IG II² 95
[ ] Att. — stoich. 39 — 377/6
1             [Ἀπολλωνίδο]
        [το͂ Ἀ]μύ̣[ντο — — —]
[ἔδοξεν τῆ]ι βολῆι· Κα[λλέας? ἦρχεν· ․․․8․․․․ὶς ἐπρ]-
[υτάνευεν]· Εὐχάρης [ἐγραμμάτευε· ․․5․․ ἐπεστάτε]·
5 [․․6․․․ εἶ]πεν· ἐπειδ[ὴ ποιεῖ ὅτι ἂν δύνηται ἀγαθὸ]-
[ν τὴν πόλι]ν τὴν Ἀθην[αίων, ἀναγράψαι τὸν γραμματ]-
[έα τῆς βολῆ]ς Ἀπολλω[νίδην ἐστήληι λιθίνηι ἐν ἀκ]-
[ροπόλει αὐ]τὸν καὶ ἐ[κγόνους προξένους καὶ εὐερ]-
[γέτας το͂ δή]μο το͂ Ἀθη[ναίων· ἐπαινέσαι δὲ Ἀπολλων]-
10 [ίδην καὶ καλ]έσαι ἐπ[ὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰ]-
[ς αὔριον].  vacat
Search Help
Contact Us