Honorary inscription for archiereia Aur(elia) Fausta by Pomponia Claudia Fausta Luperciana, on base; c. AD 214/c. 300?; found at Smyrna: CIG 3202; IGRR IV 1420; *ISmyrna 640 (PH).  
[ ] ISmyrn 640
1 ἀγα[θῆι] vacat τύχηι·
καθ’ ἃ ἐψηφίσατο ἡ κρατίστη βουλὴ
τῆς πρώτης τῆς Ἀσίας
κάλλει καὶ μεγέθει καὶ
5 λαμπροτάτης καὶ μητρο-
πόλεως τῆς Ἀσίας καὶ
τρὶς νεωκόρου τῶν
Σεβαστῶν κατὰ τὰ δό-
γματα τῆς ἱερωτάτης
10 συνκλήτου, καὶ κόσμου
τῆς Ἰωνίας Σμυρναί-
ων #⁵⁶ πόλεως, ❦
Αὐρ(ηλίαν) Φαῦσταν ἀρχιέρειαν
Πομπωνία Κλαυδία
15 Φαῦστα Λουπερκιανή,
ἡ κρατίστη τὴν χρη-
στὴν #⁵⁶ τήθην. #⁵⁶
vacat
εὐτυχεῖτε.
Search Help