Honorary inscription for (no name) Artemidorou (?), by mother Aurelia Ammia, on marble fragment; imperial; found at Aphrodisias: CIG 2774; Liermann 53, no. 9 (non vidi); Ziebarth, ZVRW 16, 1903, 291 no. 60 and 292 no. 63; Laum, no. 104; *Cormack, Notes 10 and 56 fig. 4.  
[ ] Cormack, Notes 10 & 56, fig. 4
1 πεντάκι τοῦ Ἀρτεμι-
δώρου Μενίππου, ἄν-
δρα τῶν ἐν τέλει, πα-
τρὸς καὶ προγόνων
5 ἀρχικῶν καὶ λιτουργῶν,
ἔκγονον Ἀρίστωνος
τρὶς τοῦ Ἀρτεμιδώρου
Μενίπ<π>ου, γυμνασιάρ-
χου, ζήσαντα κοσμί-
10 ως καὶ αἰδημόνως
πρὸς ὑπόδειγμα
ἀρετῆς, ἐπαινεθέν-
τα δὲ καὶ ἐπὶ αἷς ἐ-
ποιήσατο ἀρχαῖς
15 τε καὶ λε<ι>του<ρ>γίαις,
Αὐρηλία Ἀμμία Ζή-
νωνος <δʹ> τοῦ Χρυσίπ-
που τὸν ἑαυτῆς υἱ-
όν· ἥτις καὶ ἀνέθη-
20 κεν τῇ ἱερ<ω>τάτῃ
βουλῇ εἰς αἰωνίους
κλήρους ἀργυρίου
𐆖 ͵βτοʹ, καθὼς διὰ τῆς
γενομένης ὑπὸ
25 αὐτῆς ἀναθέσε-
ως δηλοῦται.
Search Help
Contact Us