[ ] Phokis — Delphi — 279/8; 276/5 BC
1 [ἔδοξε τᾶι πόλει τ]ῶ̣ν Δ̣[ελφῶν· ἐπειδὴ — — — — — — — — — — — — — — — — — διατελεῖ τά τε]
[ποτὶ τὸν θεὸν κ]αὶ ποὶ τ̣[ὸ ἱερὸν εὐσεβέων καὶ τᾶι πόλει κοινᾶι καὶ τοῖς ἐντυγχανόντοις ἀεὶ καθ’]
[ἱδίαν Δελφῶν φ]ιλανθρ[ώπως χρείμενος, ἀναγράψαι — — — — εὐεργέταν τοῦ ἱεροῦ καὶ τᾶς]
[πόλιος κ]αὶ πρόξενον· ὑ[πάρχειν δὲ αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις προμαντείαν, προδικίαν],
5 [ἀτέλειαν] πάντων, προεδ[ρίαν ἐν τοῖς ἀγώνοις, ἀσυλίαν, ἀσφάλειαν καὶ τὰ λοιπὰ πάν]-
[τα ὅσα] κ̣αὶ τοῖς ἄλλοις πρ[οξένοις καὶ εὐεργέταις τοῦ ἱεροῦ καὶ τᾶς πόλιος. ἄρχοντος]
[Ἐρασίπ]που, βουλευόντων [Χαριξένου, Αἰακίδα, Μελισίωνος].
Search Help