Edict of Diocletian on prices, in Latin; AD 301; found at Aphrodisias: CIL III Suppl. pp. 2208-2209 (part); Reinach, REG 19, 1906, 87-90, no. 6 (part); BE 1939:358; Jacopi, MonAL 38, 1939, 202-225, no.’s 1-5 (part); BE 1948:211; MAMA 8, no. 425 (part); Erim & Reynolds, JRS 60, 1970, 120-141 (PH); BE 1972:415; Lauffer, Diokletians Preisedikt; Erim & Reynolds, JRS 63, 1973, 99-110 (PH); BE 1977:460; Giacchero, Edictum Diocletiani; Reynolds, ZPE 33, 1979, 46; Crawford & Reynolds, ZPE 34, 1979, 197, 203, 206 (part); Reynolds, ZPE 42, 1981, 283-284 (part); SEG 31, 911; BE 1981:518; *Reynolds in Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity no. 231 (PH).  
[ ] Reynolds in Roueché, Aphr. 231
0.1.1 vacat [b(onae)] vacat f(ortunae)·
Imper[ator Caesar C(aius) Aur(elius) Val(erius) Diocletian]us p(ius) f(idelis) Aug(ustus) pont(ifex) m(aximus) Germ(anicus) m(aximus) VI Sarm(aticus) m(aximus) IIII
[Pers(icus) m(aximus) II Britt(annicus) m(aximus) Carp(icus) m(aximus) Aram(enicus)? m(aximus) Med(icus) m(aximus) Adiab(enicus) m(aximus) t]ṛib(unicia) pot(estate) VX cons(ul) VII p(ater) p(atriae) proc(on)s(ul) vacat et vacat
[Imperator Caesar] Ṃ(arcus) Aur(elius) Vạ[l(erius) Maximianus p(ius)] f̣(idelis) Aug(ustus) pont(ifex) m(aximus) Germ(anicus) m(aximus) V Sarm(aticus) m(aximus) III Pers(icus) m(aximus) II
5 [Britt(annicus) m(aximus) Carp(icus) m(aximus) Ar]ạb(icus) m(aximus) Ṃed(icus) m(aximus) A[diab(enicus) m(aximus) trib(unicia) pot(estate)] VX cons(ul) VI p(ater) p(atriae) proc(on)s(ul) vacat et vacat
[Flabius Valerius] Con[s]tanti[us et Gal(erius) Val(erius) Maximi]anus Germ(anici) m(aximi) Perss(ici) Britt(annici) CC(ar)pp(ici) Aram(enici) m(aximi) Medd(ici)
[Adiabb(enici) con]ss(ules) no[b]b(iles) Caesar[es dicunt. vacat]vacat
7a vacat
8 [fortunam r]eipub[lic]ae nostr[ae cui] iu[xta immor]tales deos vellorum memoria quae felici-
[ter gessimus] gra[tula]ri [li]ce[t tranquillo orbi]s sta[t]u et in gremio altissimae quietis loca-
10 [to etiam pacis] bon[is propter quam] s[udore la]rgo lab[o]ratum est disponi fideliter adque
[ornari decente]r họ[nestum publi]cum [et Roma]na dig[nitas] maiestasque desiderant ut nos
[qui benigno fa]boṛ[e numinum] aestu[antes de] praeteri[to rapin]as gentium barbararum ipsa-
[rum nationum] clạ[de compres]simu[s in aeternum fundatam quiet]em debitis iustitiae muni-
[mentis saepi][mus.  etenim si ea quibus nullo sibi fine propo]sito ardet avaritia de-
15 [saeviens quae sine respectu ge][eris humani non annis mo]do vel mensibus
[aut diebus sed p]aene horis [ipsis]que ṃ[omentis ad incrementa su]i et augmenta fae-
[stinat aliqua] continent[iae r]ạtio f̣[renaret vel si fortunae] communes ae-
[quo animo perp]eti [p]ossent h[anc deb]acch[andi licentiam qui pessime i]n dies eiusmo-
[di sorte laceran]tur dissimuḷ[andi fo]rsita[n adque reticendi relictus locus] videretur
20 [cum detestand]am inmani[t]atem co[ndi]cionem[que miseranda]m c[ommunis anim]orum pa-
[tientia temperaret.]  sed qui[a una est cupi]do fur[oris in]dom[iti n]ullum [co]mmu[nis nece]ssitu-
[dinis habere dilec]tum e[t gliscentis avarit]iae a[c rapidis aestuan]tis [ard]orib[us velut] quae-
[dam religio apud i]mprob[os et inmodestos existimatur in lacera]ndi[s f]ortuni[s omnium] ne-
[cessitate potius q]uam v[oluntate destitui atque ultra conivere n]on possunt v q[u]os [ad s]ens[um] mi-
25 [serrimae condicionis e]ge[statis extrema traxerunt conveni]t prospicientibu[s] nob[i]s qui p[arentes]
[sumus gene]ris humani a[rbitram] re[bus intervenire iustiti]am ut q̣[uod] sper[at]um diu huma-
[nitas ipsa praestare no]n potuit ad co[mmun]e omn[ium temperamentu]m rem[edii]s pr[ovi]sionis nostra[e]
[comferatur.  et hui]us qu[i]dem cau[sae q]uantum [communis om]nium [con]s[cient]ia recognos-
[cit et ipsarum rer]um fi[de]s cla[mat pae]ne ser[a prospectio est] dum [hac sp]e consilia moli-
30 [mur aut remedia in]vent[a] cohi[bemus ut] quod ex[pectandum] fuit p[er iu]ra naturae in gravis-
[simis deprehensa] de[lictis i]ps[a se em]endar[et humanita]s lon[ge m]elius existimantes non
[ferendae direptionis notas a commun]ibus iu[diciis ips]ọrum sensu adque arbitrio submoveri
[quos cottidie in peiora praecipites et in p]ublicu[m nefas q]uadam animorum caecit[at]e vergentes
[inimicos singulis et universis reos atro]cis[simae in]humanitatis gravis noxa dediderat.  vacat
35 [ad remedia igitur iam diu rerum necessitate d]esiderata prorumpimus et securi quidem que-
[rellarum ne ut intempestivo aut superfluo] medellae nostrae interventus vel apud inprobos
[levior aut vilior aestimaretur qui tot annoru]m reticentiam nostram praeceptricem modesti-
[ae sentientes sequi tamen noluerunt.  quis enim a]deo obtumsi pectoris et a sensu humanita[tis]
[extorris est, qui ignorare possit immo non sense]rit in venalibus rebus quae vel in mercim[o]-
40 [niis aguntur vel diurna urbium conversatione tr]actantur in tantum se licentiam difu[sisse]
[praetiorum ut effrenata livido rapiendi nec rerum co]pia nec annorum ubertati[bus m]itigar[etur.]
[ut plane eiusmodi homines quos haec officia exercitos haben]t dubium non sit se[nper p]endere
[animis etiam de siderum motibus auras ipsas tempestatesque c]aptare neque iniquitate sua perp[eti]
[posse ad spem frugum futurarum inundari superis imb]ribus arva f[elicia ut qui de]-
45 [trimentum sui existiment caeli ipsius temperamentis abunda]ntiam rebus [provenire? vacat]
2.1 [— iustior]
[tamen intellegatur remedii constitutio cum intemperatissimi homi]nes men[tium sua]rum indo[mitas cupidines designatione quadam]
[et notis cogentur agnoscere.  quis ergo nesciat utilitatibus publici]s in[sidiatri]cem audaci[am quacumque exercitus nostros di]-
[rigi communis omnium salus postulat non per vicos modo aut per oppida sed in omni itinere animo] sect[ion]is occurrere —]
1.2.0 quae praeti[a singularum specierum vacat]
a excedere nem[ini licitum sit infra ostenditur.  vacat]
vacat[vacat]
1 frumenti vacat k(astr)e(nsem) ṃ[o(dium) unum vacat 𐆖 centum]
hordei vacat k(astr)e(nsem) mo(dium) [unum vacat 𐆖 sexaginta]
[c]entenum sive sica[le vacat k(astr)e(nsem) mo(dium) unum vacat 𐆖 sexaginta]
[mi]ḷi pisti vacat k(astr)e(nsem) mo(dium) [unum vacat 𐆖 centum]
5 [mili i]ntegri vacat k(astr)e(nsem) mo(dium) [unum vacat 𐆖 quinquaginta]
[panicii vacat] k(astr)e(nsem [mo(dium) unum vacat 𐆖 quinquaginta]
7/35 {²lines 7 through 35 of section 1 still missing}²
2.2.1/12 {²lines 1 through 12 of section 2 still missing}²
13 [item caroeni Maeoni vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 t]rigi[nta]
[chrysattici vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖] vigin[ti quattuor]
15 [decocti vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat] 𐆖 sedec[im]
[defritis vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat] 𐆖 vigin[ti]
[conditi vacat Ital(icum) s(ex)t(arium vacat] 𐆖 vigint[i quattuor]
[apsinthi vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat] 𐆖 vigint[i]
[rhosati vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat] 𐆖 vigi[nti]
3.2.1 [item olei vacat] vacat [vacat]
1a/2 {²lines 1a and 2 still missing}²
3 [olei cibar]ị vacat Ị[tal(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 viginti quattuor]
[olei raph]ạnini vacat I[tal(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 octo]
5 [aceti vacat] vacat Ị[tal(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 sex]
[liqua]ṃinis prim[i vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 sedecim]
[liquam]inis secụ[ndi vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 duodecim]
[salis] vacat k(astr)e(nsem) [mo(dium) unum vacat 𐆖][entum]
[salis co]nditi vacat [Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat] 𐆖 ọ[cto]
10 [mellis o][timi vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat] 𐆖 qu[adraginta]
[mellis secundi vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) u]nu[m] vacat 𐆖 vi[ginti quattuor]
[mellis foenicini vacat Ital(icum) s(ex)t(arium)] unum vacat 𐆖 oc[to]
4.2.1 [item carnis vacat] vacat [vacat]
1a [carnis porcinae vacat Ital(icum)] po(ndo) v un[um vacat 𐆖 duodecim]
2 [carnis bubulae vacat Ital(icum)] po(ndo) v uṇ[um vacat 𐆖 octo]
[carnis caprinae sive ver]ḅecin[ae Ital(icum) po(ndo) unum] vacat 𐆖̣ oct[o]
[bulbae vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti q]uatuoṛ
5 [suminis vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti] vacat
[ficati optimi vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 sedeci]m
[laridi optimi vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 sedeci]m
[pernae optimae petasonis sive Menapicae v]ẹl Cerrita[nae]
8a [vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 vigi]nti
9 [Marsicae vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 vigi]nti
10 [adipis recentis vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 duod]ẹcim
[axungiae vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 duode]cim
[ungellas quattuor et aqualiculum praetio qu]ọ caro distrạ[hitur]
13/16 {²lines 13 through 16 still missing}²
17 [fasianus pastus vacat 𐆖 duc]ẹnṭ[is quinquaginta]
[fasianus agrestis vacat 𐆖 cen]tum [viginti quinque]
[fasiana pasta vacat 𐆖 du]c̣ent[is]
20 [fasiana non pasta vacat 𐆖 ce]ntum
[anser pastus vacat 𐆖 duc]entis
[anser non pastus vacat 𐆖 cent]um
23/25 {²lines 23 through 25 still missing}²
26 [turtu]r ag̣[restis vacat unus vacat 𐆖 duodecim]
[tur]ḍoru[m vacat decuria vacat 𐆖 sexaginta]
[pal]umbo[rum vacat par vacat 𐆖 viginti]
[[col]ụmbiṇ[orum vacat par vacat 𐆖 viginti qu]aṭṭụ[or]
30 [att]agenạ [vacat 𐆖 vigint]
[ana]ṭum vacat [par vacat 𐆖 quadr]aginta
[lepu]ṣ vacat [𐆖 cen]ṭum quinquagịṇ[ta]
[cuniculus vacat 𐆖 q]ụadraginta
[ampeliones pingues vacat n(umero) decem vacat 𐆖 qu]ạdraginta
35 [agrestes vacat n(umero) decem vacat 𐆖 vi]ginti
[ficedulae vacat n(umero) decem vacat 𐆖] quadraginta
[passeres vacat n(umero) decem vacat 𐆖] sedeci[m]
[glires vacat n(umero) decem vacat 𐆖] quadr[aginta]
[pavus masculus vacat 𐆖] ṭṛẹc̣ẹ[ntis]
40/41 {²lines 40 through 41 still missing}²
42 [sturni vacat] n(umero) [decem vacat 𐆖 viginti]
[aprunae vacat] Ital(icum) po(ndo) uṇ[um vacat 𐆖 sedecim]
[cerbinae vacat] Ital(icum) po(ndo) unụ[m vacat 𐆖 duodecim]
45 [dorci s]ịṿẹ caprae vel dam[mae Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 duodecim]
[porcell]ị lactantis vacat ịṇ p̣ọ(ndo) [uno vacat 𐆖 sedecim]
47/50 {²lines 47 through 50 still missing}²
5.2.1/2 {²lines 1 through 2 still missing}²
3 [piscis flubiali]ṣ op̣ṭimi vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 ḍuodẹc̣[im]
[pis]c̣is ṣẹc̣undi flubialis vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 octo
5 piscis salsi vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 sex
ọstriae vacat n(umero) centum vacat 𐆖 centum
echini vacat n(umero) centum vacat 𐆖 quinquaginta
echini recentis purgati vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 quinquaginta
echini salsi vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 centum
10 sfonduli marini vacat n(umero) centum vacat 𐆖 quinquaginta
casei sicci vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 duodecim
sardae sive sardinae vacat Ital(icum) po(ndo) unum vacat 𐆖 sedecim
6.2.1 [i]ṭem vacat
1a cardus maiores vacat n(umero) quinque vacat 𐆖 decem
2 sfonduli vacat n(umero) decem vacat 𐆖 sex
[i]ṇtaba optiṃ[a vacat] n(umero) decem vacat 𐆖 decem
[s]equentia [vacat] n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor
5 ṃalue mạ[ximae vacat] n(umero) quinquae vacat 𐆖 quattuor
[m]alue sẹ[quentes vacat] n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor
[l]ạctucaẹ [optimae vacat] ṇ(umero) quinque vacat 𐆖 quattuor
sequent[es vacat] ṇ(umero) decem vacat 𐆖 quattuor
coliculi optị[mi vacat] n(umero) quinque vacat 𐆖 quattuor
10 sequentes vacat n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor
cymae optiṃ[ae] vacat fasciem unum vacat 𐆖 quattuor
porri max̣ịṃ[i vacat n(umero)] decem vacat 𐆖 quattụọṛ
sequentiṣ [vacat n(umero)] ṿiginti vacat 𐆖 quattuoṛ
betae maxị[mae vacat n(umero) q]uinque vacat 𐆖 qua[tt]ụọr
15 sequentes [vacat n(umero)] ḍecem vacat 𐆖 q[ua]ṭtuor
radices ma[ximae vacat n(umero)] ḍecem vacat 𐆖 [q]uattuor
sequentes [vacat n(umero)] ṿiginti vacat 𐆖 quattuor
ṛapae max[imae vacat n(umero)] ḍecem vacat 𐆖 quattuor
sequentes [vacat n(umero) vig]ịnṭ[i] vacat 𐆖 quattuor
20 c̣eparum s[iccarum vacat Ital(icum) mo(dium) unum] vacat 𐆖 quinquaginta
[cepae v]ịṛ[ides primae vacat n(umero) viginti qui]ṇquae vacat 𐆖 quattuor
[sequentes] vacat n(umero) quinq[uagin]ṭa vacat 𐆖 quattuor
[alei] vacat Ital(icum) mo(dium) unum vacat 𐆖 sexaginta
[sis]ịmbriorum fascis in n(umero) viginti vacat 𐆖 decem
25 [ca]pparis vacat [I]tal(icum) mo(dium) unum vacat 𐆖 centum
[c]ucurbitae primae vacat n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor
sequentes vacat n(umero) viginti vacat 𐆖 quattuor
cucumeres primi vacat n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor
sequentes vacat n(umero) viginti vacat 𐆖 quattuor
30 melopepones maiores vacat n(umero) duo vacat 𐆖 quattuor
sequentes vacat n(umero) quattuor vacat 𐆖 quattuor
pepones vacat n(umero) quattuor vacat 𐆖 quattuor
fasiolorum fascis habens vacat n(umero) XXV vacat 𐆖 quattuor
33a vacat
34/37 {²lines 34 through 37 still missing}²
38 fabe viridis purgạ[tae vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 quattuor]
fasioli viridis puṛ[gati vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 quattuor]
40 germina palṃạe [sive elatae vacat n(umero) quattuor vacat
𐆖 quattuor]
bulbi Afri siv[e Fabriani maximi vacat n(umero) viginti vacat 𐆖 duodecim]
bulbi minores [vacat n(umero) quadraginta vacat 𐆖 duodecim]
[ova vacat n(umero) quattuor vacat 𐆖 quattuor]
45 p[arstinacae maximae fascis habens n(umero) viginti quinque 𐆖 sex]
[sequentes fascis habens vacat n(umero) quinquaginta 𐆖 sex]
[cuchliae maximae vacat n(umero) viginti vacat 𐆖 quattuor]
[seq]ụẹnṭ[es vacat n(umero) quadraginta vacat 𐆖 quattuor]
[con]diment[orum praemisquorum fascis n(umero) octo vacat 𐆖 quattuor]
[c][s]taneae vacat [n(umero) centum vacat 𐆖 quattuor]
50 nục̣ẹs optimae [virides vacat n(umero) quinquaginta vacat 𐆖 quattuor]
nuc̣[es] siccae [vacat n(umero) centum vacat 𐆖 quattuor]
amygḍalarum p̣[urgatarum vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 sex]
nucium Abellaṇ[arum purgatarum vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 quattuor]
nuclei pinei puṛ[gati vacat Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 duodecim]
55 psittaciorum vacat [Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 sedecim]
zizyforum vacat [Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 quattuor]
cerasiorum vacat [Ital(icum) s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 quattuor]
praecocia vacat [n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor]
duracina maxima vacat [n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor]
60 sequentia vacat [n(umero) viginti vacat 𐆖 sex]
Persica maxima vacat [n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor]
sequentia vacat [n(umero) viginti vacat 𐆖 quattuor]
pira maxima vacat [n(umero) decem vacat 𐆖 —ʹ]
sequentia vacat [n(umero) viginti vacat 𐆖 —ʹ]
65 mala optima Mattiana s[ive Saligniana n(umero) decem vacat 𐆖 quattuor]
sequentia vacat [n(umero) viginti vacat 𐆖 quattuor]
mala minora vacat [n(umero) quadraginta vacat 𐆖 quattuor]
rosae vacat [n(umero) centum vacat 𐆖 octo]
pruna cerea maxima vacat n(umero) [triginta vacat 𐆖 quattuor]
70 sequentia vacat n(umero) [quadraginta vacat 𐆖 quattuor]
mala granata maxima vacat n(umero) ḍ[ecem vacat 𐆖 octo]
sequentes vacat n(umero) vị[ginti vacat 𐆖 octo]
mala Cydonea vacat n(umero) de[cem vacat 𐆖 quattuor]
sequentia vacat n(umero) vigị[nti vacat 𐆖 quattuor]
75 [citrium maximum] vacat 𐆖 [viginti quattuor]
[sequens] vacat 𐆖 s[edecim]
[mora fiscilla capiens vacat Ital(icum)] s(ex)t(arium) unum vacat 𐆖 [quattuor]
[ficus optimae] vacat n(umero) viginti qụ[inque vacat 𐆖 quattuor]
[sequentes] vacat n(umero) quadragiṇ[ta vacat 𐆖 quattuor]
80 [uvae duracinae siv]e bumastae po(ndo) [quattuor]
80a [vacat] 𐆖 qu[attuor]
81 [dactulos Nicolaos op]ṭimos vacat n(umero) [octo vacat 𐆖 quattuor]
[sequentes n(umero) sedeci]m vacat [𐆖 quattuor]
[palmulas n(umero) viginti q]ụin[que vacat 𐆖 quattuor]
84/95 {²lines 84 through 95 still missing}²
96 [casei recentis vacat Ital(icum) po(ndo)] vacat [𐆖 octo]
7.2.1 [de mercedibus operariorum et ar]ṭificum
1a [operariis rusticis pasti]s diurni vacat 𐆖 vigịṇ[ti quinque]
2 [lapidario structori pasto di]urni vacat 𐆖 quinquagin[ta]
[fabro intestinario ut supra diurni vacat 𐆖 quinqu]agint[a]
3a/76 {²lines 3a through 76 still missing}²
8.2.1/32 {²lines 1 through 32 still missing}²
33 pellis ursina m[axima infecta vacat 𐆖 centum]
eadem confec̣[ta vacat 𐆖 centum quinquaginta]
35 pellis lupi c̣[ervari infecta vacat 𐆖 quadraginta]
eadem co[nfecta vacat 𐆖 sexaginta]
[ellis vituli marini infecta vacat 𐆖 mille ducentis quinquaginta]
38/43 {²lines 38 through 43 still missing}²
9.2.1/12a {²lines 1 through 12a still missing}²
13 [gal]ḷị[c]ae virileṣ [monosoles vacat par 𐆖 quinquaginta]
gallicae cursoriạ[e vacat par 𐆖 sexaginta]
15 [a]urinae muliebr[es bisoles vacat par 𐆖 quinquaginta]
[tau]r[in]ae muliebres [monosoles vacat par 𐆖 triginta]
d[e calc]ẹịṣ Babylonicis [et purpureis et Foeniceis et albis]
17a c[a]lcei B[a]bylọṇịc̣ị p̣ạ[r vacat 𐆖 centum viginti]
18 [c]alc̣ei pu[r]purei sive Foen[icei vacat par 𐆖 sexaginta]
calcei ạ[lb]i [par vacat] 𐆖 [—ʹ]
20 de soccis sive furnis vacat 𐆖 [—ʹ]
20a socci viriles primae fo[rmae vacat par 𐆖 sexa[ginta]
21 socci muliebres prim[ae formae vacat par] 𐆖 quinquag[inta]
inaurati pạ[r vacat] 𐆖 octoginta
socci Babyḷ[onici purpurei vacat par] 𐆖 octoginta
taurinạ[e inauratae par vacat] 𐆖 octoginta
25 tauri[nae lanatae par vacat] 𐆖 quinquaginta
10.2.1 dẹ ḷọṛ[amentis vacat] vacat
1a [averta primae formae in caruca vacat 𐆖 mill]ẹ quingent[is?]
2 [scordiscum militarem vacat 𐆖 quinge]ntis
[parammas mulares cum flagello vacat 𐆖 octingenti]
[capistrum equestrem cum circulis et ducali 𐆖 septuaginta] q[uinque]
5/25 {²lines 5 through 25 still missing}²
11.2.1/19 {²all (lines 1 through 19) of section 11 still missing}²
12.2.1 {²line 1 still missing}²
1a [materiae a]ḅịg̣ịṇea(e) cubitorum quinqu[aginta]
[lati]ṭudinis in quadrum cubitorum quattuor 𐆖 [qu]ịṇquaginta milibus
2 [cubitor]ụm n(umero) quadraginta quinque latitudinis s(upra) s(criptae) 𐆖 quadraginta milibus
[cubitor]um n(umero) quadraginta latitudinis s(upra) s(criptae) vacat 𐆖 triginta milibus
[cubito]ṛum n(umero) triginta quinque latitudinis per quadram
4a [vacat] digitorum octoginta vacat 𐆖 duodecim milibus
5 [cubit]ọrum n(umero) viginti octo latitudinis in quadrum
5a [vacat] cubitorum quattuor vacat 𐆖 decem milibus
6 [cubi]torum n(umero) triginta latitudinis in quadrum 𐆖 octo milibus
6a [vacat] digitorum septuaginta duum
7 [cu]bitorum n(umero) viginti octo latitudinis in quadrum 𐆖 sex milibus
7a [vacat] digitorum sexaginta quattuor
8 [cu]bitorum n(umero) viginti quinque latitudinis in quadrum 𐆖 quinque milibus
8a [vacat] digitorum sexaginta quattuor
9 [ead]ẹm praetia etiam materiae pineae su(n)t praestituta
10 ṃateriae roboreae cubitorum quattuordecim in longum latitudinis
10a in cuadrum digitorum quadraginta octo 𐆖 octo ducentis quinquaginta
11 [m]ạteriạe fraxineae cubitorum quatt(u)ordecim in longum latitudinis
11a in cuadrum digitorum quadraginta octo 𐆖 ducentis quinquaginta
12 [ma]ṭeriae faginae cubitorum quatt(u)ordecim in longum latitudinis
12a [vacat] in cuadrum digitorum cuadraginta octo 𐆖 ducentis quinquaginta
13 [mat]eriae cypa{pa}rissi {²⁶cyparissi}²⁶ cubitorum duodecim in longum latitudinis
13a [vacat] in cuadrum digitorum quadraginta octo 𐆖 trecentis
14 [mat]eriae sappineae cubitorum duodecim in longum latitudinis
14a [vacat] in cuadrum digitorum quadraginta octo 𐆖 ducent[is quinqua]g̣ịṇṭ[a]
15 [sec]tori materiarum roborearum in pede(m)? per pede(m) 𐆖 [centum quinquaginta]
[aliarum materiarum in] p̣ẹḍẹ(m)? p̣ẹṛ p̣ẹḍẹ(m) [inferius]
17/19 {²lines 17 through 19 still missing}²
20 [tormenta in longum cubito]ṛum [trium vacat]
20a [vacat in latum cubi]ṭị unius [vacat 𐆖 centum viginti quinque]
21 [sella reclinatori]ạ vacat [𐆖 septuaginta quinque]
[loculus latus per pedem] unum loṇ[gus vacat]
22a [vacat per pede]m unum vacat [𐆖 septuaginta quinque]
23 [codicem tabula]rum vig[inti quinque optimum 𐆖 quinquaginta]
[sella quadrata] ḷign[ea vacat 𐆖 triginta duobus]
25/39 {²lines 25 through 29 still missing}²
30 [grabatum buxeum vacat 𐆖 sescen]tis vacat
[grabatum stablense vacat 𐆖 quinqu]aginta vacat
ḍe ṭeḷ[is vacat]
32a tela [holosericae vestis scutlatae vacat 𐆖 septi]ngentis qu[inquaginta]
vacat [cum omni instrumento ex ligno vacat] vacat
33 tel[a subsericae vestis cum omni instrumento ex ligno vacat 𐆖? —ʹ?]
tẹ[la lentiaria cum omni instrumento et spathis ex ligno vacat 𐆖? —ʹ?]
35 [tela ad vestes grossas vacat 𐆖? —ʹ?]
[e cupis vacat]
37/42 {²lines 37 through 42 still missing}²
13.2.1/10 {²all (lines 1 through 10) of section 13 still missing}²
14.2.1/5 {²lines 1 through 5 still missing}²
6 [climacis rustica sive scala graduum triginta vacat] 𐆖 [centum quinquaginta]
[redigum fascis habens n(umero) centum vacat] 𐆖 dec[em vacat]
[carri onus ligneorum lib(rarum) mille ducen]ṭarum vacat 𐆖 ceṇ[tum quinquaginta]
[camelli onus ligneorum lib(rarum) quadring]ẹntarum vacat 𐆖 qu[inquaginta vacat]
10 [burdonis onus ligneorum lib(rarum) trecen]tarum vacat 𐆖 qu[adraginta vacat]
[asini onus ligneorum lib(rarum) ducentar]um vacat 𐆖 ṭṛị[ginta vacat]
{²line 12 still missing}²
15.2.1/6 {²lines 1 through 6 still missing}²
7 [session]ẹṣ [fabricatae vacat] vacat [𐆖 centum sept]uaginta
[infabric]ata[e vacat] vacat 𐆖 se[ptuagint]a quinque
[furca tor]ṇata [vacat] vacat 𐆖 cen[tum se]ptuaginta quinque
10 [infabricat]a [vacat] vacat 𐆖 septua[gi]ṇta quinque
[temo tor]ṇạṭụṣ [vacat] vacat 𐆖 ducentis
[infa]ḅṛicatu[s vacat] vacat 𐆖 centum
regula fạbric̣[ata vacat] vacat 𐆖 septuagiṇ[ta qui]nque
infabricata [vacat] vacat 𐆖 trigint[a] quinque
14a catena fab[ricata] vacat 𐆖 vigin[t]i
infabricạ[ta vacat] vacat 𐆖 decẹ[m]
15 aconti[um sive stimuulu]ṣ fabricatus vacat 𐆖 sẹ[x]
infabṛ[icatus vacat] vacat 𐆖 [qu]attuor
cost[ae fabricatae n(umero) duae] vacat [𐆖 du]obus
[infabricatae n(umero)? duae] vacat 𐆖 unụ[m]
[faenicula fabricata vacat] vacat 𐆖 sedec̣[im]
20 [infab]ṛicaṭ[a vacat] vacat 𐆖 octo vacat
[fr]ontalia fabṛ[icata vacat] vacat 𐆖 triginta sẹ[x vacat]
infabricata vacat [vacat] vacat 𐆖 viginti vacat
lateraria fabricaṭ[a vacat] vacat 𐆖 centum vacat
caplofurcae fabricaṭ[ae vacat] vacat 𐆖 duodecim [vacat]
25 infabricatae vacat [vacat] vacat 𐆖 sex vacat
iugum Italicum cum pescl[i]s fabricatum vacat 𐆖 trec̣[entis —]
iugum Graecanicum cum pesclis fabricatum vacat 𐆖 ṣ[—? quinquaginta? vacat]
statumen fabricatum vacat [vacat] 𐆖̣ [quadraginta vacat]
infabricatum vacat 𐆖̣ [viginti vacat]
30 columella vacat 𐆖 [septuaginta vacat]
bitum vacat 𐆖 s[eptingentis quadraginta]
c̣ạmbigines quattuor vacat 𐆖 sept[uaginta] vacat
ịṇḍụctụ[m] ṛotae vehicularis vacat 𐆖 triginta vacat
inductum rotae caṛṛalis vacat 𐆖 triginta s[ex] vacat
35 de vehiculis vacat
35a saragara optima bitatis rotis sine ferro [vacat] 𐆖 sex [milib]us vacat
36 saragara cambiginatis rotis sine ferro [vacat 𐆖 tribus mi]ḷibus quing[entis]
rae[da] cambiginatis rotis s[ine fer]ro vacat [𐆖 tri]bus ṃiḷibus vacat
do[rmito]rium rotis bitati[s sin]e ferro vacat 𐆖 sẹptem milibus quingenti[s]
[dormitoriu]ṃ ṛọtis cambị[gina]tis sine f(erro) 𐆖 quạttuor milibus vacat [vacat]
40 [saragara bitata et ce]tera supradicta v[ehicula cum canthis] vacat
40a [vacat et ferr]aturis habita ṛạ[tione ferri] distrahi debebunt vacat
41 [carruca rotis bitatis sine ferro vacat 𐆖 septem mil]ibus vacat
41a vacat
42 de carris vacat
42a carrum qụạdrirotem sine ferro cum iugo vacat 𐆖 m[ille qu]ing[e]ṇtis vacat
43 carrum feṛṛatum pro materiae et ponderis f[erri ratione dis]trahi [deb]ẹbit
carrum ḅịrotum sine ferro cum iugo vacat [𐆖 oct]ingent[i]s vacat
45 tribḷa lignea vacat 𐆖 ducentis vacat
aratrum cum iugo vacat 𐆖 centum vacat
trag̣[l]a hoc est leudia vacat 𐆖 centum vacat
veḷabra vacat 𐆖 duodecim vacat
pala vacat 𐆖 quattuor vacat
50 quinquedentem sive lignetere[m?] vacat 𐆖 octo vacat
bidentem furcam ligneam vacat 𐆖 quattuor vacat
albeum quinquemodiale vacat 𐆖 centum q[uin]quaginta vacat
modiale mensuratorium ligneum vacat 𐆖 quinquag[i]nta vacat
modium subedianum f̣erratum vacat 𐆖 septuag[in]ta quinque vacat
55 camelam sive gabatham semodialem vacat 𐆖 trigin[t]a [vacat?] vacat
55a vacat factam tọṛnatam vacat
56 d[e] molis vacat
56a [m]ola caballaṛịạ sin(e) lapidibus vacat 𐆖 mille q[ui]ngentis vacat
57 [mol]a asinalis vacat 𐆖 mille [duc]ẹntis quinquaginta vacat
[mola] aquaria vacat 𐆖 duobu[s] milibus vacat
mola manualis vacat 𐆖 ducen[ti]s quinquaginta vacat
60 de cribrịṣ vacat
60a cribrum arẹale coriacium vacat 𐆖 duce[n]tis quinquaginta vacat
61 cribrum pelli[c]eum simulare vacat 𐆖 qua[dri]ṇgentis vacat
cribrum textil[e m]aximum vacat 𐆖 dụcentis vacat
cribrum textiḷ[e rus]ticanum pistorium vacat 𐆖 c̣ẹntum vacat
cribrum legu[minale t]ẹxtile vacat [𐆖] quinquagin[ta] vacat
65 cribrum ca[—ecile?] vacat [textile vacat 𐆖 q]uadraginta vacat
cribrum s[ub]ẹdịaṇ[um coria]cium vacat [𐆖 s]exaginta vacat
de ạẹṛạṃ[entis vacat]
67a [aeramen]ṭi orichalci [vacat po(ndo) unum vacat 𐆖] c̣entum vacat
68 [aeramen]ti Cypri vacat [vacat po(ndo)] unu[m vacat 𐆖] septuaginta quinque vacat
[aeramenti] ductilis vacat [vacat] po(ndo) unum vacat 𐆖 sexaginta vacat
70 [aeramenti c]ommuṇ[is vacat] po(ndo) unum vacat [𐆖] quinquaginta vacat
{²The Aphrodisias text shows that there was no line 71}²
[de ferrament]is [vacat] vacat
72a [ferramenti][ibra] una vacat 𐆖 ṭṛị[ginta — vacat]
[ferramenti ․c.5․]INVIGA po(ndo) unum vacat 𐆖 vig[inti — vacat]
fe[rramenti ․c.5․] libra una vacat 𐆖 duode[cim vacat]
73 cla[vorum calig]ariorum maiorum po(ndo) unum v 𐆖 t[rig]inta vacat
73a vacat
74 clavorum caligario[r]ụṃ [for]ṃae secundae po(ndo) unum 𐆖 quinquaginta
75 clavorum caligaṛ[i][rum for]mae ṭẹṛṭiae vacat p̣ọ(ndo) ụṇụṃ vacat
75a vacat in clavis n(umero) qu[in]que [vacat] po(ndo) unum 𐆖 sexaginta
76 catenam pro pond[eri]ṣ ṛ[ation]e vacat
ferramenta fabric̣a[ta ․․c.7․․ ad u]suṃ [praem]iscuarum artium vacat
77a vacat in pondo unụm [․․․․․․c.17․․․․․․․ u]ṇc̣ịạṣ [dec]ẹm? et vacat
vacat aciari uncias [․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․] 𐆖 ṭṛịg̣ịṇṭạ vacat
78 p̣ẹc̣ṭịnes lanaṛi[i ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․ 𐆖 se]ptingentos quinquagint[a]
[pectin]em? ṃ[․․․․․․․․․․․․c.28․․․․․․․․․․․․] 𐆖 quadraginta vacat
80 [de? vacat] vacat
80a [—] 𐆖 octo vacat
81 [—] 𐆖 centum vacat
[—] 𐆖 ṿịg̣ịṇṭị vacat
[—] 𐆖 uṇụm vacat
[—] vacat
85 c̣ạ[—? po(ndo) un]um vacat [𐆖 sede]cim vacat
gyps[i —? po(ndo)] unum vacat [𐆖 vig]inti quattu[or vacat]
carvonuṃ [—? po(ndo)] unum vacat 𐆖 —ʹ vacat]
de fictilibus v[vacat] vacat [vacat]
88a tegula cum imḅ[rice fo]rmae primae vacat [𐆖 —ʹ vacat]
89 laterem bipedaṇẹum vacat [𐆖? —ʹ vacat]
90 laterem p̣ụḍạ[l]ẹm vacat [𐆖 quattu]or vacat
laterem rutundum vacat [𐆖 qu]attuor vacat
tubulum sive pyrodromum vacat [𐆖 s]ex vacat
auriclatum vacat [𐆖] sex vacat
tubulum aqualem modialem vacat 𐆖 duodecim vacat
95 tubulum se v modialem vacat [vacat] 𐆖 sex vacat
tubulum digitorum quattuor vacat [vacat] 𐆖 quattuor vacat
doleum Italicorum s(ex)t(ariorum) mill[e —?] vacat 𐆖 mille
vasum fictile Italicor(um) s(ex)t(ariorum) duọ[rum] vacat 𐆖 duobus vacat
lucernas fictilibus vacat de[cem] vacat 𐆖 quattuor vacat
100 lagoenam vacat s(ex)t(ariorum) vi[ginti —?] vacat 𐆖 duodecim vacat
cetera vascula pro rationẹ [—?] vacat
16.2.1 de vitro vacat
1a vitri Alexanḍṛịṇi libra una vacat [𐆖] viginti quattuor
2 [vitri I]udaicis virdis libra una vacat [𐆖] sedecim vacat
1.3 [vitri Ale]xandrini in calicibus et vasis le-
3a vibus in pondo uno vacat
2.3 𐆖 triginta
3a vacat
4 vitri Iudaici in calicibus et vasis levibus in po(ndo) unum 𐆖 vigint[i vacat]
5 speclaris optimi libra una vacat 𐆖 octo vacat
secundi libra una vacat 𐆖 sex vacat
de [․․․․․․․․c.20․․․․․․․․]ḅụṣ vacat
7a [․․․․․․c.16․․․․․․ lib(ra)] una vacat 𐆖 qua[draginta vacat]
8 [․․․c.10․․․ coloris li]b(ra) una vacat 𐆖 tr[iginta vacat]
[․․․c.10․․․ coloris l]ib(ra) una vacat 𐆖 vig[inti vacat]
10 [de ebor]e et tes[tudine] vacat [vacat]
10a [ebo]ṛis vacat lib(ra) [una] vacat 𐆖 ce[ntum quinquaginta]
11 [te]stuḍịnis Inḍịc̣[ae dor]suaḷịṣ lib(ra) [una v 𐆖 centum vacat]
[de] acu vacat [vacat]
12a acus sartoria [sive s]ubfiscḷạṭọr[ia subti]-
lissima vacat [vacat 𐆖 quattuor vacat]
13 formae secundae vacat 𐆖 [duobus vacat]
acus ciliciaria sive sagmariạ [vacat 𐆖 duobus vacat]
17.2.2.1 de vecturarụm merc̣ẹdibus vacat
1a raede in uno ḥomine per passus m[ille vacat 𐆖 duos vacat]
2 raede in soliṭo onere per passus mi[lle vacat 𐆖 duodecim vacat]
vectura carri onusti aḍ pondum ṃ[ille vacat]
3a vacat ducenta per passus mille vacat [𐆖 viginti vacat]
4 vectura camelli ọṇus(ti) ad po(ndo) sesce[nta vacat]
4a vacat per passus mille vacat 𐆖 qu[attuor vacat]
5 {²line 5 is missing}²
de pabulis vacat
6a ṿịc̣iae librae duae vacat 𐆖 duobus vacat
7 faeni sive paḷẹarum librae vacat
7a vacat quattuor vacat 𐆖 duobus vacat
8 pabuli librae sex vacat 𐆖 uno vacat
18.2.2.1 de pluma vacat
1a plumae anserinae libra vacat
vacat una vacat 𐆖 centum
2 plumae agrestis diversarum vacat
2a avium lib(ra) una vacat 𐆖 quinquaginta vacat
3 pinnae minutae diversarum vacat
3a vacat avium lib(ra) una vacat 𐆖 duobus vacat
4 iteae sive plumae desalicae vacat
4a vacat po(ndo) centum vacat 𐆖 mille vacat
5 lychnidos centen(arium) vacat 𐆖 mille vacat
antheles sive calamantheles vacat
6a vacat centenar(ium) vacat 𐆖 c̣ẹntum vacat
7 tomenti sive gnaf̣ạlli vacat
7a vacat libra una vacat 𐆖 octo vacat
8 sequenti[s] lib(ra) una vacat 𐆖 quattuor vacat
pinnae pavoninae optimae vacat
9a vacat s[p]iculae vacat 𐆖 duobus vacat
10 pinnae vulturinae n(umero) XXV vacat 𐆖 sex vacat
de cannis et atramento v atramenti lib(ra) una vacat 𐆖 duodecim vacat
1.12 cannae scriptoriae monogones Alexand[r]inae v
12a vacat num(ero) decem vacat
2.12 𐆖 quattuor vacat
12a vacat
13 secundae formae n(umero) viginti vacat 𐆖 quattuor vacat
13a vacat
1/13 {²all (lines 1 through 13) of section 18 still missing}²
19.2.2.1/35 {²lines 1 through 35 still missing}²
36 stragula sec[undum pondus plumaturae et lanae distrahi debent vacat]
byrrhum Laodicen[um vacat 𐆖 quattuor milibus quingentis]
byrrhum Laodicenum i[n similitudinem Nervii 𐆖 decem milibus vacat]
asema Laodicena trilex [vacat 𐆖 duobus milibus vacat]
40 paragaudae Laodicenae a[ddito praetio purpurae reliqua vacat]
40a vacat imputanda [sunt vacat]
41/43 {²what appears as lines 41 through 43 in the Greek text probably came after line 73 in the Latin}²
44 byrrhus Nerbicus leonin[us optimus vacat 𐆖 quindecim milibus vacat]
45 byrrhus Taurogastricu[s vacat 𐆖 duodecim milibus vacat]
byrrhus Ripensis [vacat 𐆖 octo milibus vacat]
byrrhus Noricus [vacat 𐆖 decem milibus vacat]
byrrhus Britannic[us vacat 𐆖 sex milibus vacat]
byrrhus Meditom[agensis vacat 𐆖 sex milibus vacat]
50 byrrhus Canys[inus optimus clavatus vacat 𐆖 quattuor milibus vacat]
byrrhus Numi[dicus vacat 𐆖 tribus milibus vacat]
byrrhus Argo[licus primae qualitatis vacat 𐆖 sex milibus vacat]
53/60 {²lines 53 through 60 still missing}²
61 s[ingilio Numidicus vacat 𐆖 sescentis vacat]
sin[gilio Phrygiacus sive Bessicus vacat 𐆖 sescentis vacat]
paenụ[la Ladicena optima vacat 𐆖 sescentis vacat]
paen[ula Balesina vacat 𐆖 quinque milibus vacat]
65 fibulatọ[rium Rhaeticum? vacat 𐆖 duodecim milibus quingentis]
fibulato[rium Trevericum vacat 𐆖 octo milibus vacat]
fibulatori[um Petovionicum vacat 𐆖 quinque milibus vacat]
fibulatori[um Afrum vacat 𐆖 duobus milibus vacat]
chlamys Daṛ[danica duplex optima vacat 𐆖 duodecim milibus quingentis]
70 chlamys Da[rdanica simplex optima vacat 𐆖 septemilibus vacat]
mantula vacat [vacat 𐆖 mille vacat]
sagum Afrum [․․․c.9․․․] vacat [𐆖 quingentis vacat]
sagum G̣ạ[ll]i[cum hoc est A]mḅiaṇ[ense sive Biturigense 𐆖 octo milibus]
73a [strictoria? leporina dor]ṣualis [clavans isginae vacat]
73aa [vacat purpurae u]ṇcias ṣ[ex vacat 𐆖 —ʹ]
73b [dalmatica? virilis lepori]ṇạ clava[ns isginae vacat]
73ba [vacat purpurae unci]ạs [sex? vacat 𐆖 —ʹ]
73c {²line 73c still missing}²
20.2.2.1/13 {²all (lines 1 through 13) of section 20 still missing}²
21.2.2.1/1a {²lines 1 through 1a still missing}²
2 vacat in lan[a Terentina vel Ladicena vel Altinate in po(ndo) unum 𐆖 triginta]
vacat in lana seq[uenti vacat in po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti]
vacat in lana gros[sa vacat in po(ndo) unum vacat 𐆖 quindecim]
5 [lin]ṭẹọṇị in ọ[pere primo pasto vacat diurnos vacat 𐆖 quadraginta]
{²line 6 still missing}²
22.2.2.1 {²line 1 still missing}²
1a [fulloni in chlamyde indictionali rudi vacat] 𐆖 q̣ụịṇq̣[uaginta vacat]
2 [in] ṣṭ[rictoria indictionali rudi vacat] 𐆖 [vi]g̣inti quinq[ue vacat]
in aseṃ[a ex lanis grossioribus vacat 𐆖 viginti] vacat [vacat]
in racḥ[ana rudi vacat 𐆖 triginta] vacat [vacat]
5/12 {²lines 5 through 12 still missing}²
13 [in dalmaticom]ạfortio olos[erico rudi vacat 𐆖 sescentos vacat]
[in strictoria] oloserica clavatạ [vacat 𐆖 ducentos quinquaginta]
15 [in asema oloser]ica rudi vacat 𐆖 ducentos vacat
16/26 {²lines 16 through 26 still missing}²
23.2.2.1/2 {²all (lines 1 through 2) of section 23 still missing}²
24.2.2.1/2 {²lines 1 through 2 still missing}²
3 [purpurae hypoblattae] vacat libra ụ[na vacat 𐆖 triginta duobus milibus vacat]
[purpurae oxytyriae] vacat libra unạ [vacat 𐆖 sedecim milibus vacat]
5 [purpurae hapliae v]vacat libra una vacat [𐆖 duodecim milibus vacat]
[purpurae Milesiae] ḍịbafae optimae verạ[e libra una 𐆖 duodecim milibus]
[purpurae Milesiae secun]ḍạẹ qualitatis v lib(ra) u[na vacat 𐆖 decem milibus vacat]
[purpurae Nicaenae coccineae l]ịḅṛạ una vacat [vacat 𐆖 mille quingentis vacat]
9/21 {²lines 9 through 21 still missing}²
25.2.2.1/9 {²lines 1 through 9 still missing}²
10 lanae leporinae dorsualis vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 duc̣entis vacat
l[a]ṇạẹ ḷẹp̣orinae mixste vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum vacat
[lanae Ari]ạnae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum quin-
12a quagin(ta)
13 [lanae Atrebati]cae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 ducenṭ[i]s
26.1.2.1 [de linis? sive stup]p̣is vacat
1a lini q[uod appellatur stupp]ẹum form(ae) prim(ae) vacat po(ndo) unum 𐆖 viginti quat-
tuor
2 [formae secundae vacat po(ndo) unum 𐆖 v]iginti v
[formae tertiae vacat po(ndo) unum 𐆖 s]edecim vacat
[quae praetia in quibus speciebus linorum ex]cedere nemini vacat
4a [vacat licitum est infra ostenditur vacat] vacat
[formae primae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 mille] ducentis
5 [formae secundae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 non]gentis sexaginta
[formae tertiae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 octingen]tis quadraginta vacat
[item lini quod a tertia forma inferius habet]ụṛ vacat
7a [formae primae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 septingen]tis viginti
8 [formae secundae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 sescentis] vacat
[formae tertiae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quadringentis quinqua]-
9a ginta
10/23 {²lines 10 through 23 still missing}²
23a [Scythopolitana]ṛum v [telam una]ṃ vacat 𐆖 quinque mị[libus vacat]
24 [Tarsicarum vacat] vacat [telam una]m vacat 𐆖 tribus miḷ[ibus quingentis]
25 [Bybliarum vacat] vacat [telam un]ạm vacat 𐆖 tribus mi[libus vacat]
[Ladicenarum] vacat [telam un]ạm vacat 𐆖 duobus m[ilibus quingentis]
[Tarsico Alexa]ndrina[rum telam un]ạm vacat 𐆖 ḍụọḅ[us milibus vacat]
ṣṭṛịc̣ṭọṛ[i]ạṛ[u]m miliṭ[arium vacat]
28a formae pr[i]ṃae vacat [vacat telam unam vacat 𐆖 mille quingentis vacat]
29 formae ṣec̣undae vacat [vacat telam unam vacat 𐆖 mille ducentis quinquaginta]
30 formaẹ tertiae vacat [vacat telam unam vacat 𐆖 mille vacat]
item ex ḷ[i]ṇo grosso v[vacat]
31a ad usus [ru]ṣticorum v[el familiaricorum formae primae 𐆖 septingentis]
32 forṃạ[e secunda]e vacat [telam unam vacat 𐆖 sescentis vacat]
form[ae tertiae] vacat [telam unam vacat 𐆖 quingentis vacat]
[almaticarum linearum purarum muliebrium formae primae]
34a [Scythopolitanarum vacat telam unam vacat 𐆖 undecim milibus vacat]
35 [Tarsicarum vacat telam unam vacat] 𐆖 decem mi[libus vacat]
[Bybliarum vacat telam unam vacat] 𐆖 novemili[bus vacat]
[Ladicenarum vacat telam unam vacat] 𐆖 octo miliḅ[us vacat]
[Tarsico Alexandrinarum telam unam vacat] 𐆖 septemili[bus vacat]
[item dalmaticarum virilium sive colorior]um formae p<r>[imae vacat]
39a [Scythopolitanarum vacat telam unam vacat] 𐆖 decem m[ilibus vacat]
40 [Tarsicarum vacat telam unam vacat] 𐆖 novemil[ibus vacat]
[Bybliarum vacat telam unam vacat] 𐆖 octo mil[ibus vacat]
[Ladicenarum vacat telam unam vacat 𐆖 sept]ẹṃ[ilibus vacat]
{²line 43 still missing}²
daḷṃaṭi[carum muliebrium formae secund]ae vacat
44a Scytopoli[tanarum v telam unam vacat 𐆖] novemilibus vacat
45 Tarsicarụ[m vacat telam unam vacat 𐆖] octo milibus vacat
Bybliaruṃ [vacat telam unam vacat 𐆖] septemilibus vacat
Ladicenar[um vacat telam, una]ṃ vacat 𐆖 sex milibus vacat
Tarsico Alẹ[xandri]ṇarum ṭ[elam unam vacat] 𐆖 quattuor milibus quingentis
dalmatic̣[arum vir]ilium forṃ[ae secund]aẹ sive colobiorum vacat
49a Scyto[politanarum] vacat telam uṇ[am vacat] 𐆖 septemilibus quingentis
50 Tarṣ[icarum vacat] vacat telam unaṃ [vacat 𐆖] sex milibus quingentis
By[bliarum vacat] vacat telam unam [vacat 𐆖] sex milibus vacat
[Ladicenarum vacat] vacat telam unam [vacat 𐆖 q]uinque milibus vacat
[Tarsico Alexandrinaru]m telam unam [vacat 𐆖 q]ụattuor milibus quingentis
[dalmaticarum muliebriu]m formae tert[iae vacat] vacat
55 [Scythopolitanaru]m vacat telam uṇ[am vacat 𐆖 septemilibus vacat]
[Tarsicarum vacat] telạ[m unam vacat 𐆖 sex milibus vacat]
57/69a {²lines 57 through 69a still missing}²
70 [formae secundae vacat telam unam vacat 𐆖 octinge]ntis vacat
[formae tertiae vacat telam unam vacat 𐆖 sescen]ṭis vacat
[dalmaticarum virilium sive colobiorum vacat] vacat
72a [formae primae vacat telam una]m vacat 𐆖 miḷibus quing[entis]
73 [formae secundae vacat telam una]m vacat 𐆖 duobus m[il]ibus vacat [v]
[formae tertiae vacat telam una]ṃ vacat 𐆖 millẹ [quin]gentis v [v]
75 [item ad usus rusticorum vel familiaricorum] v [ex lino gr]osso [vacat]
76/99a {²lines 76 through 99a still missing}²
100 [Tarsicorum vacat telam unam vacat 𐆖] ṭṛịbus ṃ[ilibus vacat]
[Bybliorum vacat telam unam vacat] 𐆖 duobus m[ilibus quingentis vacat]
[Ladicenorum vacat telam unam vacat] 𐆖 duobus ṃ[ilibus ducentis quinquaginta]
[Tarsico Alexandrinorum v telam unam vacat] 𐆖 milḷẹ sepṭ[ingentis quinquaginta]
[formae secundae vacat] vacat [vacat]
104a [Scythopolitanorum vacat telam unam vacat] 𐆖 duobus mili[bus quingentis vacat]
105 [Tarsicorum vacat telam unam vacat] 𐆖 duobus mili[bus ducentis quinquaginta vacat]
[Bybliorum vacat telam unam vacat] 𐆖 duobus mili[bus ducentis quinquaginta]
[Ladicenorum vacat telam unam vacat] 𐆖 duobus mili[bus vacat]
[Tarsico Alexandrinorum v telam unam vacat] 𐆖 mille qu[ingentis vacat]
[formae tertiae vacat] vacat [vacat]
109a/119 {²lines 109a through 119 still missing}²
120 [caracallarum v formae primae vacat] v [vacat]
120a [Scythopolitanarum vacat telam unam vacat 𐆖 tribus mi]libus quing[entis vacat]
121 [Tarsicarum vacat telam unam vacat 𐆖 trib]ụs milibus vacat [vacat]
[Bybliarum vacat telam unam vacat 𐆖 du]ọbus milibus quing[entis vacat]
[Ladicenarum vacat telam unam vacat 𐆖 du]ọbus milibus ducen[tis quinquaginta]
[Tarsico Alexandrinarum v telam unam vacat 𐆖 mi]ḷle septingentis [quinquaginta]
125 [formae secundae vacat] vacat [vacat]
125a/129a {²lines 125a through 129a still missing}²
130 [Scythopolitanarum vacat telam unam vacat 𐆖 duobus] milibus q[uingentis vacat]
[Tarsicarum vacat telam unam vacat 𐆖 duobu]s milibus ducẹ[ntis quinquaginta]
[Bybliarum vacat telam unam vacat 𐆖 duob]us milibus vacat [v]
[Ladicenarum vacat telam unam vacat 𐆖 mille] quingentis [quinquaginta]
[Tarsico Alexandrinarum v telam unam vacat 𐆖 mille duc]entis q[uinquaginta]
135/149 {²lines 135 through 149 still missing}²
150 [Tarsico Alexandrinorum v telam unam vacat 𐆖 mille quingenti]s vacat [vacat]
[formae tertiae vacat] vacat [vacat]
151a [Scythopolitanorum vacat telam unam vacat 𐆖 duobu]s milibus quingentis [vacat]
152 [Tarsicorum vacat telam unam vacat 𐆖 duob]us mi[li]bus ducentis quin[quaginta]
[Bybliorum vacat telam unam vacat 𐆖 duobu]s mil[i]bus vacat [vacat]
[Ladicenorum vacat telam unam vacat 𐆖 mille] septingentis quinqua[ginta]
155 [Tarsico Alexandrinorum v telam unam vacat 𐆖 mille du]centis quinquag[inta]
[item lini quod a tertia forma supra scripti inferius] ḥạbetur coxal[ium vacat]
156a [formae primae vacat telam unam vacat 𐆖 mille] vacat [vacat]
157 [formae secundae vacat telam unam vacat 𐆖 octinge]ṇṭis vacat [vacat]
158/159a {²lines 158 through 159a still missing}²
160 [formae secundae vacat telam unam vacat 𐆖 trecenti]s vacat [vacat]
[formae tertiae vacat telam unam vacat 𐆖 ducent]ịs vacat [vacat]
[orariorum formae primae vacat] vacat [vacat]
162a [Scythopolitanorum vacat telam una]m vacat 𐆖 mille trecentiṣ [vacat]
163 [Tarsicorum vacat telam una]ṃ vacat 𐆖 mille vacat [vacat]
[Bybliorum vacat telam unam] vacat 𐆖 octingentis vacat [vacat]
165/173 {²lines 165 through 173 still missing}²
174 [Bybliorum vacat telam una]m vacat 𐆖 [quingentis vacat]
175 [Laodicenorum vacat t]ẹlam unam vacat 𐆖 quaḍ[ringentis vacat]
[Tarsico Alexand]ṛinorum telam unam vacat 𐆖 trec̣[entis vacat]
[item lini quod a te]ṛtia supra scripta forma in[ferius habetur orariorum vacat]
177a [formae primae] vacat telam unam vacat 𐆖 duc[entis quinquaginta vacat]
178 [formae secundae] vacat telam unam vacat 𐆖 ḍụ[centis vacat]
[formae tertiae vacat t]elam unam vacat 𐆖 [centum quin]quagiṇ[ta vacat]
180 [item ex lino grosso ad usus rusti]c̣orum [vel familia]ricorum vacat [vacat]
180a [formae primae vacat telam unam vacat 𐆖 centum vig]inti quinq[ue v]
181 [formae secundae vacat telam unam vacat 𐆖 centu]m vacat [vacat]
[formae tertiae vacat telam unam vacat 𐆖 octogi]ṇta vacat [vacat]
[lintearum muliebrium formae primae vacat] vacat [vacat]
183a [Scythopolitanarum v telam unam vacat 𐆖 qua]ṭtuor milibus q[uingentis]
184 [Tarsicarum vacat telam unam vacat 𐆖 quattuo]ṛ? [m]ilibus [ducentis?]
185/241 {²lines 185 through 241 still missing}²
242 f[ormae tertiae vacat fascia una vacat 𐆖 centum quinquaginta vacat]
item [culcita cum capitulari Tralliana sive Antinoensis 𐆖 duobus milibus septin]-
243a [gentis quinquaginta]
244 Damascẹṇ[a sive Cypria et ceterae formae primae 𐆖 mille septingentis quinquaginta]
245 formae secụṇ[dae vacat 𐆖 mille ducentis quinquaginta]
formae tertiae [vacat 𐆖 octingentis vacat]
lini quod a tertia form[a supra scripta inferius habetur vacat]
247a formae primae vacat [vacat 𐆖 sescentis vacat]
248 formae secundae vacat [vacat 𐆖 quingentis vacat]
formae tertiae vacat [vacat 𐆖 quadringentis vacat]
250 ite(m) lini grossi ad usus rusticoṛ[um vel familiaricorum vacat]
250a formae primae vacat [vacat 𐆖 trecentis quinquaginta v]
251 formae secundae vacat [vacat 𐆖 trecentis vacat]
formae tertiae vacat [vacat 𐆖 ducentiṣ quinquaginta v]
pulbinum ad usus rusticorum [vacat 𐆖 centum vacat]
sabanorum Gallicorum vacat [vacat]
254a formae primae v telam unam vacat [vacat 𐆖 tribus milibus quingentis vacat]
255 formae secundae v telam unam vacat [vacat 𐆖 duobus milibus vacat]
formae tertiae v telam unam vacat [vacat 𐆖 octingentis? viginti vacat]
sabanorum Eulalianorum et his similium [vacat]
257a formae primae v quaternio unus vacat [𐆖 mille octingentis vacat]
258 formae secundae v quaternio unus vacat [𐆖 mille ducentis vacat]
formae tertiae v quaternio unus vacat [𐆖 —ʹ]
260 sabanorum quae Romanensia appellantur et h[is similium vacat]
260a vacat quaternio unus vacat [𐆖 ducentis quinquaginta v]
261 sabanorum campestrium quaternio unus [𐆖 —ʹ]
sabanorum masipocampestrium quaternio unus [𐆖 —ʹ]
saccus lineus vacat [𐆖 —ʹ]
chartae singulae ad bela navium per pedem quadrạ[tum 𐆖 —ʹ]
265 mantiulium billosorum Gallicorum sive mapparum [vacat]
265a formae primae v telam unam vacat [𐆖 —ʹ]
266 formae secundae vacat quaternio unus vacat [𐆖 —ʹ]
formae tertiae vacat quaternio unus vacat [𐆖 —ʹ]
268/273 {²lines 268 through 273 still missing}²
11.2.1 [Scythopo]ḷị[tanorum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Tarsicarum [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Bybliorum [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Ladicenoṛ[um vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
5 Tarsico Aḷ[exandrinorum v telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
formae ter[tiae vacat]
Scytḥopoḷ[it]ạṇorụṃ [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Tarsicor[u]m vacat [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Bybliorum vacat [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
10 Ladicenorum vacat [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Tarsico Alexandrin[orum v telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
item ḷ[in]ị quod [a] f̣ọ[rma supra scripta tertia inferius habetur —]
12.2.1 form[ae secundae vacat]
Scyth[opolitanorum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Tarsico[rum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Bybliarum [vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
5 Ladicen[orum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Tarsico [Alexandrinorum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
form[ae][ertiae vacat]
Scytho[politanorum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
Tarsico[rum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
10 Byblio[rum vacat telam unam vacat 𐆖 —ʹ]
14.2.1 [— tel]am uṇ[am —]
[— te]lam un[am —]
[—] v telam unạ[m —]
[Tarsico Alexandrinor]ụm v telam unạ[m —]
5 [vacat] vacat [vacat?]
15.2.1 [— tel]am una[m —]
[— tela]m unam [—]
[— tela]m unam [—]
[— telam] ụṇ[am —]
16.2.1 [— te]lam una[m —]
[Tarsico Alexandrinoru]ṃ teḷạm [unam —]
27.1.2.1 {²line 1 still missing}²
[chlamydarum? clava]nṭịum hypoblaṭṭ[ae v uncias sex vacat]
2a [vacat] telam unam vacat [𐆖 viginti duobus milibus]
3 [— clavanti]um hypoblattae [vacat? uncias sex vacat]
3a [vacat tela]m unam vacat [𐆖 viginti tribus milibus]
4 [— clavantium o]xytyriae [vacat uncias sex vacat]
4a [vacat telam] ụnam vacat [𐆖 —decim? milibus]
5 [— clavantium ox]ỵtyriạ[e vacat uncias sex vacat]
5a [vacat telam una]m v [vacat 𐆖 —decim? milibus]
6/14 {²lines 6 through 14 (or 14a) still missing}²
15 [dalmaticarum isginosemarum clavantium libram unam vacat]
15a [vacat] vacat [telam unam 𐆖 quattuor milibus quingentis]
16 [isgi]ṇosemarum clạ[varum uncias sex vacat]
16a [vacat] vacat te[lam unam 𐆖 quattuor milibus vacat]
17 [dalma]ticarum oṛ[thosemarum blattosemarum clavantium vacat]
17a [vacat uncias sex vacat telam unam 𐆖 triginta duobus milibus vacat]
18/23 {²lines 18 through 23 (or 23a) still missing}²
24 [hypoblattor]um clav[antium uncias sex vacat]
24a [vacat] vacat [telam unam vacat 𐆖 viginti duobus milibus v]
25 [ox][t]yriorum clavantium uncia[s sex vacat]
25a [vacat] vacat tẹ[lam unam vacat 𐆖 duodecim milibus]
26 [hapliae vel] monobafae clavantium ụ[ncias sex vacat]
26a [vacat] vacat te[lam unam vacat 𐆖 octo milibus quingentis]
27 [isginosemoru]ṃ librae unius te[lam unam vacat 𐆖 tribus milibus quingentis]
[isginosemoru]ṃ c̣ḷạṿạṇ[tium unci]as sex vacat [vacat]
28a vacat t]ẹlam unam vacat 𐆖 duọ[bus milibus quingentis]
29 [mafortium orthos]ẹmorum muliebrịụ[m blattosemorum vacat]
29a [vacat clavanti]um pondo unum vacat [vacat]
[vacat telam unam 𐆖 q]uinquaginta quinque ṃ[ilibus vacat]
30 [hypoblattorum clavantium po(ndo) unum telam] unam 𐆖 triginta [sex milibus]
[oxytyriorum clavantium po(ndo) unum vacat telam un]ạm 𐆖 vigint[i milibus]
[hapliae vel monobafae clavantium po(ndo) unum telam u]ṇam 𐆖 qụ[indecim milibus]
[isginosemorum clavantium po(ndo) unum telam unam] vacat [𐆖 tribus milibus quingentis.]
[in omnibus supra scriptis speciebus lini mensuras observari vacat]
35 [conveniet.]  in m[uliebribus item et infantilibus ceterisque lini vacat]
[speci]ebus quarum [specialiter mentio mensurae non est inter emptorem v]
[et ven]ditorem ha[bita ratio]ne tam q[ualitatis purpurae et lini et vacat]
[ponde]ris et operis [et] mensu<r>ae distṛ[actio poterit celebrari vacat.]
4.2.0 {²place of the following fragment in this chapter is uncertain}²
[—]ḶẠ[—]
[—u]m clavanti[um —]
[— t]elam unam vacat 𐆖 [—ʹ]
[—] vacat [—]
5 [— clavanti]um vacat po(ndo) unum vacat tel[am unam 𐆖 —ʹ]
[— clavantium] v po(ndo) unum telam [unam 𐆖 —ʹ]
[—]ụm clavantium p̣[o(ndo) unum vacat?]
[vacat? t]elam unạṃ [𐆖 —ʹ]
[—]ỊDICT[—]
28.4.2.1 [de auro vacat] vacat [vacat]
1a [auri obryzae in regulis vacat] vacat [vacat]
[vacat sive in solidis v po(ndo) u]num vacat 𐆖 septuaginta duob[us milibus vacat]
2 [auri neti vacat po(ndo) un]ụm vacat 𐆖 septuaginta duob[us milibus vacat]
[artificibus brattias facientibus in po(ndo) un]um vacat 𐆖 quinque milia v [vacat]
[auricaesoribus vacat in po(ndo) unum vacat 𐆖 t]ria milia v [vacat]
5 [auriductoribus in lamina vacat in po(ndo) unum vacat 𐆖 ducen]tọs q̣[uinquaginta]
6/12 {²lines 6 through 12 still missing}²
29.4.2.1 [de praetiis mancipiorum vacat]
1a [mancipium virile sive spado sive masculus? ab annis sedecim vacat]
[vacat ad annos quadraginta vacat 𐆖 tri]ginta quinque ṃ[ilibus]
2 [mulier aetatis supra scriptae vacat 𐆖 vi]ginti quinque m[ilibus]
[item vir ab annis q]uadraginta usqu[e ad annos] sexaginta 𐆖 viginti quinque ṃ[ilibus]
[mulier aetatis supr]a scriptae vacat 𐆖 viginti mil[ibus vacat]
5 [puer ab annis octo us]que ad annos sedec[im et pu]ella aetatis [vacat]
5a [vacat supra scriptae vacat] vacat 𐆖 qu[indecim milibus vacat]
6 [homo ab a]ṇnis sex̣[agint]ạ superius et ọc̣ṭ[o inferius] 𐆖 qu[indecim milibus vacat]
[mulier aet]atis suprạ [scriptae] vacat [𐆖 decem milibus vacat]
[pro mancipio] arte instrụ[cto pro g]enere ẹ[t aetate et qualitate artium inter emptorem]
[et vendit]orem de p[raeti]o placere convẹ[niet ita ut duplum praeti]-
10 [um statut]um in ṣ[inguli]s ṃinime ex̣[cedere liceat vacat.]
30.4.2.1/12 {²lines 1 through 12 still missing}²
13 [asina optima fetuali]s vacat 𐆖 [quinque milibus vacat]
[bovum par] ọp̣ṭimum vacat 𐆖 dẹ[cem milibus vacat]
15 taurus admissarius formae primaẹ vacat [𐆖 quinque milibus vacat]
bacca primae formae vacat 𐆖 ḍ[uobus milibus vacat]
verbex formae primae vacat 𐆖 qụ[ingentis vacat]
obis formae primae vacat 𐆖 q[uadringentis vacat]
hircus formae primae vacat 𐆖 q[uingentis vacat]
20 capra formae primae vacat 𐆖 q[uadringentis vacat]
31.4.2.1 [de] ṃarmoribus vacat [vacat]
1a [por]fyritici vacat pedem vacat 𐆖 dụ[centis quinquaginta?]
2 [Lac]ẹḍạẹmonii vacat pedem vacat 𐆖 ḍ[ucentis quinquaginta]
[Nu]midici vacat pedem vacat 𐆖 [ducentis vacat]
[Lucul]ḷei vacat pedem vacat 𐆖 c̣[entum quinquaginta v]
5 [pyrrh]ọpoẹcili vacat pedem vacat 𐆖 ce[ntum vacat]
[Claudia]ni vacat pedem vacat 𐆖 cen[tum vacat]
[alabast]ṛeni vacat pedem vacat 𐆖 sep[tuaginta quinque v]
[Doci][en]i vacat pedem vacat 𐆖 du[centis vacat]
[Eu]ṭhyḍ[e]ṃịạṇị vacat pedem vacat 𐆖 se[xaginta vacat]
10 [A]ṇaca[st]eni vacat pedem vacat 𐆖 qu[adraginta vacat]
[Tri]po[ntic]i vacat pedem vacat 𐆖 sep[tuaginta quinque v]
Tḥ[essalic]i vacat pedem vacat 𐆖 cen[tum quinquaginta]
[arysti v] vacat pedem vacat 𐆖 cen[tum vacat]
[Scyri vacat] vacat pedem vacat 𐆖 q[uadraginta vacat]
15 [Heracleotici vacat p]ẹdem vacat 𐆖 se[ptuaginta quinque v]
[Lesbi vacat pede]ṃ vacat 𐆖 qu[adraginta vacat]
[Thasi vacat pedem vacat] vacat 𐆖 qu[inquaginta vacat]
[Proconnesi vacat pedem vacat] 𐆖 qụ[adraginta vacat]
{²line 19 still missing}²
32.4.2.1/2 {²lines 1 through 2 still missing}²
3 [lea formae primae vacat 𐆖 centum vigint]i quinque m[ilibus]
[lea formae secundae vacat 𐆖 centum mili]bus vacat [vacat]
5 [leopardus formae primae vacat 𐆖 centum mili]bus vacat [vacat]
[leopardus formae secundae vacat 𐆖 septuagi]nta quinque m[ilibus]
6a [vacat] vacat [vacat]
7/15 {²lines 7 through 15 still missing}²
33.4.2.1/31 {²lines 1 through 31 still missing}²
32 sp[arti? — 𐆖 —ʹ]
spạ[rti? — vacat]
33a vacat [— decem? vacat 𐆖 quadraginta vacat]
34 can[nabis vacat? 𐆖 —ʹ]
35 sapo[nis? — po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti quattuor vacat]
sapoṇ[is e—? po(ndo) unum vacat 𐆖 —ʹ]
afro[nitri? — po(ndo) unum vacat 𐆖 centum vacat]
[a]fron[itri? — po(ndo) unum vacat 𐆖 —ʹ]
34.4.2.1 [de] pigm[entis vacat]
1a [c]ọsti v [vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 ducentis quinquaginta]
2 [fo]ḷi vacat [—? po(ndo) unum? 𐆖 —ʹ]
[fo]ḷi ạ[pluti vacat po(ndo) unum? vacat 𐆖 sexaginta vacat]
4/5 {²lines 4 through 5 still missing}²
6 [xylocassiae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum viginti qu]in[qu]e
[bdellae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum vacat] v [vacat]
[bdellae Petraiticae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum septu]aginta quinqu-
8a e
9 [petroseleni vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum vigi]nti vacat
10 [turis primi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum v] vacat
[styracis Ci]liceṇ[sis vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 qui]ṇgentis vacat
[styracis] Antiọ[cheni vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 du]c̣entis vacat
[thymia]matis v [vacat po(ndo) unum vacat] 𐆖 centum quin[qu]ạginta
[croci Ara]bici v [vacat po(ndo) unum vacat] 𐆖 duobus mil[ibus] vacat
15 [croci Cilicensis vacat po(ndo) unum vacat] 𐆖 mille vacat
[croci Afri vacat po(ndo) unum vacat] 𐆖 sesceṇ[ti]s vacat
[mastichae] ạḷḅẹ Chiae [vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centu]m septuaginta
17a v quin[q]ue
18 [mastichae] nigre [vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 vig]inti quattuor
19/31 {²lines 19 through 31 still missing}²
32 [yrobalani vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 —ʹ]
balạ[nine? vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 ducentis septuaginta quinque]
balan[ine m— vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 —ʹ]
35 {²line 35 still missing}²
[․․c.8․․․]ṂỊ[—]
[amomi]dos vacat [vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum viginti quinque vacat]
[o]p̣obalṣami primi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖̣ [sescentis vacat]
dichthạs primae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 duc[entis quinquaginta v]
40 dichthạs secundae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 ducentis vacat
stactes vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 sescentis vacat
foliati vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 ducentis vacat
rosacii pṛimi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 octoginta vacat
rosacii secundi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat
45 olei styracini vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 trigiṇṭ[a vacat]
olei irini vacat po(ndo) unum [vacat 𐆖 triginta vacat]
ọḷẹị C̣ỵ[prini Cano]p̣ịc̣ị vacat [po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat]
48/51 {²lines 48 through 51 still missing}²
52 [olei nardi vacat] po(ndo) [unum 𐆖 septuaginta quinque v]
[olei amari]cini vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 c̣ẹ[ntum vacat]
[olei glaucin]i vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 vig[inti quinque vacat]
55 [zingib]ẹṛ[is c]ọnditi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quaḍ[ringentis vacat]
[zingi]beris [s]icci vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 ducen[tis quinquaginta]
[eupho]ṛbei vacat [p]o(ndo) [unu]m vacat 𐆖 sescenti[s vacat]
[zmy]rnae Trogli[t]i vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 q̣ụạdring[entis vacat]
[zm]yrnae expre[ssae] vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 du[centis —]
60 [z]myrnae form[ae tertiae? vacat p]o(ndo) unum 𐆖 c̣ẹ[ntum —]
[p]simitthii vacat po(ndo)] unum [vacat 𐆖 —ʹ]
[p]hyca ripẹ[nsis? vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 —ʹ]
[p]hyc[a formae secundae vacat po(ndo) unum 𐆖 —ʹ]
64/69 {²lines 64 through 69 still missing}²
70 [spalathi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti quinque vacat]
o[lei mastichini vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat]
card[amomi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quadraginta vacat]
inḍ[ici vacat po(ndo) unum 𐆖 septingentis quinquaginta]
gin[nabareos Dardanici hoc est mini po(ndo) unum vacat 𐆖 quingentis vacat]
75 g̣ị[nnabareos secundi hoc est mini po(ndo) unum vacat 𐆖 trecentis vacat]
76/93 {²lines 76 through 93 still missing}²
94 secundae formae vacat 𐆖 viginti quinque vacat
95 penicillum vacat 𐆖 sex vacat
schoenianthus vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat
aristolochie vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat
alasanthi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat
rapontici vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quinquaginta vacat
100 terebinthinae Chiae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum quinquaginta vacat
terebinthinae secundae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 octoginta vacat
pityenis vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti vacat
colofoniae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 sedecim vacat
opii me(co)nos Thebaicu vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 mille vacat
105 opii <C>yrenaici vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 mille ducentis quinquaginta
corelli primi vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 duobus milibus vacat
corelli secundae qualitatis vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 mille vacat
ochrae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum vacat
rodoides vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 centum quinquaginta
110 scamoniae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 quingentis vacat
cretae argentariae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 decem vacat
icthyocollae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 octoginta vacat
tayrocollae vacat po(ndo) unum vacat 𐆖 viginti vacat
gastraciae basuum vacat 𐆖 decem vacat
35.0.2.1 ex quibus locis ad quas provincias quantum nauli ex-
1a cedere minime sit licitum vacat
ab Alexandria Romam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat
2 ab Alexandria Nicomedia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim vacat
ab Alexandria Byzantio vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim vacat
ab Alexandria Dalmatia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem et octo
5 ab Alexandria Aquleia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti quattuor
ab Alexandria Africam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem vacat
ab Alexandria Siciliam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem vacat
ab Alexandria Efeso vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
ab Alexandria Thessalonica vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim
10 ab Alexandria Pamfylia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sex vacat
item ab Oriente Romam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem et octo
ab Oriente Salonam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat
ab Oriente Aquleiam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti duo
ab Oriente ad Africam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat
15 ab Oriente in Spaniam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti vacat
ab Oriente in Baeticam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti duo
ab Oriente in Lysitaniam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti sex
ab Oriente in Galliis vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti quattuor
ab Oriente Byzantium vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim vacat
20 ab Oriente Efeso vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem vacat
ab Oriente ad Siciliam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat
item ab Asia Romam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat
ab Asia ad Africam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
ab Asia ad Dalmatiam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim vacat
25 item ab Africa Romam vacat
ab Africa Salonam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem et octo
ab Africa in Ṣịcilia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sex̣ vacat
ab Africa ad Spaniam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
ab Africa ad Gallias vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) [u]no vacat 𐆖 quattuor vacat
30 ab Africa ad Achaiam vacat in [k(astr)e(nsi) mo(dio) u]no vacat 𐆖 duodecim vacat
ab [A]frica ad Pamf[yl]iam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuordecim
item [a Rom]a Sicil[ia]m usque vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sex vacat
a Ro[ma] Tḥ[ess]alonicam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem et octo
a Rom[a in A]chaiam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuordecim
35 a Rom[a a]d Ispaniam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem vacat
a Roma [a]d Gallias vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuor vacat
item a S[icil]ịạ ad Gallias vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
item a N[ico]media Romam usque vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 decem et octo
a Nic[omed]ia Efeso vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sex vacat
40 a N[icomed]ia Thessalonica vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
a N[icomed]ia in Achaia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
[a Nicomed]ịa Salonam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuordecim
[a Nicomedia] in Pamfylia vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
[a Nicomedia i]n Foenice vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim vacat
45 [a Nicomedia Afri]c̣am vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuordecim
[a Byzantio? vacat? T]ṛapezunta usque vacat
46a [vacat in k(astr)e(nsi)] mo(dio) uno vacat 𐆖 decem et octo
47 [a Byzantio? — vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) u]no vacat 𐆖 octo vacat
[a Byzantio vacat Amastri et] Ṣinope Tomis usque
48a [vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno] 𐆖 octo vacat
49 [super hominibus autem e]ṭ pẹ[coribus i]d observa-
50 ri debebit ut homo quidem] pro caṣ[trensibu]s modiis
[viginti quinque equus v]ẹro et mu[la et burdo e]t bos
[et asinus pro castrensib]us modi[is sexaginta] vacat
[ovis autem et capra et porcus pro kastrensibus]
[modiis dec]em iṇ[putentur.  item in n]avib[us amnic]is
55 [per sin]gulos mọ[dios per milia passu]ṣ viginti [𐆖 unum]
[et victus.  vacat?] vacat [vacat?]
[vacat?] ❦ feli[citer ❦? mul]ṭis anniṣ. [vacat?]
1.2.1 [praeter one]ṛa fiscalia [quae formam suam optinent vacat]
[a Si]c̣ịḷịạ ad G̣allias vacat [vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat]
a Sicilia Gen[u]am vacat [vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 —ʹ]
item a Sardin[i]a Rom[am usque vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 —ʹ]
5 praeter onera fiscalia [quae formam suam optinent vacat]
a Sardinia in [—? vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattu]ordecim
a Sardinia Gẹ[nuam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) un]o vacat 𐆖 quattuor vacat
a Sardinia Ṣ[— vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 —ʹ]
iteṃ [a —?] Romam vacat ị[n k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 —ʹ]
10 [raeter] onera fiscạḷ[ia quae formam sua]ṃ op̣ṭịnent vacat
[item a —?] Ṛọṃạm [vacat in k(astr)e(nsi)] mo(dio) uno vacat 𐆖 duos vacat
[praeter] ọṇẹṛ[a fiscalia] quae formam suam optinent vacat
[item a] Nicom[edia Efeso] vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sex vacat
[a Nico]media Ṭ[hessalo]nicam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
15 [a] Nicomedia Ạ[chaiam] vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
a Nicomedia [Salona]ṃ vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuordecim
a Nicomedia [․․c.7․․]am vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat
a Nicomedia [in Pamfy]ḷiam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 octo vacat
[a] Nicomediạ [Foenic]em vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 duodecim vacat
20 [ite]m a Byzanṭ[io Rom]ạm vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 ḍẹc̣ẹṃ ẹṭ octo v
[pr]ạẹṭẹṛ ọ[ne]ṛạ f[iscalia quae formam suam optinent vacat]
[a Byz]ạṇṭ[io Trapezunta usque] vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 ḍẹ[cem et octo]
[a] B[y]ẓạṇṭịọ [vacat?] Amastri et Sinope vacat
[vacat] Ṭomiṣ ụ[sque vacat] in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 octo
25 [sup]er homi[nibus au]tem et pecoribus id observari debebit
[u]t homo qụị[dem pr]o castrensibus modiis viginti quinque
[equ]us vero et [mula e]ṭ burdo et bos et asianus in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 sexaginta
[ovi]s aute[m et cap]ṛạ<e> et porcus in k(astr)e(nsi) mo(dio) decem inputentur.
[i]ṭem ịn [na]vib[us amni]c̣is praeter frumenta fiscalia quae ex singulis
30 [horre]ịs? [transportan]ṭuṛ? quaeque formam suam optinent
[pe]ṛ ṃi[li]a pass[us XX f]ḷụṿịum aqua discendentis per singulos mo(dios) 𐆖 unum
[aqua asc]ẹnḍ[entis per] milia passus XX per singulos mo(dios) 𐆖 duos
[et vic]ṭụṣ.  vacat [item?] ạ Ṛạbenna Aqyleiam in k(astr)e(nsibus) mo(diis) ∞ 𐆖 septemilia quingentis
2.2.1 [item] ạḅ Oriente vacat Salonam [vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 sedecim vacat]
[ab Or]iente vacat Aquileiam vacat in k(astr)e(nsi) [mo(dio) uno vacat 𐆖 viginti duos v]
[ab Or]iente vacat ad Africam vacat iṇ [k(astr)e(nsi mo(dio) uno vacat 𐆖] sedecim vacat
[ab O]riente vacat Hispaniam Tarṛ[aconensem in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno] 𐆖 viginti vacat
5 [ab O]riente vacat ad Betic̣aṃ [vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno] vacat 𐆖 viginti [d]ụọṣ
[ab] Oriente vacat Lyṣịṭ[aniam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno] vacat 𐆖 viginti sex vacat
[a]b Orieṇṭ[e vacat in Gallias vacat in] k(astr)e(nsi) mo(dio) [uno] vacat 𐆖 viginti quattuo[r]
[a]b O[riente vacat Byzantium vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [uno] vacat 𐆖 duodecim vacat
[ab Oriente vacat Efeso vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [u]no vacat 𐆖 decem vacat
10 [ab Oriente vacat ad Siciliam vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [u]no vacat 𐆖 sedecim vacat
[item ab Asia? vacat ad Africam vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [u]no vacat 𐆖 octo vacat
[ab Asia? vacat ad Dalmatiam vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [u]no vacat 𐆖 duodecim vacat
[— vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 quattuorde[cim]
[a —? vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [uno vacat 𐆖 se]x̣ vacat [v]
15 [—o]leum? qụ[—]
[—]ṃ sum[—]
[—] in k(astr)e(nsi) [mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
3.2.1 [— Aq]uị[leiam vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
[— ad A]fricam v i[n k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
[— Si]c̣ịliam v [in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
[— The]ssalonic[am vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
5 [— P]ạmfyliaṃ [v in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
4.2.1 [— Salo]nam vacat [in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
[vacat praeter spe]c̣ies fisc[ales quae formam suam optinent]
[— G]allias vacat [in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno 𐆖 —ʹ]
[vacat praeter speci]es fis[cales quae formam suam optinent]
5 [—]ạṃ[—]
5.2.1 [— vacat in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 d]ụọde[cim vacat]
[praeter species fiscales quae formam suam opt]inet vacat
[— vacat in k(astr)e(nsi)] m[o(dio)] uno vacat 𐆖 dece[m —]
[praeter species fiscales quae] formam suam [optinent vacat]
5 [— vacat in] k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 dẹ[cem —]
[praeter species fiscale]s quae formam s[uam optinent vacat]
[— vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat 𐆖 q̣[—]
[praeter species fiscales] quae formam sụ[am optinent vacat]
[— vacat] in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat [𐆖 —ʹ]
10 [praeter species fisca]ḷes quae formạ[m suam optinent vacat]
[— vacat] in k(astr)e(nsi) mo(dio) uno vacat [𐆖 —ʹ]
[— vacat i]n k(astr)e(nsi) mo(dio) [uno vacat 𐆖 —ʹ]
6.2.1 [— vacat 𐆖 decem e]t octo
[— vacat 𐆖 quat]tuor vacat
[— vacat 𐆖 duo]s? vacat
[—] vacat
5 [— vacat 𐆖 —d]ecim vacat
[— vacat 𐆖 dec]ẹm et octo
[— vacat 𐆖 vig]inti quattuor
[— vacat 𐆖 dece]m vacat
[—] vacat
36.6.2.0 {²the place of the fragments in this section in the Edict on}²
0a {²Prices is undetermined}²
1.2.1 c̣ạṛ[—]
carỊ[—]
in[—]
ca[—]
5 c[—]
2.2.1 ẠḶẸỊ[—]
3.2.1 [—] ụnum [—]
[— Ital(icum)] s(ex)t(arium) v unum [—]
[— Ital(icum)] s(ex)t(arium) v unum [—]
[— Ita]ḷ(icum) s(ex)t(arium) v unum [—]
5 [— Ital(icum)] ṣ(ex)t(arium) v unum [—]
[—][—]
4.2.1 [— It]ạl(icum) s(ex)t(arium) vacat [—]
[—] Ital(icum) s(ex)t(arium) vacat [—]
[—]ni Ital(icum) s(ex)t(arium) [—]
5.2.1 [—]Ị ṃọ(di—) [—]
[—]F[—]
6.2.1 [—]Ị vacat Ị[—]
[—] po(ndo) unum 𐆖 qu[—]
[—] po(ndo) unum 𐆖 d[—]
[— p]o(ndo) unum 𐆖 ce[ntum —]
5 [— po(ndo)] unum [𐆖 —ʹ]
7.2.1 [—] vacat [—]
[—]ṆVM[—]
[—] vacat [—]
[—]NVS[—]
5 [—]ṆVS[—]
8.2.1 [—]ỊỊỊẠ[—]
[— supr]a scrip[ta —]
[—] vacat [—]
9.2.1 [—]ISC[—]
[—]NIA[—]
[—]M[—]
10.2.1 [—] vacat [—]
[—]ỊHIṂ[—]
[—] vacat [—]
11.2.1 [—]MVS[—]
[—] 𐆖 [—]
[—] 𐆖 [—]
[—] 𐆖 ḍ[—]
5 [—] 𐆖 [—]
12.2.1 [—] 𐆖 mille quin[—]
[—] 𐆖 quingenti[s —]
[— 𐆖] ṣedecim v [vacat]
[— 𐆖 ce]ṇtuṃ q̣[u—]
13.2.1 [—]s
[—] vacat
[—] vacat
[—] quinqua-
5 ginta
[—]ingentos
[—] vacat?
[—]ta
10 [—] vacat
14.2.1 [— 𐆖 mille?] ḍục̣[entis —]
[— 𐆖 mill]e ducenṭ[is —]
[— 𐆖 mill]e vacat [vacat]
[— 𐆖 —]ngenti[s —]
15.2.1 [— 𐆖 — d]ục̣entis v [—]
[— 𐆖 — q]ụadringẹ[ntis —]
16.2.1 [— 𐆖 —]ṭisq[u—]
[— 𐆖 —] vacat [—]
[— 𐆖 —]ṣ vacat [—]
[— 𐆖 —] vacat [—]
5 [— 𐆖 —] ḍucentis q[u—]
[— 𐆖 —]s vacat [—]
17.2.1 [— 𐆖 —] triginta vacat [—]
[— 𐆖 —]Ị v [—]
18.2.1 [— 𐆖 — vigin]ṭi quinq̣[ue]
[— 𐆖 — c]entum v [vacat]
[—] vacat [vacat]
[—]ỌṢTỊ[—]
19.2.1 [—] vacat [—]
[—] vacat [—]
[—]m vacat [—]
[—de]cim v [—]
5 [—]decim vacat [—]
[—dec]im vacat [—]
[—] 𐆖 du[․c.3․] vacat [—]
[—] 𐆖 qu[attuo]rde[cim vacat]
[—] 𐆖 vi[ginti —]
10 [—] 𐆖 oct[o vacat]
[—] vacat [vacat?]
20.2.1 [—]s
[—] v
[—]s
[—]
21.2.1 [—]ṾỊ[—]
[—]NO[—]
[—]MẠ[—]
[—]COL[—]
5 [—]ẠE[—]
[—]RA[—]
[—]EVI[—]
[—]P̣VI[—]
[—]HILE[—]
10 [—]ṢṬṚỊ[—]
Search Help