Honorary decree (of Phokaia) for Marcus Aurelius and Lucius Verus; AD 161/162; found at Phokaia: *Salač, BCH 51, 1927, 390-392, no. 13.  
[ ] BCH 1927, 390-92, no. 13
1 [ἀγαθῆι τύχ]ηι.
[— Αὐτοκρ]άτορι ∙ Καίσαρι ∙ Μάρ-
[κωι Αὐρηλίωι Ἀντωνείνωι Σε]βαστῶ∙ι∙ ἀρχιερεῖ ∙
[μεγίστωι δημαρχικῆς ἐξουσ]ίας τὸ ∙ιϛʹ∙ ὑπάτωι ∙
5 [τὸ γʹ καὶ Αὐτοκράτορι Καίσαρι] Λουκίω∙ι∙ Αὐρηλίω∙ι∙
[Οὐήρωι Σεβαστῶι ἀρχιερεῖ μεγίσ]τω∙ι∙ δημαρχικῆς ∙
[ἐξουσίας τὸ βʹ ὑπάτωι τὸ βʹ] θεοῦ ∙ Ἀντωνείνου ∙
[υἱοῖς θεοῦ Ἁδριανοῦ υἱωνοῖς θ]εοῦ ∙ Τραϊανοῦ Παρθι-
[κοῦ ἐγγόνοις θεοῦ Νέρουα ἀπ]ογόνοις ὁ δῆμος ὁ Φω-
10 [καιέων διὰ τὴν γενομένην α]ὐτῶ∙ι∙ ὑπὸ θεοῦ Ἁδριανοῦ
[καὶ ἀνανεωθεῖσαν? ὑπὸ θεοῦ Ἀν]τωνείνου καὶ ἐκ τῶν
[ἱερῶν ταμείων? τῶν θειοτά]των αὐτοκρατόρων
[ἀνακούφισιν? τῶν μεγάλων χρε]ιῶν τῆς π̣όλεως
[τῶν ἐκ νόσων? καὶ γῆς σεισμοῦ? ἐφισ]ταμένων· Πο-
15 [πλίου? —]αλιου
[—]ου
Search Help