῦ Σκύμ[ν]ο[υ, περὶ ὧ]ν ἐπῆλθο[ν]
[προστάται καὶ στρατηγοί·] ἐπειδὴ Ὀλύμπ̣[ιχος Ὀλυ]μπίχο[υ]
[ἀνὴρ καλὸς κἀγαθὸς καὶ πρόθυμό]ς ἐστι περὶ τ[ὴν πόλιν, ἵνα πρ]όξενο[ς]
[γένηται, δοθῆι δὲ καὶ ἀτέλεια κ]αὶ πολιτεία [αὐτῶι καὶ ἐκγ]όνοις
[μετέχοντι πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι πολ]ῖται μετέ[χουσι, καὶ ὅ]πως
10 [ἀναγραφῆι τὸ ψήφισμα ἐν τῶι ἱερῶι τ[οῦ Διὸς καὶ τ[—]ρος δ[—]
[— δε]δειγμένος [τοῖς νεω]ποίαις
[— δεδό]χθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·
[— ἐπειδὴ Ὀλύμπιχος Ὀλυμπίχου] ἀνὴρ καλὸς κἀγαθὸς καὶ
[πρόθυμος περὶ τὴν πόλιν καὶ ἰδίαι] τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν
15 [πολιτῶν εὐχρηστῶν διατελεῖ, καὶ κ]οινῆι ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ
[— τοῦ πλήθους ἀεὶ χρήσιμος γεγέ]νηται, εἶναι αὐτὸν πρόξενον,
[δεδόσθαι δὲ καὶ ἀτέλειαν καὶ πολιτ]είαν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις
[μετέχοντι πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι πο]λῖται μετέχουσιν· οἱ δὲ
[νεωποῖαι ἀναγραφέτωσαν τὸ ψήφισ]μα ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Διὸς
20 [—] τὸν ἐν τῆι ἐφόδωι γεγραμμένο[ν]
Search Help