Funerary inscription for (no name) and family, with penalty for unauthorized burial; imperial; found at Ephesos: *IEph 2435.  
[ ] IEph 2435
1 [— κ]α̣ὶ τέκνοις καὶ ἐκγόνοις καὶ ἀπελευθέροις~
[— τὰς πυ]ρ̣ίας καὶ τὴν ὑπερῶον δίαιταν πᾶσαν καὶ
[— οὐκ ἐξέσ]ται̣ δὲ ἑτέ[ρ]ῳ εἰς τὴν σορὸν βληθῆναι ἢ ἐμοὶ
[καὶ — τοῦτ]ο̣ τὸ ὑ̣π̣[ό]μνημα κληρονόμοις εἰς ἔκπρα-
5 [σιν οὐκ ἀκολουθήσει· ἐὰν δὲ βάσκ]α̣νος̣ [ἐπ]έλθῃ ἢ ἕτερός τις τολμήσῃ κατ[α]-
[θέσθαι? ἕτερον πτῶμα ἐν τῷ μετὰ] τ̣οῦτ̣[ο χ]ρόνωι, ἰσοίσει τῶι ἱερωτάτῳ ταμίῳ [𐆖]
[μύρια καὶ τῇ μεγίστῃ καὶ λ]α̣μπροτά[τ]ῃ Ἐφεσίων πόλει 𐆖 μύρια· οὐδὲν [δὲ]
[ἔλαττον —]
Search Help