[ ] Att. — stoich. 24 — 338/7
frg. a.1 [Δρακο]ντίδου
[Ἡγησί]ου Ἀνδρίων.
[ἐπὶ Χαιρ]ώνδου ἄρχοντος ἐπὶ [τ]-
[ῆς Πανδι]ονίδος δεκάτης πρ[υτ]-
5 [ανείας ἧι] Φί[λ]ιππος Ἀντιφ․․․
․․․․9․․․․ ἐγραμμάτευε[ν ․․․]
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — — — — — — —
frg. bc.1 ․․․․ ἐπαι[νέσαι μὲν αὐτοὺς κα]-
[ὶ στ]εφανῶσαι α[ὐτῶν ἑκάτερον θ]-
[αλλ]οῦ στεφάνωι ἀνδρα[γαθίας]
[ἕν]εκα καὶ εὐνοίας τῆς περὶ τὸ[ν]
5 [δῆ]μον τὸν Ἀθηναίων· εἶναι δὲ κ-
[αὶ] προξένους καὶ εὐεργέτας τ-
[ο]ῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ αὐτ-
[οὺ]ς καὶ ἐκγόνους Δρακοντίδη-
[ν Ἀ]μφοτέρου καὶ Ἡγησίαν Στησ-
10 [αγόρ]ου καὶ εἶναι αὐτοῖς ἄν το-
[υ δέωνται πρ]όσοδον πρός τε τὴ-
[ν βουλὴν κα]ὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸ-
[ν Ἀθηναίων] πρώτοις μετὰ τὰ ἱε-
[ρά· ἀναγράψ]αι δὲ τόδε τὸ ψήφισ-
15 [μα τὸν γραμ]ματέα τῆς βουλῆς ε-
[ἰς ἀκρόπολι]ν εἰς στήλην λιθί-
[νην· εἰς δὲ τὴ]ν ἀναγραφὴν τῆς σ-
[τήλης δοῦνα]ι τὸν ταμίαν ∶ΔΔ∶ δρ-
[αχμὰς ἐκ τῶν] κατὰ ψηφίσματα ἀ-
20 [ναλισκομέν]ων τῶι δήμωι· καλέ-
[σαι δὲ αὐτοὺς] ἐπὶ ξένια εἰς τὸ
[πρυτανεῖον] εἰς αὔριον.
Search Help
Contact Us