[ ] Phokis — Delphi — 301 AD — EdDio Praef. 10-19, pp. 93-97 — BCH 28.1904.401,4-402,5 — Cavaignac
44 [itigaretur? ut plane eiusmodi homines, quos haec officia exercitos habent],
45 dubium non ṣị[t semper pendere animis etiam de siderum motibus auras ipsas]
[tempestatesque captare neque iniquitate sua perpeti posse ad spem frugum futurarum]
inundari superis imbr[ibus arva felicia; ut qui detrimentum sui existiment caeli ip]-
sius temperamentis aḍ[— — — {⁹abundantiam}⁹ rebus provenire. et quibus semper studium est]
in quaestum trahere etiạ[m beneficia divina ac publicae felicitatis afluentiam s]-
50 tring̣ẹre {tu} rursusque anị {⁹anni}⁹ ṣt[erilitate de messis iactibus adque institorum]
officiis nundinari, qui sing[uli maximis divitiis diffluentes, quae etiam populos]
adfatim explere potuissint {⁹potuissent}⁹, con[sectentur peculia et laceratrices centesimas perse]-
quantur, eorum avaritia<e> {⁴avaritiai}⁴ m[odum statui, provinciales nostri, communis huma]-
[ni]ṭatis ratio persuadet. #⁵⁶ [sed iam etiam ipsas causas, quarum necessitas]
55 [tandem] providere diu prolatam [patientiam conpulit, explicare debemus ut]
[quamvis di]f̣ficile sit toto urbe {⁹orbe}⁹ avari[tiam saevientem speciali argumento vel]
[facto potius revelari], iustior tamen intelle[gatur remedii constitutio cum intemperatis]-
[simi homines m]entium suarum in[domitas cupidines designatione quadam et notis]
[ogentur a]g̣noscere. {²vac.}² qu[is ergo nesciat utilitatibus publicis insidia]-
60 tricem audaciam, quac[umque] ẹx̣ẹṛc̣[itus nostros dirigi communis omnium]
salus postulat non per vicos modo aut per oppid[a, sed in omni itinere animo sectio]-
nis occurrere, pretia venalium rerum non quadruplo aut oct[uplo, sed ita extor]-
quere, ut nomina EPTIMONHS(?) {²⁶aestimationis?}²⁶ et facti explicare humanae linguae ratio [non possit],
denique interdum distractione unius rei donativo militem stipendio[que pri]-
65 vari et omnem totius orbis ad sustinendos exercitus conlatione detest[andis]
quaestibus diripientium cedere, ut manu propria spem milịṭiạe suae et [emeri]-
tos lavores {²⁶labores}²⁶ milites nostri sectoribus omnium comferre {²⁶conferre}²⁶ videantur, quo de-
praedạṭọṛẹṣ ịp̣sius rei publicae tantum in dies rapiant, quantum habere {ne}
nesciant? #⁵⁶ his omnibus quae supra conprehensa sunt, iustẹ ac me-
70 rito permoti, cum iam ipsa humanitas depraecari {²⁶deprecari}²⁶ videretur non pretia venalium
rerum ——neque enim fieri id iustum putatur, cum plurimae interdum provinciaẹ fe-
licitate optate {²⁶optatae}²⁶ vilitatis et velut quodam afluentiae privilegio
 glorientur——, sed mo-
dum statuendum esse censuimus, ut, cum vis aliqua caritatis emergeret ——quod
75 dii omen averterint!——, avaritia, quae velut campis quadam immensitate diffusis tene-
{ne}ri {²⁶teneri}²⁶ non poterit {²⁶poterat}²⁶, statuti nostri finibus vel moderaturae legis terminis stringe-
retur. placet igitur ea pretia, quae subditi brevis scriptura designat, ita to-
tius orbis nostri observantia contineri, ut omnes intellegant egrediendi eadem
licentiam sibi esse praecisam, non impedita utique in his locis, ubi copia rerum
prospicietur {⁹perspicietur}⁹ afluere, vilitatis beatitudine, cui maxime providetur, cum praefinita
80 avaritia compescẹtur. inter venditores autem emptoresque, quibus
consuetudo est adire portus et peregrinas obire provincias, haec communis
actus debebit esse moderatio, ut, cum et ipsi sciant in caritatis necessitate
statuta rebus pretia non posse transcendi, distractionis tempore ea locorum
adque discursuum totiusque negotii ratio subputetur, qua iuste placuisse
85 perspicitur nusquam carius vendituros esse, qui transferunt. quia
igitur et apud maiores nostros hanc ferendarum legum constat fuissẹ
rationem, ut praescripto metu compesceretur audacia ——quod rarum admodum [est]
humanam condicionem sponte beneficam deprehendi et semper praeceptor [metus]
iustissimus officiorum invenitur esse moderator——, placet ut si quis contrạ [for]-
90 mam statuti huius conixus fuerit, audentia capitali periculo subiugetur. [nec]
quisquam duritiam statuti putet, cum in propto {²⁶promptu}²⁶ adsit perfugium declinandi [pe]-
riculi modestiae observantia. #⁵⁶ eidem autem periculo etiam ille supde-
tur {²⁶subdetur}²⁶, qui conparandi cupiditate avaritia distrahentis contra statuta cons[enserit].
ạb eiusmodi quoque noxa immunis nec ille praestavitur, qui habens sp[ecies vi]-
95 ctui adque usui necessarias post hoc ․․․ temper[amentum existumave]-
rit subtrahendas, cum poena vel gravior [esse debeat inferentis] [paenuriam quam]
contra statuta quatientis. [cohortamur ergo omnium devotio]-
nem ut res constituta ex comm[odo publico benignis obsequis et debita]
religione teneatur, m[axime cum eiusmodi statuto non civitatibus sin]-
100 gulis ac populis ad[que provinciis, sed universo orbi provisum esse videa]-
tur, in cui[us perniciem pauci atmodum desaebisse noscantur, quorum]
[avaritiam nec prolixitas temporum nec divitiae, quibus studuisse]
[cernuntur, mitigare aut satiare potuerunt].
Search Help