[ ] Att. — Athens: Agora — s. I/II p.
1            ἀγαθῇ τ[ύχῃ]
οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀτ̣[ταλίδος καὶ οἱ ἀί]-
σειτοι οἱ ἐπὶ Ἀνν[ίου — — — — — — — —]
ἄρχοντος τοὺ[ς ἑ]α̣[υτῶν στεφανώσαν]-
5 τες ἐτείμησάν τε [κ]αὶ ἀ̣[νέγραψαν οἰό]-
μενοι δίκαιον εἶ[ναι] το[ὺς ἀγαθοὺς τῶν]
ἀνδρῶν παρ’ αὑτῶ̣[ν] ε̣ἰσ[γράφεσθαι]
col. I.8 οἱ πρυτάνεις τὸν
ἀγωνοθέτην τῶν
10 μεγάλων Ἐλευσινίων
11a ll. 11-14 in corona
11 Τι Κλαύδι-
ον Δημό-
στρατον
Σουνιέα
col. II.15 οἱ π̣[ρυ]τάν[εις τὸν]
ἐπιμ[ε]λητ[ὴν τῆς]
   πόλεω[ς]
18a ll. 18-22 in corona
18 Τί Κωπώ-
νιον Μά-
20 ξιμον
Ἁγνούσ-
 ιον
col. III.23 [οἱ πρυτάνεις τὸν
[— — — — — — — —]
25 [— — — — — — — —]
26a [ll. 26-29 in corona]
26 [— — — — — —]
[— — — — — —]
[— — — — — —]
[— — — — — —]
col. I.30 οἱ πρυτάνεις τὸν
  στρατ[η]γὸν
[ἐπὶ τὰ ὅπλα]
[corona]
col. II.33 οἱ πρυτάνεις τὸ̣[ν]
ταμίαν τῆς βο[υλῆς]
35 [corona]
col. III.35 [οἱ πρυτάνεις τὸν]
[— — — — — —]
[— — — — — —]
[corona]
Search Help