[ ] Att. — stoich. 20 — 330/29
See also:
1 [θ]ε[οί].
1a     vacat 0.04
2 [ἐπὶ Ἀριστ]οφῶντ[ος ἄρχον]-
[τος ἐπὶ τ]ῆς Λεων[τίδος ἐν]-
[άτης πρυ]τανεία[ς, ἧι Ἀντί]-
5 [δωρος Ἀν]τίνου Πα[ιανιεὺ]-
[ς ἐγραμμ]άτευεν· Θα[ργηλι]-
[ῶνος τε]τράδι ἐπὶ δ[έκα, δε]-
[υτέραι] καὶ τριακοσ[τῆι τ]-
[ῆς πρυτα]νείας· ἐκκλη[σία]
10 [κυρία· τῶν προ][δρων][πεψ]-
[ήφιζε — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us