[ ] Att. — beg. 1st c. AD — IG II² 5172
See also:
IG II(2) 5172.4-6 (Peek):
4 [Αὐρη]λ̣ία {²⁷[Καικ]ι̣λία?}²⁷ Εἰρήνη ἡ καὶ ἐξ Ἀθμονέων Ἐπικράτους Ἀθμονέως γυν[ὴ]
5 [?ἱερατεύσ]α̣σα Ἥ̣ρας Ὀρίας κατ’ ἐπιταγὴν ἀνέθηκεν ἐπὶ ἱερέως Σ[․2-4․]
[— c.8 —] Εἰτεαίου.
Search Help