[ ] Att. — Eleusis — end 1st c. BC — IG II² 3509+3510,a I ll.1-6
1            [ὁ δῆ]μος
[δαιδοῦχον Θεόφρ]αστο[ν δαιδού]χου
[Θεμιστοκλέ]ου̣ς [Ἁ]γ̣νούσ[ιον ἀρετῆ]ς ἕ-
[νεκα καὶ εὐ]νοίας τῆς εἰς [ἑαυτὸν καὶ] τῆς
5 [πρὸς τὰς θεὰ]ς εὐσεβείας Δή[μητρι καὶ Κ]όρηι
             ἀνέθηκεν.
Search Help
Contact Us