[ ] Stamatiades¹ no. 59
See also:
1 [ὁ δῆμος]
Λευκίνιον [Αἴ]λιον
Γαΐου υ<ἱ>ὸν Σάμιον
εὐσεβῶς δ<ι>ακείμε-
5 νον πρὸς αὐτοκρά-
τορα Καίσαρα θεοῦ υἱ-
ὸν Σεβαστὸν, φιλο-
δόξως δὲ πρὸς τὸν
δῆμον, θεᾶι Ῥώμηι
10 καὶ Σεβαστῶι Καίσαρι
Search Help
Contact Us