Calendar for 109 BC; 110/109 BC: *Diels & Rehm, SDAW 1904, pp. 92-111 and 752-759.  
[ ] SDAW 1904, 92-111 + 752-59
84.1.1 [θ]ερινῆς τρο[π]ῆς [γε]-
νομένης ἐπὶ Ἀψεύδους
Σκιροφοριῶνος ιγʹ, ἥ-
τις ἦν κατὰ τοὺς Αἰγυ-
5 πτίους μία καὶ κʹ
[τ]οῦ Φαμενώθ. ἕως
[τῆ]ς γενομένης ἐπὶ
[Πολ]υκλείτου Σκι-
[ροφορι]ῶνος ιδʹ, κα-
10 [τὰ δὲ τοὺ]ς Αἰγυπτί-
[ους τοῦ Παυ]νὶ τῆς ιαʹ,
[κατὰ δὲ τὸ Μιλ]ήσιον
[—]ε̣λ̣ε̣
2.1 εχομ̣[—]
καιεπ[—]
δεο[—]
καισυ̣[—]
5 εκκα[—]
τηριδ[— ἡ]-
μερα[—]
οδω[—]
εννεα[—]
10 καιπ̣[—]
δισ․[—]
B.1.2.1 [#⁵⁶ ἐν Τοξ]ότηι ὁ ἥλιος
[#⁵⁶ Ὠρίων] ἑῶιος δύνει καὶ Προ-
[%⁸¹κύων ἑ]ῶιος δύνει
[#⁵⁶ Κύων ἑ]ῶιος δύνει
5 [#⁵⁶ Τοξό]της ἄρχεται ἑῶιος ἐ-
[%⁸¹πιτέ]λλων καὶ Περσεὺς ὅ-
[%⁸¹λος ἑ]ῶιος δύνει
7a [vacat #⁵⁶] vacat #⁵⁶
8 [#⁵⁶ Σκ]ορπίου τὸ κέντρον ἐπι-
[%⁸¹τέ]λλει ἑῶιον
9a [vacat]#⁵⁶v#⁵⁶
10 [#⁵⁶ Τ]όξευμα ἑῶιον ἐπιτέλλει
[#⁵⁶ Ἰχ]θὺς ὁ νότιος ἄρχεται ἀκρό-
[%⁸¹ν]υχος δύνειν
[#⁵⁶ Ἀε]τὸς ἑῶιος ἐπιτέλλει
[#⁵⁶ Δίδυ]μοι μεσοῦσι δυόμε-
15 [%⁸¹νοι —]π̣[—]
[—]
2.2.1 vacat ἐν τοῖς αὐτ[οῖς]
1a vacat #⁵⁶ #⁵⁶
2 vacat Λ
#⁵⁶ ἐν Ὑδροχόωι ὁ ἥλιος
#⁵⁶ [Λέων] ἑῶιος ἄρχεται δύνων
5 vacat καὶ Λύρα δύνει
5a vacat #⁵⁶ #⁵⁶
6 #⁵⁶  Ὄρνις ἀκρόνυχος ἄρχεται δύνων
6a vacat #⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶
7 #⁵⁶ Ἀνδρομέδα ἄρχεται ἑώια ἐπι-
%⁸¹τέλλειν
8a vacat #⁵⁶
9 #⁵⁶ Ὑδροχόος μεσοῖ ἀνατέλλων
10 #⁵⁶ Ἵππος ἑῶιος ἄρχεται ἐπι-
%⁸¹τέλλειν
11a vacat #⁵⁶
12 #⁵⁶ Κένταυρος ὅλος ἑῶιος δύνει
#⁵⁶ Ὕδρος ὅλος ἑῶιος δύνει
#⁵⁶ Κῆτος ἀρχεται ἀκρόνυχον
15 vacat δύνειν
#⁵⁶ Ὀιστὸς δύνει, Ζεφύρων ὥ-
%⁸¹ρα συνεχῶν
17a vacat #⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶#⁵⁶
18 #⁵⁶ Ὄρνις ὅλος ἀκρόνυχος δύνει
#⁵⁶ [Ἀρκτοῦρος] ἀκρόνυχος ἐπι-
20 %⁸¹[τέλλει]
3.2.1 [#⁵⁶ ἐν Κριῶι ὁ ἥλιος]
#⁵⁶ Ἰ[χθύων ὁ σύνδεσμος ἑῶιος ἐπι]-
%⁸¹τέ[λλει]
#⁵⁶ μέ[γας Ἰχθὺς ἑῶιος ἄρχεται ἐπιτέλ]-
5 %⁸¹λω[ν]
#⁵⁶ Κῆ[τος ὅλον ἀκρόνυχον]
vacat δ[ύνει]
7a vacat #⁵⁶
8 #⁵⁶ Κέ[νταυρος ἄρχεται ἀκρόνυχος ἐ]-
%⁸¹πιτ[έλλειν]
9a vacat #⁵⁶ #⁵⁶
10 #⁵⁶ ὁ ἐν [γόνασιν ἄρχεται ἀκρό]-
%⁸¹νυχ[ος ἐπιτέλλειν]
11a vacat #⁵⁶ #⁵⁶
12 #⁵⁶ Πλ[ειάδες ἀκρόνυχοι δύνουσιν]
12a vacat #⁵⁶
13 #⁵⁶ Κα[σσιέπεια ἀκρόνυχος]
vacat ἄρ[χεται δύνειν]
14a vacat #⁵⁶
15 #⁵⁶ ἔ̣[ριφοι ἑῶιοι ἐπιτέλλουσιν]
15a vacat #⁵⁶ #⁵⁶
16 #⁵⁶ [—]
Search Help
Contact Us