[ ] Phokis — Delphi — ca. 134/0 BC — SEG 18.249; SEG 13.352 — Daux — BCH 83.1959.478-479,10
42 [τοῖς Ἀμφικτίοσι ε[ἶναι τοῖς ἐν Ἀθήν]αις τεχνίται[ς τήν]
[τε] ἀσυλίαν καὶ [τὴν ἀσφάλειαν ε]ἰς τὸν ἀεὶ χρόνον κα-
[θ]ὰ καὶ ἐξ ἀρχ[ῆς ὑπῆρχεν, καὶ εἶν]αι αὐτοὺς ἀτελεῖς,
45 [καὶ μ]ὴ̣ ἐ̣ξ̣[εῖναι κτλ. ]
Search Help