[ ] Phokis — Delphi — stoich. — mid-4th c. BC — CID 2.46B
col. II    [μισθὸς {²⁷τιμὰ?}²⁷ δραχμ]-
1 [αὶ τετρώκοντα· τούτ]ωι ἐδώ-
[καμεν, τὸ ἐπιδέκατ]ον ἀφελ-
[όντες, δραχμὰς τρ]ιάκοντα
[ἕξ. Ἀριστοκράτης?] Ἀργεῖος
5 [ἐδέξατο ․․․․․․]ας τεμεῖν
[ἀγελαίους πεντ]ήκοντα ἕ[ξ],
[εἰς τὰν ․․․․․ τ]ὰν ἐν Θυίαι-
[ς, ․․․․․․․α ἕκαστ]ον δραχμᾶ-
[ν πέντε, κεφαλὰ] δραχμαὶ δι-
10 [ακάτιαι ὀγδοή]κοντα· τούτ-
[ωι ἐδώκαμεν, τὸ] ἐπιδέκατο-
[ν ἀφελόντες, δρ]αχμὰς διακ-
[ατίας πεντήκο]ντα δύο. Νικ-
[όδαμος ἐδέξατ]ο στάλα[ς] ἐν
15 [ταῖς αἱ πρὸς τὸ]ν ναὸν ἐπαρ-
[χαὶ ․․․․․․․․․]ΛΑ πάντα ․․
vac.
col. III.1 ΟΟ[․․․․                   ἀ]-
πεδ[ώκαμεν ․․․․            ]
ΑΣΙ[—                     τ]-
ῶν σκ[απέτων τῶν περὶ τὸν ὀμφ]-
5 αλὸν τὸ [ἐπιδέκατον ἀπεδώ]-
καμεν δρ[αχμὰς] δέκα, ὀβολο-
ὺς πέντε. [Νικο]δάμωι ξύλων
[Μ]ακεδον[ικῶν με]σοδμᾶν δι-
απριώσ[ιος ποδῶ]ν χιλίων ἑ-
10 πτακατ[ίων ἴκατι] ἐννέα, τὸ-
ν πόδα [ἕκαστον χαλ]κῶν πέν-
τε, σύμ[πας μισθὸς δρ]αχμαὶ
ἑκατὸ[ν ἴκατι, χαλκοῖ] π̣έ̣ντ-
ε. Παγ[κράτει ․․․․․․․․․․]#⁷Η
15 ρου κ․․․․․․          [δέκ]-
α δυῶ[ν ․․․․
Search Help