[ ] Att. — stoich. 27 — 385/4 a.
frg. a.1 ἐπὶ Δεξ[ιθέο ἄρχοντος].
Φιλόξεν[ος ἐγραμμάτευε].
            vacat
3 ἔδοξεν τῆι [βουλῆι· Ἱπποθωντὶς ἐπ]-
[ρυτάν]ευε, Φ[ιλόξενος ἐγραμματευ]-
5 [ε — — — — — — — — — — — — — — — —]
             lacuna
frg. b.6 [Ἀρχωνίδην — — — — — — — — — πρόξενο]-
[ν καὶ εὐεργέτ]η[ν] Ἀθ[ηναί]ων [ἀναγρά]-
[ψαι ἐν πόλει ἐ]στ[ήλη]ι λιθίνηι [τὸν]
[γραμματ]έα τῆς β[ουλ]ῆς· καὶ ἐάν [τις]
10 [αὐτὸ]ν ἐν τῶμ πόλε[ων ὅσων Ἀ]θην[αῖο]-
[ι κρατ]ο͂σ[ι]ν δ[ή]σηι [ἢ ἄγηι ἢ ἀποκτεί]-
[νηι βι]αίωι θανά[τωι, τὴν τιμωρίαν]
[εἶν]αι α[ὐτ]ῶι καθά[περ ἐάν τις Ἀθην]-
[αίων] τοιοῦτό[ν] τι [πάθηι, καὶ ἐπιμέ]-
15 [λε]σθαι τὴμ βο[υ]λὴν [αὐτο͂ τὴ]ν ἀε[ὶ βο]-
[υλ]εύοσαν ἐάν το [δέηται κα]ὶ τὸ[ς στ]-
[ρα]τηγὸς καὶ τὸ[ς] π[ρυτάνες] ὡς ὄ[ντο]-
[ς ἀ]νδρὸς ἀγαθο͂ πε[ρὶ τὴν πόλ]ιν [τὴν]
[Ἀθ]ηναίων. Φράσμω[ν εἶπεν· τὰ μ]ὲν [ἄλ]-
20 [λα] καθάπερ τῆι βο[λῆι, ἐπαιν]έσ[αι δ]-
[ὲ κα]ὶ Δήμων[α] τὸν ἀδ[ελφὸν τ]ὸν Ἀ[ρχω]-
[νίδ]ο καὶ ἀναγράψαι κ[α]ὶ τοῦτο[ν κα]-
[ὶ τ]ὸς ἐκγόνος τὸς Ἀρχωνίδο κα[ὶ Δή]-
[μω]νος προξέ[ν]ος καὶ εὐεργέτα[ς κα]-
25 [ὶ τὰ] ἄλλ[α καθά]πε[ρ Ἀ]ρχωνίδην vvvv
              vacat 0.014
[Φιλό]ξ̣ενο[ς Δ]ημαινέτο [Θορ]ίκιος
[ἐγραμ]μ[ά]τ[ευ]ε.
              vacat
Search Help