[ ] Att. — Athens: Agora — c. 188/7
See also:
lacuna
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι] τῶ[ι δή]-
[μωι τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς] ἔθυον ἐ[φ’]
[ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν σ]υ̣μμάχων vv
[ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τὰς τε θυσίας ἔθυσαν ἁπάσας ὅ]σ̣αι καθῆκον ἐν
5 [τεῖ πρυτανείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἐπεμελήθησαν δ]ὲ καὶ τῆς συλλο-
[γῆς τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν α]ὐτοῖς προσέτατ-
[τον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψημίσματα τοῦ δήμου· ἐπαινέ]σ̣αι τοὺς πρυτάνε[ις]
[τῆς — — — c.10 — — — καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι σ]τεφάνωι κατὰ τὸ[ν]
[νόμον εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φ]ιλοτιμίας τῆς εἰς
10 [τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δ]ὲ τόδε τὸ ψήφισμα
[τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίν]ει καὶ στῆσαι vv
[ἐν τῶι πρυτανικῶι, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης] κ̣[αὶ] τὴν ἀνάθε%⁸⁰-
[σιν μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα]   vacat
                                                          vacat
Search Help