[ ] Att. — stoich. 24 — ante 353/2
1 — — — — — — — — — — — —
[․․․ ἂ]μ β[ούλωνται, τὸς δὲ πρυτά]-
[νεις] τῆς Ο[ἰνηΐδος δοῦναι τὴν]
[ψήφο]ν περὶ [αὐτῶν ἐν τῆι πρώτη]-
5 [ι ἐκκλ]ησίαι· [εἶναι δ’ αὐτοῖς ἐά]-
[ν του δ]έωνται [πρόσοδον πρὸς τ]-
[ὴν βουλ]ὴν καὶ [τὸν δῆμον πρώτο]-
[ις μετὰ τ]ὰ ἱερ[ά· προσάγειν δὲ α]-
[ὐτοὺς τοὺ]ς π[ρυτάνεις τοὺς ἀε]-
10 [ὶ πρυτανεύοντας — — — — —]
Search Help
Contact Us