Honorary inscription for Larcia Theognis Iuliane, prytanis and priestess of Artemis, by boule and demos of Ephesos; AD 132/214; found at Ephesos: Keil & Maresch, JÖAI 45, 1960 Beibl. 93-94, no. 21; *IEph 985.  
[ ] IEph 985
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τῆς πρώ-
της καὶ μεγίστης μητροπόλε-
[ως] τῆς Ἀσίας καὶ δὶς νεωκόρου τῶν Σε-
βαστῶν Ἐφεσίων πόλεως Λαρκίαν
5 Θεογενίδα Ἰουλιανὴν τὴν πρύτανιν
[κ]αὶ γυμνασίαρχον πάντων τῶν γυμνα-
σίων καὶ ἱέρειαν τῆς κυρίας
Ἀρτέμιδος, θυγατέρα Αὔ-
λου Λαρκίου Ἱέρωνος Ἰου-
10 λιανοῦ πρυτάνεως καὶ γυ-
μνασιάρχου πάντων τῶν
γυμνασίων καὶ ἱεροκή-
[ρυκος —]
Search Help
Contact Us