[ ] Phokis — Delphi — 230-220 BC — SGDI 2580 — Plassart
col. I.1 ἐν Σαλαμῖνι Διόδημος ․․․․․․․․․․․․․․․․ων[ος]
ἐν Καρ[π]ασε[ίαι] Ἀριστόστρ[ατος] ․η̣μου․ιος
ἐν Χύτροις — — — — — —
ἐν Κερυν[είαι — — — — — —]
5 ἐν Λαπήθω[ι] Ἀριστοκλῆς Πο[λιά]νθου Γορτύνιος
ἐν Σόλοις — — — — —
ἐν [Ταμ]ασσῶ Θρασέας Θρα[σ]έα Ἀσπέμδιος
ἐν [Θρ][ν]οις?  — — — —
ἐν [Ἀρ]σ[ιν]όαι? Ἀρισταγόρας Ἀρισταγόρα
10 — — — — — — — — —
— — — — — — —ΤΡΙΛΗ̣ ∙
ἐν ․․․․․․ωι Στράτος Θεο[στρ]ά̣του
ἐν — — — — — — —
ἐν Ε․Λ․․․ΚΕ․․ΙΤΩ․ΕΠΙ․․․ΚΛ․ΝΟΥ Νικία[ς]
15   ․․․․․․․․․․ ἐν Ἀράδωι Ἱπ․․πος Ἀγήνορος
— — — — ?
[ἐν] ․․․․․ωι Στασίαναξ Σ[τασι]άνακτος
ἐν ․․Λ#⁷ωι Νεοπτόλεμο[ς — — — — —]
[ἐν] ․Ι̣ΙΤ̣#⁷ειαι Ἀρτεμίδ[ωρος] Ν̣ΟΥ— —?
20 ․․․․․․․․․․․․․․․․ΩΝ․․Α․․․ΙΠ— — —
․․․․․․․․․․․․․․․․δης Φ— — — —
[ἐν] ․․․․․․․Ο․ΣΛΡΟΛ̣․Ο— — —
[ἐν] ․․․ειλίωι Εὔβουλος — — — —
   [Πυ]θαγόρα
25 ․․․Π̣ΟΣ̣․․ΟΥ․․․ΝΙΟΣ̣
․․․Ρ․․․ΕΙΥ— — —
   τᾶς ἐπ’ [Ἰ]ωνίαν
ἐν Χαλκίδι ․․όστρα[τος — — —]
   Κα[λλικρά]τεος
30 ἐν Ἐρετ[ρίαι] Ε[ὐ]κλείδ[ης — — —]
ἐν Ἀθήναις [Β?]ίων {²⁷[Δ?]ίων}²⁷ Κλεο̣— —
ἐν Καρύστωι Ε̣[ὐ]ξε[ν— — — —]
ἐν Ἄνδ[ρ]ωι Ο․․․․Γ— — — — —
   — — — — — — — — — —
35 [ἐ]ν Τ․Ο․․․․․․․․․λιππι— — — —
․․․․Μ̣ΟΣ̣— — — — — — —
․․Λ․․․․Ο— — — — — —
[ἐν] Κορη̣[σίαι] — — — — — — —
[ἐν] Ἰουλίδι Ἀρχοσ— — — — —
40 [ἐν] Κῶι Νικομ̣— — —
ω Νικομήδ[ους? — — — — —]
[ἐν] #⁷ΛΛωι Βο— — — — — — —
col. IC(a).1 ․․․․ν․τιμο— — — — — — —
[ἐν] Ἁλικ[αρ]νασσ[ῶι — — —]
[ἐ]μ Βαργυλίοις Ε— — — — —
[ἐν] Ἰασῶι Μορ․— — — — —
5 ἐν Κνίδωι Τιμοσ— — — — — —
   Θεογνήτο[υ? — — —]
ἐν Καύνωι Ἀθην— — — — —
ἐν Καλύνδωι Ἀθ— — — —
ἐν Καλλιπόλι Μηνο— — — —
20 ἐν Θεανγέλοις Παν— — — —
ἐν Μυλάσοις Πολιτ— — — —
ἐν Στρατονίκαι Πα— — — —
ἐν Ἀντ[ιοχείαι — — — —]
33 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․α̣
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․θεος
55 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ς
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․μ]αχος
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․α]γάθου
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․τωνος
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ύχου
60 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․μ]ένεος
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․πρώτ[ου]
— — — — — — —
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ιωτας
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․του
65 ․․․․․․․․․․․․․․․․ρος. Ἑρμία
․․․․․․․․․․․․․․ Θεοκρίτου. Ἀπολλώνιος
․․․․․․․․․․ Σιμίου. Ἀσκληπιάδου
[․․․․․․․․․ Δ]ιονυσόδωρος Μέμνονος
․․․․․․․․․․ Δημέου. Φάνης
70 ․․․․․․․․νις Ἡρακλείτου
․․․․․․․․α̣ρσίωνος
[․․․․․․ Κα]υ̣στρόλοχος
․․․․․․․ς Φιλίστης
[․․․ Καλ]λίμαχος Πράο[χ]ος
75 ․․․․․․․․․σης καὶ Τιμέας Οἰκεσίου
․․․․․․․․․․․․․είσιπ[π]ος
․․․․․․․․․․․․․․ου
col. ID(a).1 [ἐ]ν Σ[αι]δ[ηνοῖς — —]
[ν] Κύμ[αι — — — —]
ἐν Ἐρυθ[ραῖς] Λ̣α— — — —
ἐν Κλα[ζ]ομ[εναῖς — — —]
5 ἐν Μυρίναι Η— — — — —
   Πρωτα— — —
ἐν Ἐλ[αίαι] ΠΛ— — — — —
ἐν Περγ[άμω]ι — — — —
ἐν Πιτάν[α] Μ— — — —
10 ἐν Κάν[αις — — — — —]
ἐν Ἀταρν̣ε̣[ῖ — — — — —]
   ․․βασ— — — —
ἐν Ἄσσ[ωι — — — —]
ἐν Ἀτραμυ[τίωι — — — —]
15 ἐν Ἀντά[νδρωι — — —]
   ․․․— — —
ἐν Γαργά[ροις — — — — —]
ἐν Ἁμαξιτῶ[ι — — — —]
[ἐν Λ]αρίσ[αι — — — —]
20 ․․․ρε— — — — — —
․․․․․․ην— — — — —
․․․․․․․․․․․․․․μενους
100 ․․․․․․․․․․․․ Καλλιφάνους
— — — — — — —
․․․․․․․․․․․Σ․ΛΟΔΑ Ἕρμαρχος
․․․․․․․․․․․άδας Εὐαγόρα
․․․․․․․․․․․․․․․․ς̣ Ἀρχελάου
105 — — — — — — — —
․․․․․․․․․․․․․․#⁷υρίων Παρνάσσιος
․․․․․․․․․․․․․․․․․․α̣στίδης
— — — — — — —
․․․․․․․․․․․․ναρίδης Τηλε[μ]άχου
110 ․․․․․․․․․․․․μνίου
․․․․․․․․․․․․τος Εὐπόλεμος
— — — — — — —
[․․․․․․․․․․․․μ]αχος Ἕρμιππος
․․․․․․․․․․․․․ος Θρασυκλέους
115 [․․․․․․․․․․․ Ἔ]πευχτος
․․․․․․․․․․․․ Ζωίλου
․․․․․․․․․․․․․ος Ἡροδότ[ου]
124 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ης Λεύκιπ-
125 [πο․ ․․․․․․․․]έους Λεύκιππος
— — — — — —
[․․․․․․․․․ Ἀπο]λλωνίδης Ἀσ-
— — — — — —
․․․․․․․․․․․ωνιος καὶ Ἄνυτος
130 ․․․․․․․․․․․․ος
col. II.1 ?— —ΟΕ․․Ο․Ο— — — — —?
?— —ΑΡ․․ΟΥΙΛΙΕΙΡΟ#⁷ΑΣΛ— —?
?—Υ— — —Σ— — — — —?
?— —ΝΤΟΝΟ— — — — — — —?
5 ἐν Λ— — — — — — — — —
ἐν ΩΙ— — — — — — — —
ἐν — — — — — — — — — —
ἐν — — — — — — — — — — —
ἐν — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
[ἐ]ν — — — — — — —
15 —Κ— — — — — — — —
ἐν Ἡρα[κ]λείωι — — — —
ἐν Χαλ[είωι — — — —]
ἐν Ἴπνωι Ποσ․Λ․․․․
․․ΙΙ․․․Λ․․ΝΟ․․․ΙΟ
20 τᾶς ἐπὶ Βοιωτ[ίαν κ]αὶ Πελοποννᾶσον
ἐν Χαιρωνείαι Ἀ̣θ<ή>ναρχος
Καφισίας Στρ․․․Υ#⁷#⁷Ο̣Σ̣
ἐν Ὀρχομενῶι — — — — —
ἐν Ἁλιάρτωι — — — — —
25 ἐν [Κω]παῖς? — — — — — — Δαμονίκου
   ἐν Συκέαις — — — — — —
ἐν Θεσπιαῖς Καλλίας Εὐξιφάντου
ἐν Αἰγοσθένοις Ἡρακλείδα[ς]
ἐν Παγαῖς Πάτρων Δαμ[ο]γένεος
30 Ἡράκλειτος Διογ[έν]εος ․․․․․․․․․․ς
ἐν [Μεγ]άροις Ἡρόδωρος Δ[ιονυ]σόδωρος
31bis Χαριλ[ά]ου Τιμι․Λ․․․․․․․ωνος
32 ἐν ΚΛΛ̣Ο․․․․ Νικόμαχ[ος ․․․]ραίου
   Ἀπολλόδωρος ․․․․․․․․․όν[ο]υ
ἐν Σικ[υ]ῶνι Ἄρατ[ος Ἀράτου? ․․]κέας Δαμό-
35 θεος ․․․․․․․․․․․․․․․μάνορος
․․․․․․․․․․․․․․․․ας Οἰωνίδα
․․․․․․․․․․ΛΙΙΣ Ἀ[ρι]στομάχου
․․․․․․․․․․․․․μαχος Νικομάχου
․․․․․․․․․․․․ος Ἀσκλη[πᾶ]ς
40 ․․․․․․․․․․․ς Ἀγασιδά[μ]α[ς]
․․․․․․․․․․․ος Ἀριστοδήμου
[․․․․․․․․․․․ [Θ?]εοκλέος {²⁷[Ν?]εοκλέος}²⁷
․․․․․․․․․․․․ Θευκύδης
[․․․․․․․․․․․․․․ Ἀγ]ησσανδρίδα
45 ․․․․․․․․․․․․․․εος
․․․․․․․․․․․․․․․․․ης
47/54 {²47 à 54 ont disparu dans la cassure}²
55 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Θευ]π̣ροπ̣ί̣α
ἐν — — — — — — — — — — —
ἐν Αἰγίωι Ἀρίστανδρος Ἀρχομένεος
   Ἀριστόμαχος Ἀρχύλλου
   Αἰγιαλεὺς Κριτοβούλου Εὐρυφάων
60    Ἀρίστανδρος Θευπροπίδας Εὐρύα
ἐν Καλλίσταις Δράκων Λεπτίνας
   Νίκων Εὐθυδάμου. Ἀγησίλαος Νεοκράτεος
ἐν Ἀσχείωι Ἀγέας Εὐόχου Εὔανδρος
   Ἀπολλωνίδα
65 ἐν Κυναίθαι Ἀριστομέδα Δαμαγίδας
   Εὐατέας Σάτυρος Πελοπίδα
   Σάτυρος Θευξένου
ἐν Λουσοῖς Ἀλκέτας Ἀγίωνος. Πεισίας
ἐν Κλείτορι Ἀγίας Ἀνάξιππος̣. Νικέα
70    Λ̣αμίου Ἄγης Ἀλείου
   Δείναρχος Δεξιλόχου
ἐν Παίοις Ἀριστόβουλος
ἐν Θελφούσσαι Φίλων Μοισέας̣
   Θρασύβουλος Λαττύπου
75    Τιμογένης Λάμπου
ἐν Ἡραίαι Ἱεροκλῆς Διογένεος Νικόμαχος
ἐν Ὑπάναι Πολίαρχος Φαινέα
ἐν Τυπανείαις Τιμόλαος Σακύλλου
   Καλλίστρατος Καβιρία
80 ἐν Ἀλιφείραι Εὐθύδαμος Ξενοκράτεος
ἐν Λεπρείωι Λιμνᾶιος Ἀνδρία
ἐν Φιαλείαι Κλείξενος Κλεινομάχου
   Δεινόβιος Πολυαίνου
ἐν Δουρέωι Ἀρίστανδρος Μέγιλλος. Ἀρχίας
85 ἐν Πλαταιαῖς Ἵππων Ἀγάθωνος
ἐν Φρίξαι Πύρριχος Ξενόδοκος
   Μορφίων Ἀγύλλου
ἐν Σαμικῶι Ἀλκ— — — — — — —
   Ἀριστοδα[μο․ — — — — — —]
90 ἐν Κυπαρισσ[ίαι — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — —Σ̣
— — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․απος
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․άτεος
95/101 {²95 à 101 ont disparu dans la cassure}²
102 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․κράτεος
— — — — — — — — —
․․․․․․․․․․․․․․․․․ς
105 ․․․․․․․․․․․․․․․ωνος
[ἐν] ․․․․․․․θ̣αι [Φ]ίλων Σωτίμου
   ․․․․ας Μοισύα
   ․․υ̣ρος Ἱππία
[ἐν] ․․τέα Ἀγησίλοχος Ἀμφιδάμου ///
110 {[Ἀγ]ησισθένεος} Ἱπποκράτης Ἐχίππου
   Ἀ̣σ̣[τ]οφάνης Ἀγησισθέν[ε]ο[ς]
ἐν Τε[γέ]αι Ἀντιφάνης
ἐν Μαν[τι]νέαι Τιμοκράτης Νικόστρατος
ἐν Ἐρχομ[ε]νῶι Κλεόμαντις Τιμοδάμου
115    Θρασυμ[έ]νης Πανανδρίου
ἐν Στυμφάλ[ω]ι Τηλεφάνης Σέανθος
   Ἔργιππος Ἀλ̣εξίωνος
ἐν Φενεῶι Ἄρισστος Ἀριώδου
   Φίλαιος Πλειστ[ί]ου
120 ἐν Καφύαις Κάλλιστος Πάτρων
   Ἁμεραίου
ἐν Τορθυνείωι Εὐρυμα[χί]δας Κρατυίου
   Εὐρύδικος Δαμονίκου
ἐν Ψωφῖδι Δεινολέων Τ[ι]σαμενὸς
125    [Σ]θενολάου
ἐν Λασιῶνι Ἱέρις Ἀγελ[ό]χου
   Σφαῖρος Πομπαίου
ἐν Ὀφιοῦντι Φ[ρ]οῦρος Φιλιστίωνος
ἐν Τριτέαι [Ξ]ενοπείθη[ς — — — — —]
130 [ἐν Τ]ανάγραι — — — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
․․․․․․․․․․․․․․․․νος
[ἐν Κεφαλλ]ανίαι ἐν Κρανίοις ․․․․․․․․
135                  Θέωνος
[ν Σ]άμαι Καλλίλα Ἀρ[χε]μβρότο[υ]
ἐν Παλέοις Νικέας Ὀρθαγόρα
ἐν Κρανίοις Ἀρίστων Σατυρίων
Δαμόφιλος Δαμοφῶντος
140 ἐν Σάμαι Τιμαῖος Ξενόλαος
Φρυνίων Τιμομάχου
ἐμ Πρώννοις Εὔανδρος Ἐπιχάρεος
ἐν Αἰγίναι Τιμόδαμος Τιμολάου
ἐν Ζακύνθωι Ξοῦθος Ἀμφάρεος
145 ἐν Αλι Τηρεὺς Θράσωνος
ἐν Σάμαι Μάαρκος Κορνήλιος Γαίου
ἐν Κλεωναῖς Μέντωρ Ἀρχίππου
   Δαμὼ Εὐρυδάμου
ἐν Ὀρχομεν<ν>ῶι Καφισίας
150 ἐν Κορωνεία[ι] Μνάσων Ἀθάνωνος
col. III.1 ἐν — — — — — — — — — —
․․ΛΩ— — — — — — — — —
․․․․․․ΤΟΥ— — — — — — —
ἐν Π[αρ]ωρ[ία]ι — — — —
5 ἐν Θισόαι ΔΗ̣[— — — —]-
άρχου Κλησ— — — — —
[ν Πα]λ[λαντ]είωι [— — —]-
   ξενος Ἐπηρ̣[ατο— — — —]
ἐν Ἀσέωι Δαμοτέλης Δα— —
10 τᾶς ἐπὶ Θεσσαλίας καὶ [Μ]ακ[εδονίαν]
   ἐν Λ․․ [Σ]θενέλα̣[ος] Λ․․ΝΛ ?
․․․․․ΛΥΛ․․ Ἀριστοφαν̣— —?— —Κ
․․․․․ΒΛ․․․․․․․ΜΕΝΑ— —?— — Ε‵ὐάγ|γελος | Ἀμει|νία′
— — — — — — —
15 Ἀρισ[τό]λαος ․․․․σ[αγ]όρου
Πρωτα#⁷[— —]εννίμου
ἐμ Φερ[αῖς] Ἑ̣λικίας Διονυσίου
ἐν Τ․․․․ Δαμωνίδας
ἐν ΑΓ․․․․․ Ἀσσκαπαδᾶς Θεοσάμου
20 [ἐν] ․ΛΙΙ․ΛΣ̣Κ̣οις Μέν[α]νδ[ρος] Ἀπολ[λ]ων[ί]ου
ἐν Φαρσάλωι Εὐρύπυλος Ἀρχιππίδου
ἐν Σκοτούσσαι Θηρόμαχος Λέοντος
   Λύκος Διόπου Σιμίας Ἀριστομάχου
ἐν Κραννῶνι Μαρσύας Φαλαννάδα
25 ἐν Φακίωι Ἀφαρεὺς Μεγαλοκλέος
ἐν Κιερίωι Κινέας Κρατεύα
ἐν Ὄρθαι Κλεοπτόλεμος Οἰολύκου
ἐν Κελαίθαι Ἐπίγονος Ἐπαινέτου Νικο
ἐν Μεθυλίωι Κλέϊππος Ἀγαθοκλέους
30 ἐν Ματροπόλι Στράτιππος Κράτιππος
   Ἀρχίππου. ἐν Ὀποῦντι Ἄντανδρος Ἀγήμονος Κλειτώ
ἐν Γόμφοις Θεόδωρος Πετραίου Πετραῖος
   Ἀντίγονος Ἀντιόχου
ἐν Ἀθαμανίαι Θεόδωρος Ἀμύνανδρος
35 ἐν Φαλωρίαι Ἀσκληπιάδης Ἀμφιλόχου
   Λεοντομένης· ἐν Ἐλετίαις Ἐπικρατίδας Πατροκιλέο[υς]
ἐν Τει̣θ̣α̣ι Εὐρυδάμας Κρίνωνος· ἐν Τιθόρραι Θεωνάγης Ὠναρίδ[α]
[ν] ․․․․αι Ἀλεύας Ἐπικλείδου
   Τ[ι]μάρετος Ἡγησίου Φιλόλαος
40 ἐν ΛΝ․․․ι Ἀλέξανδ[ρος Ἀγε?]λόχου
[ἐν] ․․․․ωι Ἡρ— — — — —
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Εὐ]σ̣χ̣ήμωνος
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀ]ρχίππου
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ὀρθοδάμου
45 [ἐν Φαλάνναι ․․․․ Ἀπ]ολλόδωρος Ἀσκληπιάδου
․․․․․․․․․․ Ἀρχίας Ἀρχίππου
ἐν Γό[ν]νοις Παρμενίων Φιλώτα
ἐν Σκιάθω[ι] Εὐρ[υδ]άμας Εὐπολέμου
ἐν Ωρε̣ῶι Σωκράτης Ἀντι[δ]ώρου
50 ἐν Ὁμολίωι Δόκιμος Θευδότου
ἐν Ἡρακλείωι Γλαυκίας Ἀντίγονος
   Ποσειδωνίου
ἐν Λειβήθροις Νικόστρατος Νίκωνος
ἐν Δίωι Μέντωρ Ἀγαθοκλέους Πολυκλῆς
55 ἐν Πύδναι Ἀρχίας Φίλιππος Διο[ν]υσογένης
   Ἀλκιμάχου
ἐν Βεροίαι Ἀντάνωρ Νεοπτολέμου
   Μένανδρος Ἀπελλᾶς Φιλώτα
ἐμ Μέζαι Νικωνίδας Νικάνωρ Μνασιγένεος
60 ἐν Ἐδέσσαι Μοσχίων Τριάκας Μόσχος
ἐν Πελλαῖ Ἀπολλωνίδης Δίφιλος Χάρης
ἐν Ὠρωπῶι Παράμονος
ἐν Ἴχναις Δίης Ἀλκέτου
ἐν Ἀλλ[α]ντείωι Ἀνδρόνικος Δίκαιος
65    Χιωνίδου
ἐν Θεσσαλονίκαι Ἀρχέδημος Τιμοθέου
   Μένιππος Πυθίωνος. ἐν Οἴωι
ἐν Ἰδομέναις Ἱκκότιμος. Ἀμεινοκράτης
ἐν Ἀστρέαι Ἀντίγονος. Ἀριστοκράτεος
70 ἐν Βραγύλαις Ἀνδρόνικος Κασσάνδρου
   Κεφάλων Ἀντιόχου
ἐν Χαρακώματι Δημόκριτος Εὐδήμου
ἐν Ληταῖ Ἀργεῖος Μελανθίου
   Ἀπολλώνιος Διονυ[σ— — —]
75 ἐν Αἰανέαι Ἀγορα— — —
ἐν Ἀντιγον[είαι Ἡ]ρ̣ακλέων Ξένωνος
ἐν Κασσανδ[ρείαι] Ξένων Ξένωνος
ἐν Αμφιπόλε[ι ․․]τιμος Ἐπικράτους
   Πυθίων Μενίππου
80 ἐν Φιλί[ππ]οις Ἀντινικίδης Ἐπικράτους
[ἐν Ο]ἰσύμαι Ἐπιγήθης Τελεσίου
ἐν Νέαι Πόλι Φίλτων Ἀπολλωνίδης Φίλτωνος
ἐν [Σ]άπαις Ἀντιφάνης Ἀντιγένης [Κ]λ̣έωνος
ἐμ Μορύλλωι Ἅδυμος Σέλευκος Α․παίου
85 ἐν Κλίτ[α]ι Φ̣ανέας Σόλωνος
ἐν Ἀ[κ]άνθωι Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου
ἐν Θάσωι Ἀ[ρισ]τοφάνης Ἀ[ρκ]εσιλάου
[ν Ἀ]σ[σ]άροις Διονυσᾶς Διονυσοδώρου
   Διονυσόδωρος Νυμφοδώρου
90    Εὔφαντος Διονυσᾶ
[ἐμ] Μαρω[ν]είαι Ἄκεστο[ς] Καλλικρατίδης
   [Ἐ]πίγονος Διονυσᾶ
[καὶ Στ]ράτιππος Καλλίππου
[ἐν] Σκα[π]τ[α][Ὕλαι]․․ΛΟ․․Σ
95 ἐν Λυσιμαχείαι ․․․․․․․․․․․τοφάνους
ἐν Βισάνθηι Ἐσχατιος ․․․․․․․
ἐν Περίνθωι Ἀντιφάνης Δορ— — —
ἐν Βυζαντίωι Δαμάτριος Φίλωνος
Σκύμνος Ἀπολλωνίδα
100 τῶν ἐπὶ Κρῆτας
ἐν Κυθήροις Ἁρμόδικος Εὐτυχημος
ἐν Φαλασάρναι Πολύαινος Γεραισίου
ἐν Πολύρηνι Πασίνους Τιμομένης Ἀνδρύτου
ἐμ Πελκινι Ἀρχαμένης Χαρινίκου
105 ἐν Λισῶι Εὐαρέστας Εὐθάλεος
ἐν Ἰλύρωι Κόσιλλος Παρρασίδα
ἐν Τάρραι Σῶσος Τ[ι]μομένεος
ἐν Ἠραδῆνι Λ̣․ΚΟΙ̣Ι․Ω̣— — —
ἐν Ἀνωπόλι Θαρσύτ̣α̣[ς]
110    Στησᾶς
ἐν ․․․․αις Ὀρ[ύ]ας Ῥιανοῦ Λεῦκος
ἐν Κυδωνίαι Ὀ[ρ]ύας Στασιμέ#⁷νεος
ἐν Ἀπτέραι Φάρος Ξενοτίμου
   Σῶσος Πασθενίδα
115 ἐν Λάππαι Ἄρχων Ἐχαρίδα
ἐν Ριθύμναι Ἐπίθετος Ἀκουσ[ι]λά[ου]
ἐν Φαλάνναις Αὖλος
ἐν Σιβρύτωι Εὐρύλαος — — — — — — —
ἐν Ἐλευ[θ]έρ[ναι — — — —]
120 ἐν Ὀάξω[ι — — — — —]
121/122 {²121 et 122 ont disparu dans la cassure}²
123 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ου
․․․․․․․․․․․․Ο․ΩΟ․․․
125 [ἐν Δημητρ]ιάδι Ἀριστοκράτης Ἀριστάρχου
[ἐν Λα]πειθείωι Δίων Τίμωνος
[ἐν Ὑπ]άται Εὐρύμαχος Ἀρίστωνος
[ἐν Σ]ωσθενίδι Νικέας Φαινέα
ἐν Σπερχείαις Μένων Ξενάρχου
130 ἐν Ἀπεταῖ Ἐπικράτης Νικάνορος
ἐν Ἐχινεῶι Φιλῖνος Μενεκράτεος
ἐν Ἀργεθίαι Νεοπτόλεμος
   ἐν Ἐλετίαις Στροφφῆς Ἀσάνδρου
ἐμ Μυλαῖς Πτολεμαῖος Εὐφρονίου
135 ἐν Λαμίαι Πολύξενος Φίλωνος
ἐν Σκαρφείαι Ἀριστόβουλος Πυρρία
ἐν Σωσθενίδι Φιδίας Ἀγρολέωνος
ἐν Κυφαίραι ἁ πόλις
ἐν Ἡρακλήα Τιμόθεος Εὐφράνορος
col. IV.1 ἐν Σ․․․․ΝΟΛΡΛ․․․․․․․․․․․․․․․
ἐν Ἱεραπύτναι Εὐρύβατος
ἐν Ὠλέρωι Εὐμένης Ποιμ̣․․․․․․
ἐν Ἀρκάδοις Μαλλαῖος Ἀπο․․․
5    Θεοδώρου
ἐν Πριάμψωι Ἐρασιπτόλε[μος]
ἐν Γόρτυνι Ἀρχέμαχος Ε․․․․
ἐν Λεβῆνι Ἵππαιθος Καρ․․․․
ἐν Λασσοίαι Κύλλων Ναυ․․․․
10 ἐν Φαιστῶι Μόσχος Χορ— —
   Μοισεάτας Φιλοστρ[άτου?]
ἐν Ψυχείωι Κρίος Ἀριστ— —
ἐν Βιώννωι Θεύτιμος Θε— —
ἐμ Ματάλοις Ἡ̣δ̣ύ̣νους Μηλ— —
15 ἐν Κυράναι Τιμόνοθος Ἀριστ— —
   Μνάσαρχος Κρατισθέν[ους]
ἐν Πτολεμαίιδι Ἀρίσταρχ[ος]
ἐν Ἀρσινόαι Ἐπίκουρος Δε#⁷— —
ἐμ Βερενίκαι Παρνάσσιος
20     {²Cf. III, 31}²
ἐν Κυράναι Καλλίμαχος
   Πολύμναστος Πόρτι[δος]
ἐν Πτολεμαίιδι Πόρτις Δ— —
Κάρνις Νίκωνος
25 ἐν Ὄρθοις Σίβυς
   {²Cf. III, 36}²
   {²Cf. III, 37}²
ἐν Ναρθακίωι Ἀπολλ[ωνίδα]ς
ἐν Λαλωι Ἰσίδωρος Διονυσί[ου]
30 ἐν Οικυλειοις Ἰκάδας Ζωί[λου]
ἐν Δωδώναι Πανταλέω[ν]
ἐν Δαυλία Κλεύβουλος Νικοστ[ράτου]
Δολόπων ἐν Ψιλαίναι vac.
Πολυκλέας Γοργία
35 ἐν Ἀπολλωνίαι Λαμίσκος
Ἀριστίππου
ἐν Βύλλιδι Νικοσθένης Κ․․ω̣[νος]
ἐν Απομπωι Ἀγαθοκλῆς Λυ— —
ἐν Πεύματι Σάμος Φιλονίκο[υ?]
40 Κούτας Σάμων Δαθύμας
ἐν Λιλαίαι Ἀριστοκράτης [Πολ]-
υμήδεος καὶ Ἐπι— —
ἐν Ὠρίκωι Μένων Μεν— —
   ἐν Ναυπάκτωι Κλεα— —
45 ἐν Καλυδῶνι vac.
ἐν Φυταίωι Νίκων Σ— —
ἐν Τριχονείωι Εὔμνασ[τος]
ἐν Στράτωι Ἀριστοφ— —
ἐν Ἄργει Λεοντεύς
50 ἐν Ἀμβρακίαι Ἀγαθο— —
ἐν Κασσώπαι Δεινα[— — —]-
   του vac.
ἐμ Φοινίκαι Ἄδμα[τος]
ἐν Κεμάραι Θώραξ
55    Θρασύμαχος Κ— —
ἐν Ἀβαντίαι Θεᾶς
ἐν Δυρραχίωι Σα— —
ἐν Ποτειδανίαι Λα— —
ἐν Αμπραι Εὔνικο[ς]
60    ἐν Καλλιπόλι Ι— —
   Λυκίδα vac.
ἐν Οἰνιάδαις Εὔσα[μος]
ἐν Φοιτίαις Σῶσος
[ν Μασσαλίαι Κρινᾶς Πυθία]
65 [Θεόδωρ]ος Ἡρών[ακτος]
Κλ[εό]δημος Καΐκο[υ]
Πυθίας Κρινᾶ
ἐν Ἐλέαι Διονύσιος [Ληγέτου]
ἐγ Χαλείωι Χαι[ρέ]λαο[ς]
70 ἐν Τολφῶνι Ἀνδροσθ[ενίδας Κρινία]
Ἀρχίδαμος Ἀνδροσθ[ενίδα]
ἐν Οἰανθέαι Ἀριστόμ[αχος Κρινία]
Κρινίας Ἀριστομά[χου]
ἐν Λυσιμαχεία Ἀρισ— —
75 ἐν Θεσστιαῖς Ἀνν[— — —]-
νος· ἐν Ἀμφίσαι Ε[— — —]-
ξενίδα
ἐν Λαοδικείαι ταῖ π<ο>τ[ὶ θαλάσσαι Φιλωνί]-
δας Φιλωνίδα καὶ ὁ ἀ[δελφὸς αὐτοῦ]
80 Δικαίαρχος Φιλωνί[δα]
ἐγ Κορκύρα Μνασίλ[ας]
Λαδέκτας Λεω— —
ἐν Τάραντι Νεο— —
ἐν Ἡρακλείαι Ἡρα#⁷[— —]-
85    τεος Ουταλης
ἐμ Πετελίαι Ὀφάλ[λιος]
ἐν Λοκροῖς Φιλω— —
ἐν Ταισίαις Κομπ— —
ἐν Ῥηγίωι Μυΐσκος
90 ἐμ Μεσσάναι Λαρών[ιος — — —]-
   νας Λεύκων Λαρ[ωνίου?]
[ἐν Ἀβ]α̣κ̣[αί]νωι Ἀρ— —
ἐν Τ[υνδαρ]ίδι Χ— —
ἐν Ταυρο[μενίωι — — —]-
95    δώρου ΑΙ— —
ἐν Αἴτναι Νυμφόδ[ωρος]
   ἐγ Κεντορρίπο[ις]
ἐγ Κατάναι Λεπτίν[ας]
ἐν Συρακούσσαι Σω— —
100 ἐν Ἐλώρω Φιλόδαμ[ος]
ἐν Τυρακίωι Ἡράκλι[τος?]
   Κοιντευς
ἐγ Καμαρίναι Θευ[— — —]-
   #⁷ος Πασίω[νος]
105 ἐν Ὕβλαι Παλικίων
ἐν Ἐργετίωι Πυθ— — —
   Ἀρχέδαμος — — —
ἐν Νόαις Σωσίστ[ρατος — — —]-
   ος Μενεκρ[ατ— — —]
110 ἐν Ἀ[γαθύ]ρ̣ν̣[ωι — — —]
ἐμ Μ— — —
ἐγ Κ— — —
— — —
— — —
115 — — —
ἐν Ἀλαίσα Διο— — —
ἐν Θέρμοις Ν— — —
ἐν Λιπάραι Αι— — —
  {²Cf. III, 125}²
120 ἐν Ἄλπαι Λύσω[ν — — —]
ἐγ Κυνιαδαις — — —
ἐν Λαφρωι Τιμ— — —
   ἐν Απομφωι — — —
   ἐγ Καλλιπόλ[ι] — — —
125    {ἐν Θαρε} Νικο— — — —
   ἐν Θαρειδαις — — —
      ἐγ Κύρα— — — —
      ἐν Ποτ[ειδανίαι — — —]
      ἐγ Καρ— — —
130       ἐμ Πα— — —
      ἐμ Με— — —
      {²Cf. III, 137}²
   ἐμ Φοιτί[αις — — —]
   ἐν Δάμ[ωι — — —]
135    {ἐν Ἰθακ}
   ἐν Ἰθάκ[αι — — —
   ἐν Λευκ[άδι — — —]
   ἐν Θυρ[ρείωι — — —]
   ἐμ Μ․Λ— — —
140    ἐγ Γ— — —
   ἐν — — —
   ἐ[ν — — —]
   ?
col. V.1 ․․․․․․․․․ Νικέα
․․․․․․․․․․․ΕΙΑΒΟ․Λ
․․․․․․․Τ․
[ἐν Κυναίθ]αι Ἀριστο[μ]έδ[α]
5 [ἐν Πλαται]αῖς Ἵππων Ἀγά[θωνος]
[ἐν Ὑπάτα]ι Εὐρύμαχος Ἀρ[ίστωνος]
[ἐν Κορων]είαι Μνάσων Ἀθά[νωνος]
[ἐν] ․․․․είαις Ἄρχιππος vac.
[ἐν] ․․․αις Τιμόξενος Γεννί[ππου]
10 [ἐν Γόννοις] Παρμενίων Φιλώτα
[Ἀριστο․․?]
[ἐν] ․․․․․․ωι Ἀλέξανδρος Δατυ̣— —
— — — — — ?
․․․․․․․ Λε[ύ]κιος Ὀκτάϊος vac.
15    ․․τρων Μνασίππου
[ἐν] ․․․αις Φερένικος
[ἐν] ․․․εταταις Αἰτωλός
[ἐν] ․․․ενναίωι Γενναῖος Ἱπποκ[ράτ]-
[ης? Ἀρ?]χίας Χαιρωνίδου
20 [ἐν ․․․]λ̣είοις Εὔδοκος Ἀλεξα․․․․․
․․․․․․․․․․․․
[ἐμ Μυλαῖς] Πτολεμαῖος
[Εὐφ]ρονίου
[ἐν] ․Λ․χθιαις Ἐχ[έφ]υλος Φιλοδάμο[υ]
25 [ἐν Πεύ]ματι Πυρρίας Προπελ[άου]
[ἐν] ․․․ινωι Ἀγοράτης
[ἐν Κυφ]αίραι ἁ πόλις
   [ἐν] Δαυλ[ίδι] Ἐ̣[χ]έ̣μαχος Μελεάγ[ρ]-
   ου ․․․․ Ἀντιφάνης Φιλ․․․․
30 ․․․․․․․․․․εο[μ]ένης Κ․․․․
[ἐν] ․․․ω․οι[ς Ἀσ]κληπιάδης
— — — — — ?
— — — — — ?
․․․․ΓΛ․ΛΓΕ․․․․ος
35 [ἐμ Ματ]ρο[π]όλει Δυνατὸς Κα․․․
   ․․σου
[ἐν] ․․․υ․․ωι Ἀρχέλαος Μυννί[ων]
   Σωκράτεος
[ἐν Γό]ννοις Παρμενίων Ἀριστο․․․
40    Φιλώτα
[ἐν Ὁμ]ολίωι Δόκιμος Θευδότου
   ․․․․
[ἐν Φα]λάνναι Απολλόδωρος Ἀσ-
   [κλ]ηπιάδου
45 [ἐν Γυ]ρτῶνι Ὀρθόλας Ἀλκαῖος
   [Ἀρ]ιστογένεος Ἑλλανίων Ὀρθ[όλα]
[ἐν] ․․․․․ιλαι Λέων Ἀρε․․․․
․․․․․․δι— — — —
col. V C(b).1 [ἐν Δημητριάδι Ἀρ]ιστοκρά[της]
[Ἀρι]στάρχου Ἀρίσστα[ρχος]
ἐν Ἀντ[ρ]ῶνι Μυρτίλος Στ[․․․․․․․․ Πτο]-
[λ]ε[μ]αίου
5 [ἐν Λ]αρίσαι Φιλοκράης Γ— — —
ἐμ Μονδαία Περδίκκας
ἐμ Φαλευρίαι Ἱππαίτας
ἐμ Ματροπόλει Κύδας Εὐηθίωνο[ς]
ἐν Ὄρθοις Σίβυς
10 ἐν Ναρθ[α]κίωι Ἀλαθέας Ἀπολλω-
[ν]ίδα
[ἐν Ἀ]στ[ρ]έαι Σώσανδρος
[ἐν ․․․]τία Ἀλέξανδρος Ἀρχιδάμ[ου]
[ἐν Κρ]ανν[ῶ]νι Μαρσ[ύ]α[ς] Φαλ[αν]-
15    [νά]δα
[ἐν] ․․․․․ις ․ρ— — —
col. V D(b).1 ․․․․․․․․․․․․ς Κ[ρ]α̣τῖ[νο]ς Κλευσθένη̣[ς]
․․․․․Σ․Λ․․․․․
[ἐν Ἡρακ]λείαι Τιμόθεος
[ἐν] ΟΟΡ․ωι Εὐρύδαμος Ξενοφῶντος
5 ἐν Ἀργεθίαι Τιμόκριτος
ἐν [Ἀ]σβωτ[ε]ίαι Θέρσων Γοργεί[ου]
[ἐν Λαμία]ι Πολύξενος Φίλων[ος]
[Σ]ω̣σ[ιχ]άρη̣ς Δίκαιος Εὐνόστ[ου]
ἐν Ἡ̣ρα[κ]λήαι Πολίτας Πύρρου
10 ․․․․․․․․․․ς Ἀντίνικος Ἀρρα—
ἐμ Πρ[ώ]ν[ω]ι Σάμων Πευκίου
[ἐ]μ Π̣․․․․ω̣[ι] Ἀγέσανδρος Φιλίππου
[ἐν] ․ΕΛ․․․αι Δημήτριος Φιλίππου
․․․Ν․․․․․․Α․Τ․δας Πυρρίου
15 ․․․․․․․․․․․εα Μενέστρατος
․․․․․․․․․․․
[ἐν] ․․․ΛΙ․․․․τιος Νεοπτολέμου
․․․․․․․․․․ Πύθων Πόλυος
․․․․․․․․․ Θεύφιλος Θευφίλου
20 [ἐν] ․․․․․․․․αι Γοργίας
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ΛΙΟΙΛ
ἐν Απ— — — — — — —
Search Help
Contact Us