[ ] Att. — Athens: Agora — 145/4
frg. a-b.1 [ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀκαμα]ν̣<τ>ίδος δε̣-
[κάτης πρυτανείας ἧι Ἐπιγένης Μοσχίωνος Λα]μ̣πτρεὺς ἐ̣-
[γραμμάτευεν v ἀντιγραφεὺς Δημοκράτης Δη]μ̣οκράτου Κυδα̣-
[θηναιεύς v βουλῆς ψηφίσματα v Ἐλαφηβολι]ῶ̣νος v Τίμαρ-
5 [χος Ἐπηρατίδου Σφήττιος εἶπεν v ἐπειδὴ οἱ] π̣ρ̣υτάνεις
[τῆς Ἐρεχθεῖδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντ]ε̣ς καὶ σ[τε]-
[φανώσαντες ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ] τὸν ταμίαν̣ [․․]
[— — — c.15 — — — τάς τε θυσίας τεθυκέν]αι τὰς κα̣[θηκού]-
[σας ἐν τεῖ πρυτανείαι, κτλ — — — — — — — — — — —]
10              lacuna of several lines
frg. c.10 τὸ[ν ὑπογραμματέα — — — — — c.20 — — — — — καὶ]
τ̣ὸ̣ν κ̣[ήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν ? Τρινεμεέ]-
[α] καὶ τ[ὸν αὐλητὴν Θεόδωρον Οἰναῖον ? καὶ τὸν τα]-
μίαν τῆς β[ουλῆς — — — c.14 — — — καὶ τὸν ἀντιγραφέα]
Δημοκράτη[ν Κυδαθηναιέα καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐ]-
15 τῶν θαλλο[ῦ στεφάνωι v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή]-
φισμα τ̣[ὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰς στή]-
[λ]ην [λιθίνην — — — — — — — — — — — — —]
17a                      lacuna
   on right side of monument, opposite line 3
18                     ἡ βουλή
                 vacat 0.015 m.
Search Help