[ ] RPh 1937, 333-34, no. 8
1 [προεδρίαν ἐν πάντοι]ς τοῖς [ἀγώνοις οἷς τίθεν]-
[τι τοὶ Ἀμφικτίονες καὶ] τἄλλα ὅσα δίδο[ται τοῖς εὐ]-
[εργετούντοις τὸν] θεὸν καὶ τὸ κοινὸν [τῶν Ἀμφι]-
[κτιόνων· ἀναγράψα]ι δὲ τὸ ψάφισμα [τόδε ἐστά]-
5 [λας λιθίνας δύο] καὶ στᾶσαι τ[ὰμ μὲν ἐν Δελ]-
[φοῖς, τὰν δὲ ἑτέ]ραν ἐν Χίωι· τ[αύτας δὲ τὰς]
[τιμὰς ὑπάρχειν κ]αὶ τοῖς ἐκγόν[οις αὐτοῦ —]
Search Help