[ ] Att. — Athens: Agora — 168/9
col. I   lacuna
1 Ἀφροδ[— — —]
Π̣ροκλ[— — —]
Ἰού(λιος) Μο[ντανός]
Προσδό[κιμος — — —
5   Κο[— — —]
γραμμα[τεὺς βουλευ]-
τῶν Σω[— — —]
Κ[υ]δαν[τίδης].
    vacat
col. II.9     [Φλυεῖς]
10      lacuna
[— — — δ]ωρο[ς — — —]
[Νικ]όμαχ[ος — — —]
[Στά(τιος)] Χρυσό[γονος]
[Τ]ρύφων Θεο[— — —]
[Ν]ικόστρατο[ς — — —]
15 [Νι]κόστρατ[ος — — —]
[Ἀφρο]δ̣ίσ[ι]ο[ς — — —]
17a     lacuna
    corona
17 [Ἰού · Ἱεροφάντης]
[Πομ · Δᾳδοῦχος]
[Πειν · Ἱεροκῆρ]υξ̣
20 [Μέμ · ἐπὶ βωμῷ]
[κῆρυξ βουλ]ῆς καὶ δ[ή]μου
[Πάπιος Ἀτ]τικὸς Β̣[η]σ̣αιε[ύς]
    vacat
col. III.23a     lacuna
23 [— — — — — — — — —]
Ἐπ[— — — — — — — —]
25 [— — — — — — —]
Εὐτυχ[— — — — —]
[— — — — — — — — —]
[Αὐ]ρ̣ήλιος [— — — —]
   Τ̣ε̣ιτ̣ακίδαι
30 Ἄρ̣[ρ]ιος Ζεῦξις
γραμματεὺς βουλῆ̣[ς καὶ]
δήμου Ἅγνος Συμ[φόρου Ἀκυαιεύς]
ἀντιγραφεὺς Ὡρά̣(ριος) Ἀ̣λ̣κ[ίμαχος]
περὶ τὸ βῆμα Σκρει(βώνιος) Ταμιακ[ός]
35 ἱεραύλης Εὐχάριστος
ὑπογραμματεὺς
Εἰσίδοτος Ͻ Μαρα(θώνιος)
ἐπὶ Σκιάδος
Ἰού · Ζηνό-
40 βιος
    vacat
Search Help