Prophetes inscription for Iason [Ia]sonos, envoy to an Augustus and father of Iulius Kapiton (=Capito), gymnasiarch; 12: *IDidyma 264; **Gnomon 1959, 665 (ll. 8, 16); **Hellenica 11-12, p. 454, note 2 and p. 464, note 4 (ll. 6, 14).  
[ ] IDid 264
1 προφήτης Ἰάσων [Ἰά]σονος πανηγυρικὸς τρὶς [τρ]ιῶν πανηγύρ[εων, —ονό]-
μ̣ος, προστάτης γερουσίας, πρεσβεύσας πρὸς τὸν Σεβαστό]ν, πατρὸς]
γυμνασιάρχου γερου[σία]ς, πατὴρ Ἰουλίου Καπίτωνος γυμνασ[ίαρχου —]
τ̣․․c.7․․ιουνΙΟ․ [Μ]ι̣λησι[․․․8․․․․]στου, πατὴρ Θεογενίδος ὑδ[δροφόρου, οἳ]
5 μετὰ τῆς ἰδίας γυναικὸς [Μ]ν̣η̣[μοσύνη]ς τῆς Ἰάσονος ἐκ τῶν ἰδ[ίων φρέα]-
τα, ὑδρεγ̣δ̣οχῖα ․4․․[—]․․․[— εἰσ]ή̣γαγον εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Δ[ιδυμέως καὶ]
τῇ Ἀρτέμιδι τ̣ὴ̣ν̣ ․ΣΟ․․․c.9․․․[—ο]υ προκιθαριστοῦ πρε[—]
στον ὑποσχό[με]νοι [— ὀ]πισθ̣[ο<δο>μ]ο․ [τ]ῆς βασιλικῆς ἐνδό[μησιν? στυ]-
λοβάτας Ε․2-3․[— καὶ κεφαλ]ὰς? εἴκοσι δύο ․[— στυλί]-
10 δας? σὺν σπε[ίρας — καὶ εἰδ]οφ̣όρ̣ο[ις καὶ γ]είσεσιν γλυ[πτοῖς —]
τος ἐπὶ το[․]․․․[․]․ΙΟΝ [αὐ]τ̣οῦ π̣[α]ρ̣α̣κλη̣θέντες ὑπὸ [το]ῦ δήμο[υ —]
καὶ τὸ ἔργον ισ․[․․5․․]․c.3․ιν καὶ ἀνέστησαν ἐκ τῶν ἰδ[ίων —]
τες τὰ εἴδη ․․[․4․․]ΟΦ[․․․]τες π̣αρ̣αλιπόντες [τῶν ὑ]ποσ[χέσεων οὐδέν, στυ]-
λοβάτας καὶ ΕΙ[․]Τ․․․[— — διανο]-
15 μὰς τῇ τε βουλῇ καὶ τ[οῖς πολείταις πᾶσι — ταῖς γυ]-
ναιξὶ ἀνανεωσάμεν[ος τὰ πάτρια ἔθη τειμηθέν]-
τες διὰ ταῦτα π․c.3․[—]
πιθανῆς. πατρὸς̣ [Ἰάσ]ο[ν]ο[ς —]
Search Help