Honorary inscription for prytanis (no name) by synergasia of [ ... ]i[ ... ]rodoi [ ... ]naioi, on base; no date; found at Ephesos: *JÖAI 55, 143-144, no. 4371; SEG 34, 1107.  
[ ] JÖAI 55, 1984, 143-44, no. 4371
1 [τὸν] πρύτανιν [—]
[συ]νγενῆ πρυτάν[εω]ν κ[αὶ υἱὸν]
βουλῆς∙ τὸν εἰρήναρ[χον]
τῆς πόλεως∙ στρατηγή[σαν]-
5 τα ὑγιῶς καὶ ἐνποριαρχ[ήσαν]-
τα ἁγνῶς καὶ γενάμενον [ἐπὶ]
τῶν ἀρχείων τ[ῆς π]όλεω[ς καὶ]
παραφυλάξαντα καὶ οἰνοδ[οτή]-
σαντα ἐν τῷ Ἀνδροκλω․[․․․,]
10 πρωτεύσαντα τῶν ἱερῶ[ν —]
καὶ γενάμενον ἐπ’ ἀρχείων̣ [βου]-
λῆς καὶ δεκαπρωτεύσαντ[α τῶν]
προσόδων τῆς κυρίας Ἀρτέ̣[μιδος]
ἡ συνεργασία τῶν ἐν Ἐφέσῳ [—]
15 [․]․ι․ρ̣ό̣δ̣ων [․․․]ν̣αιων προ[—]
[—]Ν[—]
[—]Υ[—]
[—]ΑΙ[—]
[—]ΟΥ[—]
[—]․․[—]
20 [—]ΑΙ[—]
[—]Ο․[—]
[—]Κ[—]
Search Help
Contact Us