[ ] Att. — Athens: Agora — 150-190 p.
1 [ἐπὶ ἄρχοντος — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —] Βο[υτάδου —ʹ πρυτανείας οἱ]
[πρυτάνει]ς τῆ[ς Πανδιονίδος φυλῆς]
[τιμήσα]ντε[ς ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἀι]-
5 [σίτους ἀ]νέγ[ραψαν — — — — — — — — —]
             lacuna
col. I.6a lacuna
6 — — — — —]α̣ι
lacuna
col. II.7 [Σ]τ[ειριεῖς]
[Φ]λ · Νικ[όμαχος]
Αὐρήλι[ος — — — —]
10 Μουσα[ῖος — — — —]
Ῥόδων Δ[— — — —]
Ἀφροδίσιο[ς — — —]
Ἀπολλώνιο[ς — — —]
Ἀθ[ή]ναιος Ἀ[φροδισίου]
15 Θεόδωρος [— — —]
Δέκμος [— — — —]
[Μυ]ρρινούσι[οι]
[Αὐ]ίδιος Κοδρᾶτ[ος]
[Αὐί]διος Φαρν[άκης]
20 [— — — —]ος Εὐ[— — —]
[— — — —]ο[— — — —]
              lacuna
ἀντιγρα[φεύς — — — — — — — — — — — —]
περὶ τὸ β[ῆμα — — — — — — — —]
[ἱε]ραύλη[ς — — — — — — — — — — —]
Search Help