[ ] Phokis — Delphi — 97 BC — SIG(3) 728B
1 [ἀγαθῇ τύχῃ τῆς βουλῆς καὶ τ]οῦ δήμου Ἀ[θηναί]-
[ων. ὁ χει]ροτονηθεὶς ἐπὶ τὴν ἐξαποστολ[ὴν]
 τῆς Πυθαΐδος καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ θεοῦ ἤ[γα]-
 γεν τὴν Πυθαΐδα, <ἐ>πὶ ἄρχοντος ἐν Δελφ[ο]ῖς Μέν-
5  τορος, ἐν δὲ Ἀθήναις Ἀργείου· Σαραπίων Σαρα-
 πίωνος.
στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα· Σαραπίων Σαραπίωνος·
 ἱερεὺς Ἀπόλλωνος·
 Λυσίας Ἀρτέμωνος·
10 [ἐ]ξηγητὴς πυθόχρηστος·
[Φ]αῖδρος Ἀττάλου·
[ἐ]ξηγητὴς ὑπὸ τοῦ δήμου καθεσταμένος·
[Κ]αλλίας Εὐκτήμονος·
[ἱε]ρομνήμων· Κτησικλῆς Δημοτέλου·
15 [μά]ντις· Χαρμύλος Χαρμύλου·
[αὐ]λητὴς τοῦ θεοῦ· Ἀθηνόπολις Δημητρίου·
[κῆ]ρυξ τοῦ θεοῦ· Θεαῖος Λέοντος·
[οἱ ἐπ]ὶ τὰς προσόδου<ς>·
[Τελ]εσίας Τιμομάχου,
20 [Τιμο]κλῆς Δημοκλείδου·
[— —ο]ῦχος·
— — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us