[ ] Phokis — Delphi — 128 BC
1 θεὸς τύχαι ἀγαθᾶι.
Δελφοὶ ἔδωκαν Θεοκρίτω[ι Λέο]ντος Δυμαίωι αὐτῶι καὶ ἐκγόνοι[ς προξε]-
νίαν, προμαντείαν [π]ροδικίαν, [ἀσ]υλίαν, προεδρίαν, ἀτέλειαν πάντ[ων καὶ τὰ]
ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλ[λ]οις προξ[έ]νοις καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Πύρρ[ου, βου]-
5 λευόντων τὰν δευ[τέ]ραν ἑξά[μ]ηνον Ἐχεφύλου, Ταραντίνου, γραμματ[εύον]-
τος Σωτύλου.
Search Help