[ ] Phokis — Delphi — 279/8; 276/5 BC
1 [ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελ]φῶν· ἐπειδὴ ․․․․ος Ἡρα[— — — — — — — διατελεῖ] τά τε ποτὶ [τὸν θεὸν καὶ ποὶ τὸ ἱερὸν εὐσε]-
[βέων καὶ τᾶι πόλει κοινᾶι] καὶ τοῖς ἐντυγχανόντοις ἀεὶ κ[αθ’ ἱδίαν Δελφῶν φιλανθρώπ]ως χρείμεν[ος, ἀναγράψαι ․․․․ον]
[εὐεργέταν τοῦ ἱεροῦ κ]αὶ τᾶς πόλιος καὶ πρόξενον. ὑπά[ρχειν δὲ αὐτῶι καὶ ἐγγ]όνοις προμ[αντείαν, προδικίαν],
[ἀτέλειαν πάντων, π]ροεδρίαν ἐν τοῖς ἀγώνοις, ἀσυλίαν, ἀ[σφάλειαν καὶ τὰ λο]ιπὰ πάντα [ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις] εὐεργέ-
5 [ταις τοῦ ἱεροῦ καὶ τ]ᾶς πόλιος. ἄρχοντος Ἐρασίππου, βουλευ[όντων Χαριξένου, Αἰα]κίδα, Μελισίω[νος].
Search Help