Honorary decree (of Erythrai) for epistatai Pythodotos Pythoge[nous] et al.; Hellenistic; found at Erythrai: LW 1539; *IEry 115.  
[ ] IEry 115
1 [— ὅπως φαινώ]-
[μεθα ἀπο]διδόν[τες τὰς καθηκούσας τιμὰς τοῖς ἀγαθοῖς τῶν]
[ἀ]νδρῶν καὶ τοῖς φιλοτεί[μως καὶ ἐκτενῶς δεδιωκηκόσιν —]
[—] ἐφ’ ἃς ἂν ἀποδιχθῶσιν ὑ[πηρεσίας· ἐπειδὴ οἱ ἀποδειχ]-
5 [θ]έντες ἐπιστάται τῶν δικα[—]
[—]δος, Πυθόδοτος Πυθογέ[νους —]
[—]ναξ Θουρίου, Σίμων Μητ<ρ>[—]
[—]ειερίδευ, ἄνδρες ἀγαθοὶ γεγ[όνασιν περὶ τὸν δῆμον καὶ προ]-
[θυ]<μ>ίας οὐδὲν ἀπέλιπον, ἀγαθῆι [τύχηι, δεδόχθαι τῶι δήμωι, ἐπαινέ]-
[σ]αι μὲν αὐτοὺς ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνοί[ας τῆς εἰς τὸν δῆμον,]
10 [στ]εφανῶσαι δὲ ἕκαστον αὐτῶν θα<λλ>[οῦ στεφάνωι τοῖς]
[Δι]ονυσίοις ἐν τῶι θεάτρωι· ὅπως δε ἀν[αγγελθήσονται, ἐπιμεληθῆ]-
[ν]αι τον ἀγωνοθέτην Ἀ[πε]λλᾶν· δοθ[ῆναι δε καὶ προεδρίαν· ἀνα]-
[γρ]αψάτωσαν δὲ αὐτῶν τὰ ὀνόματ[α εἰς — οἱ ἐξετα]-
[στ]<αὶ> οἱ ἐνεστῶιτες πλὴν εἴ τῷ προ[—· ἀναγράψαι δὲ καὶ]
15 [τὸ] ψήφισμα τόδε εἰς στήλην λιθ[ίνην καὶ στῆσαι ἐν —]
[—]ρίου·  εἰς δὲ τὴν στήλην καὶ τ[ην ἀναγραφὴν τοῦ ψηφίσματος]
[δο]θῆναι αὐτοῖς δραχμὰς διακ[οσίας ἐκ τῶν —]
[τὸν τ]αμίαν ω[—]
Search Help