Inscription for restoration of [Pantheion?]; c. 2; found at Ephesos: FiE IV 3 no. 27; *IEph 4327.  
[ ] IEph 4327
1 [τὸ Πάνθειον?] ἐξ ἀπο-
[φά]σεως [τῶν] νεοποιῶν
τῶν περὶ Λ(ούκιον) Φαί(νιον) Φαῦστον
[φ]ιλοσέβαστον καὶ Μ(ᾶρκον)
5 Αὐρ(ήλιον) Ἀλέξανδρον γε-
ραιόν, ἀκροβατῶν τῆς
Ἀρτέμιδος, ἀποκατεστά-
θη, ἐπὶ ἀρχισκηπτούχου
Ἑρμίππου.
Search Help