[ ] Att. — Athens — non-stoich. — ca. 200-150 BC
— — — — —
1 Μοσχίω[να — — — — — —]
Δεινοκράτην — — — — —
   τὸν περιπό[λαρχον]
[Δ]ημήτριον Φαλ[ηρέα]
5    τὸν ταμίαν τῶν στ[ρατιωτικῶν]
[Π]ολύχαρμον Ἀζ̣[ηνιέα]
[τὸ]ν ταμίαν τῶν σ[ιτωνικῶν]
[Δ]ωσίθεον ἐγ Μυρρι[νούττης]
[τὸ]ν ταμίαν τῶν πρ[υτάνεων]
10 ․2-3․γένην Μελιτ[α]
[τὸν] ταμίαν τῶν τρι[ηροποϊκῶν]
․․․ωνα Κηφισιέ[α]
[τὸ]ν ταραντίναρχ[ον]
․3-4․θεον Ἀχερδού[σιον]
15 [τὸν] γραμματέα τοῦ δ[ήμου]
[․3-4․α]νδρον Κηφισι[έα]
[τὸν ὑ]πογραμματέ[α]
․4-5․ν Ἀφιδναῖον
[τὸν μ]άντιν τ[ῶ]ν στ[ρατηγῶν]
20 ․․6․․․ιον ἐ[κ] Κηδῶ[ν].
Search Help