[ ] Att. — Athens: Agora — 177/6
See also:
1 [ἐπὶ — — ί]ππου ἄρχοντος [ἐπὶ τῆς — — — — — — — — — — — — — — — πρυτανείας ἧι]
[— — ης Ἡ]γήτορος Οἰναῖος ἐ[γραμμάτευεν· — — — ῶνος — — — — —, — — — — —]
[— — — — —]ει τῆς πρυτανείας· [ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν — — — — — — — —]
[— — — — —]σιος 〚καὶ συ〛μπ̣[ρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι· — — — — — — — εἶπεν· ὑπὲρ ὧν]
5 [ἀπαγγέλλουσι]ν οἱ πρυτάνεις τῆς [— — — — ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλη]-
[σιῶν τῶι τε Ἀπό]λλωνι τῶι Προστ[ατηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ τεῖ]
[Φωσφόρωι καὶ] τοῖς 〚ἄλλοις〛 [θεοῖς οἷς πάτριον ἦν· ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τῶι δήμωι τὰ μὲν]
[ἀγαθὰ δέχεσθ]αι τὰ γεγο[νότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε βου]-
[λῆς καὶ τοῦ δήμου κα]ὶ τῶν σ[υμμάχων — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 lacuna
Search Help