[ ] Att. — Athens: Agora — med. s. V a. — Hsp.9.1940.54,2 — Hsp.47.1978.94-95 [SEG 28.27] — IG I³ 1121
1 [δεῦρε] Δ̣[ιακ]-
[ρίον τ]ριττ-
[ὺς τελ]ευτ-
[ᾶι, Φρ]ε̣αρρ-
5 [ίον δὲ τρι]-
[ττὺς ἄρχε]-
[ται]
Search Help