Honorary decree of [boule] and demos (of Iasos) for Menodoros Iatrokleious of [Hali]karnassos; Hellenistic; from Iasos?: Reinach, REG 6, 1893, 154-156, no. 1, ll. 1-12; BE 1894:393; *IIasos 48.  
[ ] IIasos 48
1 [—]ου, μηνὸς Ἀφροδισιῶ[νος· ἔδοξεν τῆι βουλῆι]
[καὶ] τῶι δήμωι· ἕκτηι ἱσταμένου· Ποσειδώνιος
[—]ίου ἐπεστάτει, Νυμφόδωρος Ἀρτεμιδώ-
[ρου ε]ἶπεν· ἐπειδὴ Μηνόδωρος Ἰατροκλείους
5 [Ἁλι]καρνασσεὺς πολλοῖς τῶμ πολ[ιτ]ῶν χρή-
[σι]μος γεγένηται, εἶναι αὐτὸν πρόξενον τῆ[ς]
[πό]λεως, δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν με-
[τέ]χοντι πάντων ὧν ἂγ καὶ οἱ λοιποὶ πολῖται
[με]τέχωσιν, ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι ταῦτα καὶ το[ῖς]
10 ἐκγόνοις αὐτοῦ· τὸ δὲ ψήφισμα ἀναγράψα[ι]
τοὺς νεωποίας τοὺς ἐνεστῶτας ἐν τῆ[ι]
[πα]ραστάδι.
Search Help